Toimituksen päästöjen laskeminen

Toimituksesta aiheutuvien päästöjen arviointi

Planet käyttää päästöjen arvioinnissa lähetyksen seurantanumeroon yhdistettyjä tilauksen seurantatietoja. Nämä tiedot mahdollistavat päästöjen tarkemman laskennan. Jos seurantanumeroa ei kuitenkaan ole saatavilla tai kuljetuspalvelua ei tueta, Planet kertoo päästöjen arvioidun määrän epävarmuuskertoimella 3. Epävarmuuskertoimella varmistetaan, että kaikki päästöt otetaan huomioon myös tapauksissa, joissa tiedot ovat epäjohdonmukaisia tai niitä puuttuu.

Esimerkki: epävarmuuskertoimen käyttäminen toimituksesta aiheutuvien päästöjen laskemiseen

Pohditaanpa esimerkkiä, joka kuvaa tätä prosessia. Oletetaan, että lähetät paketin Bostonista New Yorkiin. Näiden kahden kaupungin välimatka linnuntietä on noin 305 km, mutta lyhin maareitti on noin 350 km. Jos seurantatiedot ovat saatavilla, Planet käyttää laskennassa tarkkaa matkaa.

Jos seurantatiedot eivät ole saatavilla, Planet laskee lähtöpaikan osoitteen ja kohdeosoitteen välisen etäisyyden Haversine-kaavalla. Haversine-etäisyys tarkoittaa kahden pisteen välistä kulmaetäisyyttä pallon pinnalla. Siinä otetaan huomioon kunkin pisteen leveys- ja pituuskoordinaatit, jotka näkyvät radiaaneina. Tämän kaavan avulla Planet voi arvioida etäisyyden tarkasti myös ilman seurantatietoja. Tuloksena olevat päästöt kerrotaan sitten kertoimella kolme, jotta voidaan ottaa huomioon reitissä ilmenevät vaihtelut, kuten matkat postitoimistoihin ja jakelukeskuksiin sekä reitti, jonka kuriiripalvelu kulkee toimittaessaan paketin asiakkaan ovelle.

Muita näkökohtia Planetin toimituksesta aiheutuvien päästöjen arvioinnista

Planetin mallit ja arviot perustuvat syötettyihin tietoihin, ja joissakin tapauksissa tietoja ei välttämättä ole saatavilla. Tämän vuoksi Planet yliarvioi hiilidioksidipäästöt tahallisesti sen varmistamiseksi, että hiilidioksidin poistamisen osto on riittävä myös skenaarioissa, joissa tietoja puuttuu. Fossiilisten polttoaineiden polttamisesta syntyneet hiilidioksidipäästöt (CO2) muodostavat 95 % kuljetuksen ilmastovaikutuksista. Arvioiduissa päästöissä ei huomioida muiden kasvihuonekaasujen vapautumista kuljetuksen aikana.

Merikuljetuksissa tätä menetelmää käyttäen lähetetyistä tilauksista ei laadita päästöjen tarkkaan laskemiseen tarvittavia tietoja. Tällaisissa tapauksissa päästöjen arvioimiseen käytetään toimialan hyväksymiä vaihtoehtoisia menetelmiä.

Toimituksesta aiheutuvien päästöjen määrittämiseen käytetyt ensisijaiset tekijät

Planet ottaa toimituksesta aiheutuvien päästöjen määrittämisessä huomioon kolme ensisijaista tekijää: paino, etäisyys ja kuljetustyyppi.

  • Paino: Lähetyksen paino on ensisijainen laskennassa käytetty arvo. Jos painoa ei ole saatavilla, Planet käyttää sen tilalla keskimääräistä lähetyksen painoa.
  • Etäisyys: Jos seurantatiedot ovat saatavilla, Planet käyttää seurantatietoihin tallennettua etäisyyttä. Jos seurantatiedot eivät ole saatavilla, Planet laskee lähtöpaikan osoitteen ja kohdeosoitteen välisen etäisyyden Haversine-kaavalla. Haversine-etäisyys tarkoittaa kahden pisteen välistä kulmaetäisyyttä pallon pinnalla. Reitin epävarmuudet huomioidaan kertomalla tämä etäisyys epävarmuuskertoimella 3.
  • Kuljetustyyppi: Planet määrittää kuljetustavan nopeuden ja kuljetun matkan perusteella. Näin määritetään lento- vs. maakuljetuksen hiili-intensiteetti.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi