Klimanøytral frakt

Når transportører transporterer varer mellom lokalisasjoner vil transportmetodene slippe ut drivhusgasser, som karbondioksid (CO2) i atmosfæren. Frakt er et viktig område for de fleste bedrifter, men klimautslipp fra frakt påvirker planeten vår negativt, og bidrar til klimaendringer.

Det er flere måter å redusere eller fjerne utslipp av karbondioksid for pakkene du sender:

  • ved å bruke komposterbar emballasje
  • ved å bruke klimanøytrale fraktalternativer
  • ved å støtte initiativer som bidrar til klimakompensering eller fjerning

Klimakompensering reduserer mengden CO2 i atmosfæren, slik at økte drivhusgasser andre steder har en nettopåvirkning på 0. La oss for eksempel si at en lastebil slipper ut 1 kg med CO2 på én kilometer, og tiltak for å bevare en skog fjerner 1 kg CO2 fra atmosfæren. Hvis du kjøper en klimakvote som støtter skogsbevaring for hver kilometer lastebilen kjører, vil nivået av CO2 i atmosfæren forbli det samme.

Følgende hierarki brukes for å avgjøre hvilken tjeneste som leverer kompenseringen:

Kompenseringshierarki
Kompenseringsmåte Beskrivelse Kostnadsdekning
1. Alle Shopify-kampanjer Kampanjer, som klimanøytral frakt under BFCM, har prioritet over alle andre tjenester. Kostnaden dekkes av Shopify.
2. Shop Pay Bestillinger som betales gjennom Shop Pay bidrar klimakompenseringsinitiativer gjennom WeForest. Kostnaden dekkes av Shopify.
3. Offset-appen Offset-appen beregner klimautslippene for hver enkelt forsendelse, og bidrar deretter til klimakompenseringsinitiativer gjennom Pachama. Du belastes kostnaden for klimakompensering.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis