Gør din levering CO₂-neutral med Planet-appen

Hvis du vil gøre dine forsendelser CO₂-neutrale, kan du abonnere på Planet-appen. Du kan gøre følgende med Planet-appen:

 • Gøre dine forsendelser CO₂-neutrale ved at finansiere innovative firmaer, der trækker CO₂ ud af atmosfæren og gemmer det.
 • Føje et Planet-badge til din webshop for at vise dit engagement for CO₂-neutral levering til dine kunder.
 • Få adgang til analyser såsom dit klimaaftryk, samlede leveringsdistance eller hvor meget CO₂, du har fjernet fra atmosfæren.

Planet-appen forventes at koste fra 0,035 USD til 0,15 USD pr. ordre. Prisen afhænger af den abonnementsordning, som du vælger. De faktiske omkostninger kan variere afhængigt af leveringsafstand, pakkens vægt og transportmetode.

Forstå CO₂-kompensation

Planet-appen kompenserer for din CO₂-udledning i forbindelse med levering og fjerner CO₂ fra atmosfæren. CO₂-kompensation er processen omkring indfangelse af CO₂ fra atmosfæren og efterfølgende opbevaring af det.

Lad os f.eks. sige, at et fly eller en lastbil leverer din forsendelse, og i den forbindelse udleder 1 kg CO₂ i atmosfæren. Hvis du abonnerer på Planet-appen, sikrer Shopify, at der også fjernes 1 kg CO₂ fra atmosfæren, som opbevares ved hjælp af løsninger og teknologier fra Shopify Sustainability Fund.

Der er en hurtigt voksende sektor i konstant udvikling, som har mange teknologier til CO₂-kompensation i forskellige udviklingsstadier. Disse teknologier omfatter naturbaserede løsninger, såsom skovplantning og kulstofbinding i jorden, og mere højteknologiske løsninger, såsom direkte luftopsamling af CO₂ og karbonering.

Abonnementsordninger for Planet-appen

Planet-appen har tre forskellige abonnementsordninger, som kompenserer for din udledning af CO₂ i forbindelse med levering. Alle de løsninger og teknologier, som du understøtter med Planet-appen, leveres af Shopify Sustainability Fund og opfylder Shopifys barre for høj kvalitet.

Gennemgå følgende tabel for at få mere at vide om abonnementsordningerne for Planet-appen:

Abonnementsordninger for Planet-appen
Abonnement Prisestimat Pris pr. ton CO₂ Beskrivelse
Decade 0,035 USD pr. ordre 35 USD pr. ton CO₂
 • CO₂-neutral levering.
 • Finansierer naturbaserede løsninger til CO₂-kompensation såsom skovplantning og kulstofbinding i jorden.
 • Finansierer firmaer som f.eks. DroneSeed, Grassroots Carbon og Pachama.
 • Century 0,08 USD pr. ordre 80 USD pr. ton CO₂
 • CO₂-neutral levering.
 • Finansierer en blanding af naturbaserede og innovative løsninger til CO₂-kompensation, som f.eks. direkte luftopsamling af CO₂ og karbonering.
 • Finansierer firmaer som f.eks. 44.01, Carbofex, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide og Sustaera.
 • Millennium 0,15 USD pr. ordre 150 USD pr. ton CO₂
 • CO₂-neutral levering.
 • Finansierer primært innovative løsninger som f.eks. direkte luftopsamling af CO₂ og karbonering samt et mindre antal naturbaserede løsninger CO₂-kompensation.
 • Finansierer firmaer som f.eks. 44.01, Carbofex, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide og Sustaera.
 • Den pris pr. ordre, som er angivet ovenfor, er et estimat, som baseres på Shopifys gennemsnitlige data omkring udledning pr. ordre, men din butiks faktiske pris pr. ordre kan variere afhængigt af leveringsafstand, pakkens vægt og transportmetode.

  Beregning af udledning i forbindelse med levering

  Planet-appen kombinerer data fra din butik med branchedata og peer-reviewede modeller for at estimere, hvor meget CO₂ dine forsendelser udleder til miljøet. Planet-appen runder alle værdier, der bruges i datamodellerne, op for at sikre, at CO₂-udledningen fra din levering fjernes helt.

  Gennemgå følgende tabeller for at få mere at vide om, hvilke data der bruges til at beregne udledning i forbindelse med levering:

  Beregning af udledning i forbindelse med levering
  Faktor Primær værdi Hvis den primære værdi ikke er tilgængelig
  Vægt Vægten på forsendelsen En gennemsnitlig forsendelsesvægt
  Distance Tilbagelagt distance ifølge sporingsdataene Fugleflugtsafstanden mellem oprindelses- og destinationsadressen ganget med en usikkerhedsfaktor på 1,5
  Transporttype Udledning af kulstofemissioner fra lastbiler eller fly bestemt af hastighed og distance Udledning fra lastbiler

  Når Planet-appen skal beregne din udledning, bruger den data fra ordresporing, som er knyttet til forsendelsens trackingnummer. Hvis trackingnummeret ikke er tilgængeligt, eller hvis fragtfirmaet ikke understøttes, ganger Planet-appen den anslåede udledning med en usikkerhedsfaktor på 1,5. Usikkerhedsfaktoren er med til at sikre, at alle dine udledninger fjernes. Hvis der er manglende data eller dataudsving, bruger Planet-appen i stedet en rimelig maksimalværdi.

  Lad os f.eks. sige, at du sender en pakke fra Boston til New York. Fugleflugtsafstanden er 305,94 km, men den korteste vejstrækning er 350 km. Hvis der er tilgængelige sporingsdata, bruger Planet-appen den nøjagtige distance, der er tilbagelagt.

  Hvis der ikke angives sporingsdata, bruges 305,94 km i basisberegningen, og de beregnede udledning ganges med 1,5. Denne beregning kompenserer for variationer i ruten, som f.eks. tilbagelagte distancer mellem posthuse og distributionscentre og den rute, som kureren har fulgt ved levering af pakken til kunden.

  Forstå dine debiteringer

  Når du har installeret Planet-appen, vises et månedligt estimat af dine udgifter til CO₂-kompensation, som er baseret på de nyeste data fra din butik samt Shopifys gennemsnit.

  Du debiteres for alle ordrer, der anses som leveret inden for de seneste 30 dage. Hvis der er tilgængelige sporingsoplysninger, anses en ordre som leveret, når sporingsoplysningerne indikerer, at den er blevet leveret. Hvis der ikke er tilgængelige sporingsoplysninger, anses en ordre som leveret, 20 dage efter at kunden afgav ordren. Du debiteres ikke for ordrer, hvis de annulleres inden klargøringen.

  Dine forsendelser kan være CO₂-neutrale gennem Shopify via andre metoder end Planet-appen, f.eks. via Shop Pay eller andre sæsonbestemte kampagner. Hvis en ordres CO₂-udledning fjernes ved hjælp af en anden tjeneste fra Shopify, vil du ikke blive debiteret via Planet-appen.

  Hvis udgiften til kompensation af din udledning for de seneste 30 dage er mindre end 0,01 USD, rundes gebyret op til 0,01 USD.

  Overvejelser i forbindelse med brug af Planet-appen

  Gennemgå følgende overvejelser for brug af Planet-appen:

  • Modellerne og estimaterne er ikke nøjagtige, men Planet-appen vurderer din udledning for højt for at sikre, at den er fuldt udlignet.
  • Planet-appen fjerner kun CO₂, der står for 95 % af klimapåvirkningen (fra forbrænding af fossile brændstoffer til fragt). Andre udledninger såsom CH4, N2O og GHG fjernes ikke.
  • Ordrer, der afsendes via søtransport, genererer ikke de data, der er nødvendige for at beregne udledningen nøjagtigt. Der bruges i stedet alternative, branchespecifikke metoder til beregning af udledningen.
  • Planet-appen fokuserer i øjeblikket på at kompensere for udledningen fra fragtrelaterede transporter.

  Installer Planet-appen

  1. Gå til siden for Planet-appen i Shopify App Store.
  2. Klik på Tilføj app.
  3. Gennemgå apptilladelserne, og klik derefter på Installer app.

  Sådan føjer du Planet-badget til din webshop

  Hvis du vil fremhæve over for dine kunder, at dine ordrer er CO2-neutrale, kan du føje Planet-badgen til din webshop.

  Planet-appbadge

  Overvejelser i forbindelse med tilføjelse af Planet-badgen til din webshop

  Gennemgå følgende overvejelser, før du føjer Planet-badgen til din webshop:

  • Du skal abonnere på Planet-appen for at føje Planet-badgen til din webshop.
  • Du kan ikke oversætte Planet-badgen til andre sprog.
  • Du kan ikke tilpasse Planet-badgen.

  Føj Planet-badget til et Online Store 2.0-tema

  Hvis du bruger et Online Store 2.0-tema, kan du føje Planet-badget til alle sider i webshoppen direkte fra temaeditoren.

  Fremgangsmåde:

  1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

  2. Klik på Online storeApps- og salgskanalsiden.

  3. Klik på Åbn salgskanal.

  4. Klik på Temaer.

  5. Klik på Tilpas i afsnittet Aktuelt tema.

  6. Vælg den side, hvor du vil tilføje Planet-badget, f.eks. Startside eller Indkøbskurv.

  7. Føj badget til et eksisterende eller nyt afsnit:

   • Hvis du vil føje badget til et eksisterende afsnit, skal du klikke på Tilføj blok og derefter vælge Shopify Planet.
   • Hvis du vil føje badget til et nyt afsnit, skal du klikke på Tilføj afsnit og derefter vælge Shopify Planet.
  8. Klik på Gem.

  Føj Planet-badgen til en vintage eller et tilpasset tema

  Hvis du vil føje Planet-badgen til et vintage eller et tilpasset tema, skal du redigere dit temas kode manuelt.

  Fremgangsmåde:

  1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

  2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Planet.

  3. Klik på Åbn app.

  4. Klik på Tilføj badge i afsnittet Visning af Planet-badge.

  5. Kopiér følgende kodestykke:

  <!-- Start of Shopify Planet code snippet --> <link href="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"> {%- assign CURRENT_DATE = "now" | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {%- assign ACTIVE_UNTIL = shop.metafields.shopify-planet.active-until | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL and shop.metafields.shopify-planet.experiment %} <script> window.shopifyPlanet = { shopId: {{ shop.id }}, experiment: "{% if shop.metafields.shopify-planet.experiment == 1 %}planet_app_badge_aa_test{% else %}planet_app_badge_ab_test{% endif %}", } </script> <script src="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.js" async></script> {% endif %} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL or request.design_mode %} <div class="shopify-planet-banner" {% if shop.metafields.shopify-planet.experiment and request.design_mode != true %}style="display: none;" {% endif %}> <img src="https://cdn.shopify.com/extensions/77a33867-106a-4608-bb7c-98fa40ed256a/0.25.0/assets/logo.png" width="34" height="30" loading="lazy"> <div class="shopify-planet-banner-title-container"> <div class="shopify-planet-banner-title">All deliveries are carbon neutral</div> <div class="shopify-planet-banner-subtitle">Powered by Shopify Planet</div> </div> </div> {% endif %} <!-- End of Shopify Planet code snippet -->
  1. Gå til en af følgende filer for at tilføje badget:

  2. Indsæt kodestykket dér, hvor du vil vise badget, og klik derefter på Gem.

  3. Klik på Forhåndsvisning for at gennemgå, hvordan badget vises i din webshop.

  Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

  Prøv det gratis