Obliczanie emisji związanych z wysyłką

Szacowanie emisji związanych z wysyłką

Aby oszacować emisje, aplikacja Planet korzysta z danych śledzenia zamówienia powiązanych z numerem śledzenia przesyłki. Dane te umożliwiają dokładniejsze obliczanie emisji. Jeśli jednak numer śledzenia nie jest dostępny lub przewoźnik nie jest obsługiwany, aplikacja Planet mnoży szacunkowe emisje przez współczynnik niepewności wynoszący 3. Współczynnik niepewności pozwala uwzględnić wszystkie emisje nawet w przypadku niespójności lub braku jakichkolwiek danych.

Przykład: Użycie współczynnika niepewności do obliczenia emisji związanych z wysyłką

Rozważmy przykład, który zilustruje ten proces. Załóżmy, że wysyłasz paczkę z Bostonu do Nowego Jorku. Odległość w linii prostej wynosi 305 km, ale najkrótsza trasa drogowa to około 350 km. Jeśli dostępne są dane śledzenia, aplikacja Planet wykorzystuje do obliczenia dokładną przebytą odległość.

W przypadkach, w których dane śledzenia są niedostępne, aplikacja Planet wykorzystuje wzór haversine do obliczenia odległości między adresem miejsca nadania i miejsca docelowego. Odległość haversine oznacza odległość kątową między dwoma punktami na powierzchni kuli. Uwzględnia ona długość i szerokość geograficzną każdego punktu, wyrażone w radianach. Ta formula umożliwia aplikacji Planet dokładne oszacowanie odległości, nawet bez śledzenia danych. Obliczone w ten sposób emisje są następnie mnożone przez 3 w celu uwzględnienia odchyleń dotyczących trasy, takich jak pokonana odległość z urzędów pocztowych i centrów dystrybucji, a także trasa przebyta przez kuriera w celu dostarczenia paczki do klienta.

Dodatkowe uwagi dotyczące sposobu, w jaki aplikacja Planet szacuje emisje związane z wysyłką

Modele i szacunki aplikacji Planet opierają się na danych wejściowych, a w niektórych przypadkach dane mogą być niedostępne. W związku z tym aplikacja Planet przyjmuje wyższe wartości emisji dwutlenku węgla, aby mieć pewność, że zakupiona ilość usuniętego dwutlenku węgla jest wystarczająca, nawet w sytuacjach, w których brakuje danych. Wpływ na klimat wynikający ze spalania paliw kopalnych na potrzeby transportu ma w 95% dwutlenek węgla (CO2). Szacowane emisje nie uwzględniają uwalniania innych gazów cieplarnianych podczas transportu.

W przypadku transportu morskiego dane konieczne do dokładnego obliczenia emisji nie są generowane przez zamówienia wysyłane za pomocą tej metody. W takich przypadkach do szacowania emisji wykorzystuje się zaakceptowane przez branżę alternatywne metody.

Główne czynniki uwzględniane podczas ustalania emisji związanych z wysyłką

W celu ustalenia emisji związanych z wysyłką aplikacja Planet bierze pod uwagę trzy główne czynniki: wagę, odległość i rodzaj transportu.

  • Waga: Waga przesyłki jest główną wartością używaną do obliczenia. Jeśli waga nie jest dostępna, aplikacja Planet wykorzystuje średnią wagę przesyłki.
  • Odległość: Jeśli dostępne są dane śledzenia, aplikacja Planet wykorzystuje odległość zarejestrowaną w informacjach o śledzeniu. W przypadkach, w których dane śledzenia są niedostępne, aplikacja Planet wykorzystuje wzór haversine do obliczenia odległości między adresem miejsca nadania i miejsca docelowego. Odległość haversine oznacza odległość kątową między dwoma punktami na powierzchni kuli. Aby uwzględnić niepewność dotyczącą trasy, odległość jest mnożona przez współczynnik niepewności wynoszący 3.
  • Typ transportu: Aplikacja Planet ustala tryb transportu na podstawie szybkości i przebytej odległości w celu przypisania odpowiedniej intensywności emisji dwutlenku węgla, która będzie inna w przypadku transportu lotniczego, a inna w przypadku transportu naziemnego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo