Legge til Planet-merket i nettbutikken

Hvis du vil vise forpliktelsen din til klimanøytral frakt, kan du legge til Planet-merket i nettbutikken. Planet-merker har to ulike moduser: Markedsføring- og Engasjement-modus. Med Markedsføring-modus kan du forklare klimaforpliktelsen din med statistikk, sammenligninger og detaljer om prosjektene du finansierer med Planet. Engasjement-modus er et interaktivt merke som lar kundene legge til en avgift på 0,25 USD i kassen for å gjøre forsendelsen klimanøytral.

Hvis du har valgt Pioneer- eller Alliance-abonnementet, blir merket som standard satt til Markedsføring-modus. Hvis du har valgt Fellesskap-abonnementet, blir merket satt til Engasjement-modus som standard. Du kan legge til så mange Planet-merker du ønsker, og du kan endre modusen for hvert merke enkeltvis.

Hensyn ved å legge til Planet-merket

Før du legger til Planet-merket i nettbutikken bør du se gjennom følgende vurderinger:

 • Du må ha installert Planet.
 • Du må ha et aktivt abonnement på en Planet-abonnementstype.
 • Engasjement-modus er bare tilgjengelig hvis du abonnerer på Planets Fellesskap- eller Alliance-abonnementer.
 • Du må bruke et Online Store 2.0-tema.

Tilgjengelige språk

Du kan ikke bruke dine egne oversettelser for Planet-merket. Det er imidlertid en liste over tilgjengelige språk Shopify-administrator kan endres til. For å oversette merket til Planet-appen, må du bruke et tema som er kompatibelt med salg på flere språk. Du kan endre standard temaspråk og legge til andre språk slik at kundene kan velge sitt foretrukne språk.

Legge til Planet-merket i et Online Store 2.0-tema

Hvis du bruker et Online Store 2.0-tema, kan du legge til Planet-merket på alle sider i nettbutikken direkte fra temaredigeringsprogrammet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer, og klikker deretter på Tilpass ved siden av temaet du vil legge til merket for.
 2. Velg siden du vil legge til Planet-merket på, som Startside eller Handlekurv.
 3. Legg til merket i en eksisterende eller ny seksjon:

  • For å legge til merket i en eksisterende seksjon klikker du Legg til blokk, og velger deretter Shopify Planet.
  • For å legge til merket i en ny seksjon klikker du Legg til seksjon, og velger deretter Shopify Planet.
 4. Klikk på Lagre.

Endre mellom Markedsføring-modus og Engasjement-modus

Etter at du har lagt til et Planet-merke i temaet ditt, kan du endre modus direkte fra temaredigeringsprogrammet. Et merke kan bare være i én modus av gangen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Nettbutikk > Temaer, og klikker deretter på Tilpass ved siden av temaet der du vil justere merket.
 2. Velg siden der du har lagt til Planet-merket.
 3. I sidemenyen i redigeringsprogrammet for nettbutikken klikker du på Shopify Planet i Apper-delen.
 4. I Merkemodus-delen velger du Markedsføring eller Engasjement.
 5. Klikk på Lagre.

Tilpasse designet til et Planet-merke

Hvis du bruker et Online Store 2.0-tema, kan du også tilpasse utseendet på Planet-merket direkte fra temaredigeringsprogrammet. Dette er egenskapene du kan tilpasse:

 • Bakgrunnsfarge og ramme
 • Visning av Planet-logoen, del med mer informasjon, statistikkdelen og del om finansiert innovasjon
 • Størrelse på merket, marger og dimensjoner for hjørneavrunding

Gå gjennom følgende tabell for å finne ut mer om ulike egenskaper du kan tilpasse for Planet-merket:

Tilpassbare egenskaper for Planet-merket
Attributt Beskrivelse Tilpasningsalternativer
Planet-logo Planet-logoen er en lys grønn sirkel med et mørkt blad nede til høyre. Avhengig av merkets størrelse vises logoen øverst til venstre eller høyre i merket. Tilgjengelig i Markedsføring- og Engasjement-modus. Du kan velge å vise eller skjule Planet-logoen.
Få mer informasjon-kobling Hvis du har konfigurert en Impact-side, kan du vise en kobling til mer informasjon for å omdirigere kunder til Impact-siden. Avhengig av størrelsen på merket, vises handlingsoppfordringen for mer informasjon som en Mer informasjon-kobling til høyre eller i øvre høyre hjørne av merket. Hvis du ikke har konfigurert en Impact-side, vises teksten «Drevet av Shopify Planet». Tilgjengelig i Markedsføring- og Engasjement-modus. Du kan velge å vise eller skjule «Mer informasjon»-seksjonen.
Visning av utslipp som er fjernet Visning av fjernede utslipp viser mengden klimautslipp i kg du har fjernet fra luften gjennom prosjektene du har støttet med Planet. Visning av fjernede utslipp viser også en sammenligning mot kjørte miles med en gjennomsnittlig bensindrevet bil, slik at kundene enklere kan relatere til og kvantifisere klimapåvirkningen du har hatt gjennom klimanøytral frakt. Tilgjengelig i Markedsføring-modus. Du kan velge å vise eller skjule utslippene som er fjernet.
Vis nyvinninger med finansiering Hvert abonnement bidrar til å finansiere ulike bedrifter og innovative løsninger. Avhengig av abonnementet ditt vil seksjonen for nyvinninger med finansiering vise eksempler på de ulike prosjektene som fjerner klimautslipp som du støtter. Tilgjengelig i Markedsføring-modus. Du kan velge å vise eller skjule innovasjonene som finansieres.

Tilpass et planet-merke

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Nettbutikk > Temaer, og klikker deretter på Tilpass ved siden av temaet der du vil justere merket.
 2. Velg siden der du har lagt til Planet-merket.
 3. I sidefeltet for redigering av nettbutikk, fra rullegardinmenyen i Apper-delen, klikker du på Shopify Planet.
 4. Legg til tilpasninger av Planet-merket.
 5. Klikk på Lagre.

Legg til en Planet Impact-side

Hvis du vil gi kundene mer informasjon om klimaforpliktelsen din og den positive effekten av klimanøytral frakt, kan du opprette en Planet Impact-side.

Steg:

 1. Gå til Apper > Planet fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Innstillinger og verktøy.
 3. Klikk på Legg til side i seksjonen Legg til en Planet Impact-side i butikken.
 4. Valgfritt: Hvis du ønsker å legge til den nye Planet Impact-siden i Planet-merket, velger du Legg til en kobling til Impact-siden fra Planet-merket.

Rediger Planet Impact-siden

Planet Impact-siden inneholder automatisk data, videoer og bilder som viser fordelene ved klimanøytral frakt, og hvordan prosessen fungerer. Hvis du ønsker å tilpasse dette innholdet eller personalisere det til merkevaren, kan du redigere siden direkte i Shopify-administrator.

Steg:

 1. Gå til Nettbutikk > Sider.
 2. Klikk på siden Klimaforpliktelse.
 3. Gjør nødvendige endringer i det eksisterende innholdet på siden.
 4. Klikk på Lagre. Besøk siden i nettbutikken for å sikre at endringene vises riktig. Du må kanskje laste inn nettleseren på nytt for å se de lagrede endringene.
 5. Valgfritt: Legg til et menyelement for Planet Impact-siden i nettbutikkens navigasjon for å gjøre det enkelt å finne siden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis