Gjør frakten klimanøytral med Planet-appen

Hvis du vil gjøre forsendelsene klimanøytrale kan du abonnere på Planet-appen. Med Planet-appen kan du gjøre følgende:

 • Gjør forsendelsene dine klimanøytrale ved å finansiere innovative selskaper som trekker ut karbondioksid (CO2) fra atmosfæren og oppbevarer den.
 • Legg til et Planet-merke i nettbutikken for å vise at frakten til kundene er klimanøytral.
 • Få tilgang til analyse som butikkens klimaavtrykk, total leveringsdistanse eller hvor mye klimagass du har fjernet.

Planet-appen er estimert å koste fra 0,035 USD til 0,15 USD per bestilling, avhengig av hvilket abonnement du velger. Faktiske kostnader kan variere basert på fraktavstand, pakkevekt og transportmåte.

Forstå klimakompensering

Planet-appen nøytraliserer utslippene fra frakt og fjerner karbondioksid fra atmosfæren. Karbonfangst er navnet på en prosess som fanger karbondioksid i atmosfæren og deretter oppbevarer den.

Hvis en lastebil eller et fly som leverer forsendelsen din for eksempel slipper ut 1 kilo karbondioksid (CO2) i atmosfæren, og du abonnerer på Planet-appen, sikrer Shopify at 1 kilo CO2 også hentes inn fra atmosfæren og oppbevares ved hjelp av løsninger og teknologier i Shopifys Sustainability Fund.

Det er en raskt voksende bransje i stadig utvikling, med mange ulike teknologier for karbonfangst i ulike stadier av utviklingen. Disse teknologiene inkluderer naturbaserte løsninger, som skogplanting og jordkarbonlagring, og mer høyteknologiske løsninger som direkte luftfangst og mineralisering.

Abonnementsplaner for Planet-appen

Planet-appen har tre abonnementer som kompenserer for utslippene fra frakt. Alle løsninger og teknologier du støtter med Planet-appen stammer fra Shopify Sustainability Fund, og oppfyller Shopifys høye kvalitetskrav.

Se gjennom tabellen nedenfor for å finne ut med om abonnementene for Planet-appen:

Abonnementsplaner for Planet-appen
Abonnement Prisoverslag Pris per tonn CO2 Beskrivelse
Decade 0,035 USD per bestilling 35 USD per tonn CO2
 • Klimanøytral frakt.
 • Finansierer naturbaserte alternativer for karbonfangst, som skogplanting og jordkarbonlagring.
 • Finansierer selskaper som DroneSeed, Grassroots Carbon og Pachama.
 • Century 0,08 USD per bestilling 80 USD per tonn CO2
 • Klimanøytral frakt.
 • Finansierer en blanding av naturbasert klimagassfjerning og innovative løsninger som direkte luftfangst og mineralisering.
 • Finansierer selskaper som 44.01, Carbofex, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide og Sustaera.
 • Millennium 0,15 USD per bestilling 150 USD per tonn CO2
 • Klimanøytral frakt.
 • Finansierer for det meste innovative løsninger som direkte luftfangst og mineralisering, og en liten andel naturbasert klimagassfjerning.
 • Finansierer selskaper som 44.01, Carbofex, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide og Sustaera.
 • Pris per bestilling som er nevnt ovenfor er estimater fra data på tvers av Shopify om gjennomsnittlig utslipp per bestilling, men den faktiske kostnaden per bestilling for din butikk kan variere basert på fraktavstand, pakkevekt og transportmåte.

  Beregning av fraktutslippene dine

  Planet-appen kombinerer data fra butikken med bransjedata og fagfellevurderte modeller for å estimere hvor mye CO2 forsendelsene dine slipper ut i omgivelsene. For å sikre at CO2-utslipp fra frakten fjernes helt runder Planet-appen opp alle verdier som brukes i datamodellene.

  Se gjennom tabellen nedenfor for å finne ut mer om hvilke data som brukes for å beregne utslipp fra frakt:

  Beregning av utslipp fra frakt
  Faktor Primær verdi Hvis den primære verdien ikke er tilgjengelig
  Vekt Forsendelsesvekt En gjennomsnittlig forsendelsesvekt
  Avstand Avstand reist i henhold til sporingsdataene Rett linjeavstand mellom opprinnelsen og destinasjonsadressen, multiplisert med en usikkerhetsfaktor på 1,5
  Type transport Klimagassutslipp fra lastebil eller fly, bestemt av hastighet og distanse Utslipp fra lastebil

  For å estimere utslippene bruker Planet-appen sporingsdata for bestillinger knyttet til sporingsnummeret som er tilordnet forsendelsen. Hvis sporingsnummeret ikke er tilgjengelig eller transportøren ikke støttes, ganger Planet-appen de estimerte utslippene med en usikkerhetsfaktor på 1,5. Usikkerhetsfaktoren bidrar til å sikre at alle utslippene blir fjernet. Hvis noen data er inkonsekvente eller mangler, bruker Planet-appen i stedet en rimelig maksimumsverdi.

  La oss for eksempel si at du sender en pakke fra Boston til New York. Avstanden i luftlinje er 305,94 kilometer, mens den korteste ruten langs vei er rundt 350 kilometer. Hvis sporingsdata er tilgjengelig, bruker Planet-appen den nøyaktige distansen forsendelsen har reist.

  Hvis ingen sporingsdata oppgis brukes imidlertid 305,94 km i grunnberegningen, og det resulterende utslippet ganges med 1,5. Denne beregningen tar høyde for variasjoner på ruten, som avstanden fra postkontorer og distribusjonssentre, og ruten som velges av transportøren for å levere pakken til kundens dør.

  Forstå fakturaen din

  Når du har installert Planet-appen vises et månedlig estimat av kostnadene for karbonfangst, basert på de nyeste dataene fra butikken og Shopify-gjennomsnitt.

  Du blir belastet for bestillinger som anses som levert i løpet av de siste 30 dagene. Hvis sporingsinformasjon er tilgjengelig anses en bestilling som levert når sporingsinformasjonen indikerer at den er levert. Hvis sporingsinformasjon ikke er tilgjengelig anses en bestilling som levert 20 dager etter at kunden la inn bestillingen. Hvis en bestilling kanselleres før oppfyllelsen blir du ikke belastet for den.

  Forsendelsene dine kan være klimanøytrale gjennom Shopify på andre måter enn gjennom Planet-appen, som Shop Pay eller andre sesongbaserte kampanjer. Hvis klimautslippene for en bestilling fjernes med en annen Shopify-tjeneste, blir du ikke belastet gjennom Planet-appen.

  Hvis kostnaden for å kompensere for utslippene for de siste 30 dagene er mindre enn 0,01 USD, vil belastningen bli rundet opp til 0,01 USD.

  Hensyn ved bruk av Planet-appen

  Gå gjennom følgende vurderinger rundt bruk av Planet-appen:

  • Modellene og estimatene er ikke nøyaktige, men Planet-appen overestimerer utslippene dine for å sikre at de fjernes helt.
  • Planet-appen fjerner bare klimautslipp (CO2) som omfatter 95 % av klimapåvirkningen ved forbrenning av fossile drivstoff for transport. Andre utslipp, som CH4, N2O og GHG, fjernes ikke.
  • Bestillinger som sendes over sjø genererer ikke de nødvendige dataene for å beregne utslippene nøyaktig. Bransjeaksepterte alternative metoder brukes i stedet for å beregne utslippene.
  • Planet-appen fokuserer for øyeblikket på å adressere utslipp fra fraktrelatert transport.

  Installer Planet-appen

  1. Gå til Planet-appsiden i Shopify App Store.
  2. Klikk på Legg til app.
  3. Se gjennom apptillatelsene og klikk på Installer app.

  Legge til Planet-merket i nettbutikken

  Hvis du vil vise kundene at bestillingene er klimanøytrale kan du legge til Planet-merket i nettbutikken.

  Planet-appmerke

  Hensyn ved å legge til Planet-merket i nettbutikken

  Før du legger til Planet-merket i nettbutikken bør du se gjennom følgende vurderinger:

  • Du må abonnere på Planet-appen for å legge til Planet-merket i nettbutikken.
  • Du kan ikke oversette Planet-merket til andre språk.
  • Du kan ikke tilpasse Planet-merket.

  Legge til Planet-merket i et Online Store 2.0-tema

  Hvis du bruker et Online Store 2.0-tema kan du legge til Planet-merket på alle sider i nettbutikken direkte fra temaredigeringsprogrammet.

  Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Online store fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne salgskanal.

  4. Klikk på Temaer.

  5. Klikk Tilpass i seksjonen Gjeldende tema.

  6. Velg siden du vil legge til Planet-merket på, som Startside eller Handlekurv.

  7. Legg til merket i en eksisterende eller ny seksjon:

   • For å legge til merket i en eksisterende seksjon klikker du Legg til blokk, og velger deretter Shopify Planet.
   • For å legge til merket i en ny seksjon klikker du Legg til seksjon, og velger deretter Shopify Planet.
  8. Klikk på Lagre.

  Legg til Planet-merket i et eldre eller tilpasset tema

  For å legge til Planet-merket i et eldre eller tilpasset tema må du redigere temakoden manuelt.

  Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Planet fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne app.

  4. Klikk Legg til merke i seksjonen Visning av Planet-merke.

  5. Kopier følgende kodesnutt:

  <!-- Start of Shopify Planet code snippet --> <link href="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"> {%- assign CURRENT_DATE = "now" | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {%- assign ACTIVE_UNTIL = shop.metafields.shopify-planet.active-until | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL and shop.metafields.shopify-planet.experiment %} <script> window.shopifyPlanet = { shopId: {{ shop.id }}, experiment: "{% if shop.metafields.shopify-planet.experiment == 1 %}planet_app_badge_aa_test{% else %}planet_app_badge_ab_test{% endif %}", } </script> <script src="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.js" async></script> {% endif %} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL or request.design_mode %} <div class="shopify-planet-banner" {% if shop.metafields.shopify-planet.experiment and request.design_mode != true %}style="display: none;" {% endif %}> <img src="https://cdn.shopify.com/extensions/77a33867-106a-4608-bb7c-98fa40ed256a/0.25.0/assets/logo.png" width="34" height="30" loading="lazy"> <div class="shopify-planet-banner-title-container"> <div class="shopify-planet-banner-title">All deliveries are carbon neutral</div> <div class="shopify-planet-banner-subtitle">Powered by Shopify Planet</div> </div> </div> {% endif %} <!-- End of Shopify Planet code snippet -->
  1. Gå til en av følgende filer for å legge til merket:

  2. Lim inn kodebiten der du ønsker at merket skal vises, og klikk Lagre.

  3. Klikk Forhåndsvis for å forhåndsvise hvordan merket vil vises i nettbutikken.

  Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

  Prøv det gratis