Beregning af udledning i forbindelse med levering

Anslå din udledning ved levering

For at estimere dine emissioner er Planet afhængig af ordresporingsdata, der er forbundet med forsendelsens sporingsnummer. Disse data giver mulighed for en mere præcis beregning af emissionerne. Men hvis sporingsnummeret ikke er tilgængeligt, eller fragtfirmaet ikke understøttes, multiplicerer Planet de estimerede emissioner med en usikkerhedsfaktor på 3. Usikkerhedsfaktoren sikrer, at alle emissioner medregnes, selv i tilfælde hvor data er inkonsekvente eller mangler.

Eksempel: Brug af den lige risikofaktor til at beregne din udledning ved levering

Lad os se på et eksempel for at illustrere denne proces. Lad os f.eks. sige, at du sender en pakke fra Boston til New York. Den lige linjeafstand mellem de to byer er cirka 305 km, men den korteste ruten er cirka 350 km. Hvis trackingdata er tilgængelige, bruger Planet den nøjagtige afstand, der er tilbage til beregningen.

I tilfælde, hvor trackingdata ikke er tilgængelige, benytter Planet Haversine-formlen til at beregne afstanden mellem oprindelses- og destinationsadressen. Haversine-afstanden henviser til den kantede distance mellem to punkter på en klodes overflade. Den tager højde for bredde- og længdegradskoordinaterne for hvert punkt, som er gengivet i radians. Denne formel giver Planet mulighed for at estimere afstanden præcist, selv uden sporingsdata. Den resulterende udledning ganges derefter med 3 for at tage højde for variationer i ruten, som f.eks. distancer fra distributionscentre, der opstår efter levering, samt den rute, som kureren bruger til at levere pakken til kundens dør.

Yderligere overvejelser om, hvordan Planet anslår udledning fra levering

Klodens modeller og estimater er afhængige af datainput, og i nogle tilfælde kan data være utilgængelige. For at imødegå dette overvurderer Planet med vilje kulstofudledningen for at sikre, at der købes nok kulstoffjernelse, selv i scenarier, hvor der mangler data. Udledning af kuldioxid (CO2) står for 95 % af klimapåvirkningen fra afbrænding af fossile brændstoffer til transport. Den estimerede udledning tager ikke højde for udledningen af andre udledninger under transporten.

Ved transport til havet genereres de nødvendige data til at beregne emissionerne nøjagtigt ikke af ordrer, der afsendes ved hjælp af denne metode. I sådanne tilfælde anvendes branche accepterede alternative metoder til at estimere emissionerne.

Primære faktorer, der bruges til at bestemme emissionerne fra levering

For at bestemme forsendelsesemissioner tager Planet højde for tre primære faktorer: vægt, afstand og transporttype.

  • Vægt: Forsendelsen vægt er den primære værdi, der er brugt i beregningen. Hvis vægten ikke er tilgængelig, bruger Planet en gennemsnitlig forsendelsesvægt som erstatning.
  • Afstand: Hvis trackingdata er tilgængelige, bruger Planet den afstand, der er registreret i trackingoplysningerne. I tilfælde, hvor trackingdata ikke er tilgængelige, benytter Planet Haversine-formlen til at beregne afstanden mellem oprindelses- og destinationsadressen. Haversine-afstanden henviser til den kantede afstand mellem to punkter på en klodes overflade. For at tage højde for rutens omkostning ganges denne afstand med en lige så vigtig faktor på 3.
  • Transporttype: Planet bestemmer transporttypen baseret på den hastighed og afstand, der rejses, for at tildele den relevante CO2-udledning i forhold til landtransport.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis