Lägga till Planet-märket i din webbshop

Om du vill visa upp ditt engagemang för koldioxidneutral leverans så kan du lägga till Planet-märket i din webbshop. Planetmärken har två olika lägen: Marknadsföringsläge och Engagemangsläge. Marknadsföringsläget låter dig förklara ditt klimatengagemang med statistik, jämförelser och detaljer om de projekt du finansierar med Planet. Engagemangsläget är ett interaktivt märke som låter dina kunder lägga till en avgift på 0,25 USD i kassan för att göra leveransen koldioxidneutral.

Om du har valt prenumerationen Pioneer eller Alliance så konfigureras märket som standard till Marknadsföringläget. Om du har valt Community-prenumerationen så kommer ditt märke som standard att konfigureras till Engagemangsläget. Du kan lägga till så många Planet-märken som du vill och ändra läge för varje bricka individuellt.

Överväganden när du lägger till Planet-märket

Granska följande överväganden innan du lägger till Planet-märket i din webbshop:

 • Du måste ha Planet installerad.
 • Du måste ha en aktiv prenumeration på en Planet-prenumerationsplan.
 • Engagemangsläget är endast tillgängligt om du prenumererar på Planets Community- eller Alliance-planer.
 • Du måste använda ett Online Store 2.0-tema.

Tillgängliga språk

Du kan inte tillämpa din egen översättning på Planet-märket. Det finns dock en lista över tillgängliga språk som Shopify-admin kan ändras till. För att översätta Planets app-bricka måste du använda ett tema som är kompatibelt med att sälja på flera språk. Du kan ändra standardtemaspråket och lägga till andra språk så att kunder kan välja önskat språk.

Lägg till Planet-märket i ett Online Store 2.0-tema

Om du använder ett Online Store 2.0-tema så kan du lägga till Planet-märket på vilken sida som helst i din webbshop direkt från temaredigeraren.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till webbshoppen > Teman och klickar sedan på Anpassa intill temat där du vill lägga till märket.
 2. Välj den sida där du vill lägga till Planet-märket, till exempel Startsida eller Varukorg.
 3. Lägg till märket till ett befintligt eller nytt avsnitt:

  • Om du vill lägga till märket till ett befintligt avsnitt klickar du på Lägg till block och väljer sedan Shopify Planet.
  • Klicka på Lägg till avsnitt och välj sedan Shopify Planet för att lägga till märket i ett nytt avsnitt.
 4. Klicka på Spara.

Ändra mellan Marknadsföringsläge och Engagemangsläge

När du har lagt till ett Planet-märke till ditt tema kan du ändra läget direkt från din temaredigerare. Ett märke kan bara vara i ett läge åt gången.

Steg:

 1. Från Shopify-admin går du till Webbshop > Teman och sedan klickar du på Anpassa bredvid det tema där du vill justera märket.
 2. Välj den sida där du har lagt till Planet-märket.
 3. Klicka på Shopify Planet i webbshoppens sidofältsredigerare, från rullgardinsmenyn i avsnittet Appar.
 4. I avsnittet Märkesläge väljer du Marknadsföring Engagemang.
 5. Klicka på Spara.

Anpassa utformningen av ett Planet-märke

Om du använder ett Online Store 2.0 så kan du även anpassa utseendet på Planet-märket direkt från din temaredigerare. Du kan anpassa dessa attribut:

 • Bakgrundsfärg och kantlinje
 • Visning av Planet-logotypen, avsnittet "mer information", statistikavsnitt och avsnittet "finansierade innovationer"
 • Märkets storlek, marginaler och mått på avrundning av hörn

Granska följande tabell för att lära dig mer om de olika attributen för Planet-brickan som du kan anpassa:

Anpassningsbara attribut för Planet-brickan
Attribut Beskrivning Anpassningsalternativ
Logotyp för Planet Planet-logotypen är avbildad som en ljusgrön cirkel med ett mörkt blad längst nere till höger. Logotypen visas antingen till vänster på märket eller högst uppe i vänstra hörnet, beroende på märkets storlek. Tillgängligt i lägena Marknadsföring och Engagemang. Du kan välja att visa eller dölja Planet-logotypen.
Ytterligare informationslänk Om du har ställt in en Impact-sida kan du visa länken för mer information för att hänvisa kunder till din Impact-sida. Beroende på märkets storlek visas dess call to action om mer information som en Mer info-länk till höger eller högst upp i högra hörnet på märket. Om du inte har ställt in en Impact-sida så visas texten "Powered by Shopify Planet". Tillgängligt i lägena Marknadsföring och Engagemang. Du kan välja att visa eller dölja avsnittet "Mer information".
Visa utsläpp borttagna "Visa borttagna utsläpp" visar hur mycket koldioxidutsläpp i kg du har tagit bort från luften genom de projekt som du har stöttat med Planet. "Visa borttagna utsläpp" visar även en jämförelse av miles som körs av en genomsnittlig bensinbaserad bil så att kunderna kan relatera till och kvantifiera de koldioxidneutrala leveranseffekter som du har gjort. Tillgängligt i läget Marknadsföring. Du kan välja att visa eller dölja borttagna utsläpp.
Visa innovationer som har finansierats Varje prenumerationsplan hjälper till att finansiera olika företag och innovativa lösningar. Beroende på din prenumerationsplan kommer avsnittet "finansierade innovationer" att visa exempel på vilka typer av projekt som tar bort koldioxidutsläpp som du stödjer. Tillgängligt i läget Marknadsföring. Du kan välja att visa eller dölja de innovationer som finansierats.

Anpassa ett Planet-märke

 1. Från Shopify-admin går du till Webbshop > Teman och sedan klickar du på Anpassa bredvid det tema där du vill justera märket.
 2. Välj den sida där du har lagt till Planet-märket.
 3. Klicka på Shopify Planet i webbshoppens sidofält redigerare, från rullgardinsmenyn i avsnittet Appar.
 4. Tillämpa anpassningar av Planet-märket.
 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis