Shop Promise

Shop Promise pomaga zwiększyć współczynniki konwersji, wyświetlając przewidywaną datę dostawy, która zależy od czasu złożenia zamówienia przez klienta i miejsca jego dostawy. W celu ustalenia przewidywanej daty dostawy Shopify wykorzystuje historię realizacji zamówień i wiarygodne szacunki czasu transportu. Shop Promise komunikuje wiarygodność i spokój dla klientów.

Znaczek Shop Promise jest wyświetlany obok dat kwalifikujących się dostaw, których przewidywany termin realizacji na terenie Stanów Zjednoczonych wynosi maksymalnie pięć dni kalendarzowych. Jeśli zamówienie spełnia wymagania kwalifikacyjne, znaczek Shop Promise jest wyświetlany na stronach produktów i w trakcie realizacji zakupu przez klienta oraz w aplikacji Shop. Shop Promise może również wyróżniać ewentualne zachęty w Twoim sklepie, takie jak bezpłatna wysyłka.

W niektórych przypadkach termin dostawy wyświetlany klientom może być dłuższy niż rzeczywisty czas dostarczenia zamówienia z następujących powodów:

  • Zamówienie musi zostać przetransportowane na dużą odległość.
  • Zamówienie zostało złożone w czasie, w którym prawdopodobnie nie możesz realizować zamówień.

Celem usługi Shop Promise jest zwiększenie komfortu zakupów zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów dzięki wyświetlaniu dokładnych dat dostawy. Usługa Shop Promise może jednak wyświetlać daty rzadziej w okresach niestabilności, takich jak wydłużony czas transportu przewoźnika lub inne czynniki zewnętrzne, na które Shopify nie ma wpływu. Środki te są podejmowane w celu zapewnienia zadowolenia klientów. Dla zamówień, w przypadku których Shopify nie ma wystarczających danych, aby dokonać wiarygodnej prognozy daty dostawy, przewidywana data dostawy nie jest podawana przy realizacji zakupu, nawet jeśli zamówienia te zostaną ostatecznie dostarczone szybciej niż oczekiwano. Shopify konsekwentnie dąży do zwiększenia dokładności danych dotyczących przewidywanej daty dostawy. Jeśli uważasz, że przewidywane daty dostawy wyświetlane klientom są zbyt odległe, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo