Klimanøytral frakt

Når transportører transporterer varer mellom lokalisasjoner slipper transportmåtene ut drivhusgasser, som karbondioksid (CO2) i atmosfæren. Frakt er avgjørende for hvordan de fleste bedrifter sender og mottar varer, men klimautslippene fra frakten påvirker planeten vår negativt, og bidrar til klimaendringer.

Det er flere måter å redusere eller fjerne utslipp av karbondioksid for pakkene du sender:

  • ved å bruke komposterbar emballasje
  • ved å bruke klimanøytrale fraktalternativer
  • ved å støtte initiativer som bidrar til klimakompensering eller fjerning

Klimakompensering reduserer mengden CO₂ i atmosfæren, slik at økte drivhusgasser andre steder har en nettopåvirkning på 0. La oss for eksempel si at en lastebil slipper ut 1 kg med CO₂ på én kilometer, og tiltak for å bevare en skog fjerner 1 kg CO₂ fra atmosfæren. Hvis du kjøper en klimakvote som støtter skogsbevaring for hver kilometer lastebilen kjører, vil nivået av CO₂ i atmosfæren forbli det samme.

En prosess for fjerning av klimagasser som fanger karbondioksid fra atmosfæren og lagrer den. Hvis en lastebil eller et fly som leverer forsendelsen for eksempel slipper ut 1 kg karbondioksid (CO2) i atmosfæren og du abonnerer på Planet-appen, sikrer Shopify at 1 kg CO2 også hentes inn fra atmosfæren og lagres ved hjelp av løsninger og teknologier i Shopify Sustainability Fund.

Følgende hierarki brukes for å avgjøre hvilken tjeneste som leverer kompenseringen eller fjerningen:

Kompenseringshierarki
Metode for kompensering eller fjerning Beskrivelse Kostnadsdekning
1. Alle Shopify-kampanjer Kampanjer, som klimanøytral frakt under BFCM, har prioritet over alle andre tjenester. Kostnaden dekkes av Shopify.
3. Planet-appen Planet-appen beregner klimautslippet for hver enkelt forsendelse og fjerner deretter karbondioksid fra atmosfæren. Du blir belastet kostnaden for klimakompensering av utslippet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis