Beräknar dina leveransutsläpp

Beräkna dina leveransutsläpp

Planet är beroende av orderspårningsdata kopplat till leveransens spårningsnummer för att uppskatta dina utsläpp. Dessa data möjliggör en mer exakt beräkning av utsläppen. Men om spårningsnumret inte är tillgängligt eller om budföretaget inte stöds så multiplicerar Planet de uppskattade utsläppen med en osäkerhetsfaktor på 3. Osäkerhetsfaktorn säkerställer att alla utsläpp redovisas, även i de fall då uppgifterna är inkonsekventa eller saknas.

Exempel: Använda osäkerhetsfaktorn för att beräkna dina leveransutsläpp

Låt oss föreställa oss ett exempel för att illustrera denna process. Anta att du levererar ett paket från Boston till New York. Det är cirka 305 km fågelvägen mellan städerna, men det kortaste avståndet via väg är cirka 350 km. Om spårningsdata finns tillgänglig använder Planet det exakta avståndet som tillryggalades för beräkningen.

I de fall där spårningsdata inte finns tillgängliga, använder Planet Haversine-formeln för att beräkna avståndet mellan ursprungs- och destinationsadresserna. Haversine-avståndet hänvisar till vinkelavståndet mellan två punkter på ytan av en sfär. Det tar hänsyn till varje punkts latitud och longitud, som uttrycks i radianer. Denna formel gör det möjligt för Planet att uppskatta avståndet korrekt, även utan spårningsdata. Resulterande utsläpp multipliceras sedan med 3 för att ta hänsyn till variationer i rutten, till exempel avstånd som tillryggaläggs från postkontor och distributionscenter, samt den rutt som budet tar för att leverera paketet till din kunds dörr.

Ytterligare aspekter gällande hur Planet beräknar leveransutsläpp

Planets modeller och uppskattningar är beroende av datainmatning, och i vissa fall kanske dessa data inte är tillgängliga. I syfte att hantera detta överskattar Planet koldioxidutsläppen för att säkerställa inköp av tillräckligt med koldioxidavskiljning, även i de scenarier då data saknas. Koldioxidutsläpp (CO2) står för 95 % av all klimatpåverkan från användning av fossila bränslen för transport. De uppskattade utsläppen tar inte hänsyn till utsläpp av andra växthusgaser under transporten.

När det gäller båttransport så genereras inte nödvändiga uppgifter för att på ett korrekt sätt beräkna utsläpp från ordrar som skickas med denna metod. I dessa fall används alternativa metoder som godkänts av branschen för att uppskatta utsläppen.

Primära faktorer som används för att avgöra mängden leveransutsläpp

Planet tar hänsyn till tre primära faktorer för att avgöra leveransutsläpp: vikt, distans och transporttyp.

  • Vikt: Leveransens vikt är det primära värdet som används i beräkningen. Om vikten inte är tillgänglig använder Planet en genomsnittlig leveransvikt som en ersättning.
  • Avstånd: Om spårningsdata är tillgänglig använder Planet den distans som registrerats i spårningsinformationen. I de fall där spårningsdata inte finns tillgängliga, använder Planet Haversine-formeln för att beräkna avståndet mellan ursprungs- och destinationsadresserna. Haversine-avståndet hänvisar till vinkelavståndet mellan två punkter på ytan av en sfär. För att ta hänsyn till osäkerheter i rutten multipliceras detta avstånd med en osäkerhetsfaktor på 3.
  • Typ av transport: Planet avgör typen av transport baserat på hastighet och tillryggalagt avstånd för att tilldela lämplig koldioxidintensitet kopplad till flyg- jämfört med marktransport.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis