Gör din leverans koldioxidneutral med Planet-appen

Om du vill göra dina leveranser koldioxidneutrala kan du prenumerera på Planet-appen. Med Planet-appen kan du göra följande:

 • Gör dina leveranser koldioxidneutrala genom att finansiera innovativa företag som tar ut koldioxid (CO2) ur atmosfären och lagrar det.
 • Lägg till ett Planet-märke i din webbshop för att visa ditt engagemang för att leverera koldioxidneutralt till dina kunder.
 • Få tillgång till analysverktyg som ditt koldioxidavtryck, totala leveransavstånd eller hur mycket koldioxid du har tagit bort.

Appen Planet beräknas kosta från 0,035 USD till 0,15 USD per order, beroende på vilken prenumerationsplan du väljer. Faktiska kostnader kan variera beroende på fraktavstånd, paketvikt och transportalternativ.

Förstå koldioxidborttagning

Appen Planet neutraliserar dina leveransutsläpp och avlägsnar koldioxid från atmosfären. Koldioxidborttagning är processen för att inhämta koldioxid från atmosfären och sedan lagra den.

Om en lastbil eller en transportbil som levererar din försändelse släpper ut 1 kg koldioxid i atmosfären (CO2) och du är prenumerant på Planet-appen, säkerställer Shopify att 1 kg CO2 sugs bort från atmosfären och lagras bort med hjälp av lösningar och tekniker i Shopifys hållbarhetsfond.

Det finns en snabbt växande och utvecklande sektor med många tekniker för koldioxidborttagande i olika utvecklingsstadier. Dessa tekniker inkluderar naturbaserade lösningar, såsom återplantering av skog och bindning av koldioxid i mark och mer avancerade lösningar, såsom direkt luftinfångning och mineralisering.

Prenumerationsplaner för Planet-appen

Planet-appen har tre prenumerationsplaner som neutraliserar dina leveransutsläpp. Alla lösningar och tekniker som du stödjer med Planet-appen är från Shopifys hållbarhetsfond och uppfyller Shopifys höga kvalitetskrav.

Granska följande tabell för att lära dig mer om prenumerationsplanerna för Planet-appen:

Prenumerationsplaner för Planet-app
Plan Prisuppskattning Pris per ton CO2 Beskrivning
Decade 0,035 USD per order 35 USD per ton av CO2
 • Koldioxidneutral leverans.
 • Finansierar naturbaserade lösningar för koldioxidborttagning såsom återplantering av skog och bindning av koldioxid i mark.
 • Finansierar företag som t.ex. DroneSeed, Grassroots Carbon och Pachama.
 • Century 0,08 USD per order 80 USD per ton CO2
 • Koldioxidneutral leverans.
 • Finansierar en blandning av naturbaserad koldioxidborttagning och innovativa lösningar såsom direkt luftinfångning och mineralisering.
 • Finansierar företag som t.ex. 44.01, Carbofex, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide och Sustaera.
 • Millennium 0,15 USD per order 150 USD per ton av CO2
 • Koldioxidneutral leverans.
 • Finansierar mestadels innovativa lösningar såsom direkt luftinfångning och mineralisering och en liten del av det naturbaserade koldioxidborttagandet.
 • Finansierar företag som t.ex. 44.01, Carbofex, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide och Sustaera.
 • Pris per order som listas ovan är uppskattningar från uppgifter från hela Shopify om genomsnittliga utsläpp per order, men den verkliga kostnaden per order för din butik kan variera beroende på fraktavstånd, paketvikt och transportalternativ.

  Beräknar dina leveransutsläpp

  Appen Planet kombinerar data från din butik med branschdata och peer-reviewed-modeller för att uppskatta hur mycket CO2 dina leveranser släpper ut i miljön. För att säkerställa att leveransutsläppen för CO2 tas bort helt och hållet avrundar appen Planet alla värden som används i datamodellerna uppåt.

  Granska följande tabell för att lära dig mer om vilka data som används för att avgöra leveransutsläpp:

  Beräkning av leveransutsläpp
  Faktor Primärt värde Om primärvärdet inte är tillgängligt
  Vikt Försändelsens vikt En genomsnittlig försändelsevikt
  Avstånd Sträcka som har tillryggalagts enligt spårningsdata Avståndet mellan ursprungs- och leveransadressen fågelvägen multiplicerat med en osäkerhetsfaktor på 1,5
  Typ av transport Koldioxidutsläpp från lastbil eller flygplan, fastställt av hastighet och distans Utsläpp från lastbilar

  För att uppskatta dina utsläpp använder appen Planet orderspårningsdata associerad med spårningsnumret som tilldelats leveransen. Om spårningsnumret inte är tillgängligt eller om transportföretaget inte stöds multiplicerar Planet-appen de uppskattade utsläppen med en osäkerhetsfaktor på 1,5. Den osäkerhetsfaktorn hjälper till att se till att alla dina utsläpp tas bort. Om data är inkonsekventa eller saknas använder Planet-appen ett rimligt maximalt värde istället.

  Antag till exempel att du skickar ett paket från Boston till New York. Den raka vägen är 305,94 km, men den kortaste vägsträckan är cirka 350 km. Om spårningsdata är tillgänglig använder appen Planet den exakta tillryggalagda distansen.

  Om ingen spårningsdata tillhandahålls används dock 305,94 km i basberäkningen och de därav följande utsläppen multipliceras med 1,5. Denna beräkning står för variationer i rutten, till exempel avstånd som tillryggaläggs från postkontor och distributionscenter, och den rutt som transportören tar för att leverera paketet till din kunds dörr.

  Förstå dina avgifter

  När du har installerat appen Planet visas en månatlig uppskattning av dina kostnader för koldioxidborttagning baserat på senaste data från din butik och Shopify-genomsnitt.

  Du debiteras för en order som anses levererad inom de senaste 30 dagarna. Om spårningsinformation finns tillgänglig betraktas en order som levererad när spårningsinformationen säger att den är levererad. Om det inte finns någon spårningsinformation anses en order ha levererats 20 dagar efter att ordern lades av kunden. Du debiteras inte för en order om den ordern annulleras innan distribution.

  Dina leveranser kan vara koldioxidneutrala via Shopify via andra metoder än Planet-appen, som Shop Pay eller andra säsongsbetonade kampanjer. Du debiteras inte via appen Planet om en orders koldioxidutsläpp tas bort med hjälp av en annan tjänst än Shopify.

  Om kostnaden för att avlägsna dina utsläpp under de senaste 30 dagarna är mindre än 0,01 USD avrundas avgiften till 0,01 USD.

  Överväganden för användning av Planet-appen

  Granska följande överväganden för användning av Planet-appen:

  • Modellerna och beräkningarna är inte exakta, men Planet-appen överskattar dina utsläpp för att se till att de tas bort helt.
  • Appen Planet tar endast bort koldioxidutsläpp (CO2) står för 95 % av klimatförändringarna från fossila bränslen för transport. Andra utsläpp såsom CH4, N2O och GHG tas inte bort.
  • Ordrar som skickas med båt genererar inte de uppgifter som krävs för att beräkna utsläpp på ett korrekt sätt. Istället används branschgodkända alternativa metoder för att beräkna utsläpp.
  • Appen Planet fokuserar för närvarande på att ta itu med utsläpp från leveransrelaterade transporter.

  Installera Planet-appen

  1. Gå till Planet-app-sidan i Shopifys appbutik.
  2. Klicka på Lägg till app.
  3. Granska app-behörigheterna och klicka på Installera app.

  Lägga till Planet-märket i din webbshop

  Om du vill visa för dina kunder att dina ordrar är koldioxidneutrala kan du lägga till Planet-märket i din webbshop.

  Planet app-märke

  Överväganden för att lägga till Planet-märket i din webbshop

  Granska följande överväganden innan du lägger till Planet-märket i din webbshop:

  • Du måste prenumerera på Planet-appen för att lägga till Planet-märket i din webbshop.
  • Du kan inte översätta Planet-märket till andra språk.
  • Du kan inte anpassa Planet-märket.

  Lägg till Planet-märket i ett Online Store 2.0-tema

  Om du använder ett tema för Online Store 2.0 kan du lägga till Planet-märket på vilken sida som helst i din webbshop direkt från din temaredigerare.

  Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Online store.

  3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  4. Klicka på Teman.

  5. I avsnittet Nuvarande tema klickar du på Anpassa.

  6. Välj den sida där du vill lägga till Planet-märket, till exempel Startsida eller Varukorg.

  7. Lägg till märket till ett befintligt eller nytt avsnitt:

   • Om du vill lägga till märket till ett befintligt avsnitt klickar du på Lägg till block och väljer sedan Shopify Planet.
   • Klicka på Lägg till avsnitt och välj sedan Shopify Planet för att lägga till märket i ett nytt avsnitt.
  8. Klicka på Spara.

  Lägg till Planet-märket till ett vintage- eller specialtema

  För att lägga till Planet-märket till ett vintage- eller specialtema måste du redigera temats kod manuellt.

  Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Planet.

  3. Klicka på Öppna app.

  4. I visningsavsnittet för Planet-märket klickar du på Lägg till märke.

  5. Kopiera följande kodfragment:

  <!-- Start of Shopify Planet code snippet --> <link href="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"> {%- assign CURRENT_DATE = "now" | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {%- assign ACTIVE_UNTIL = shop.metafields.shopify-planet.active-until | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL and shop.metafields.shopify-planet.experiment %} <script> window.shopifyPlanet = { shopId: {{ shop.id }}, experiment: "{% if shop.metafields.shopify-planet.experiment == 1 %}planet_app_badge_aa_test{% else %}planet_app_badge_ab_test{% endif %}", } </script> <script src="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.js" async></script> {% endif %} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL or request.design_mode %} <div class="shopify-planet-banner" {% if shop.metafields.shopify-planet.experiment and request.design_mode != true %}style="display: none;" {% endif %}> <img src="https://cdn.shopify.com/extensions/77a33867-106a-4608-bb7c-98fa40ed256a/0.25.0/assets/logo.png" width="34" height="30" loading="lazy"> <div class="shopify-planet-banner-title-container"> <div class="shopify-planet-banner-title">All deliveries are carbon neutral</div> <div class="shopify-planet-banner-subtitle">Powered by Shopify Planet</div> </div> </div> {% endif %} <!-- End of Shopify Planet code snippet -->
  1. Gå till en av följande filer för att lägga till märket:

  2. Klistra in kodfragmentet där du vill att märket ska visas och klicka sedan på Spara.

  3. Klicka på Förhandsgranskning för att granska hur märket visas i din webbshop.

  Är du redo att börja sälja med Shopify?

  Prova gratis