Warunki i uprawnienia

Aby w Twoim sklepie mógł być wyświetlany znaczek Shop Promise, musi on spełnić poniższe warunki. W niektórych przypadkach znaczek Shop Promise jest usuwany z zamówienia, ponieważ nie wszystkie pozycje w koszyku klienta spełniają kryteria Shop Promise.

Jeśli korzystasz z Sieci realizacji Shopify (SFN), dla produktów realizowanych przez SFN w Twoim sklepie online może być wyświetlany znaczek Shop Promise.

Twój sklep

Shop Promise

  • Wyrażasz zgodę na przekazywanie przez firmę Shopify Twoim klientom informacji o przewidywanych datach dostawy w Twoim imieniu.
  • Zobowiązujesz się do niedokonywania zmian w zakresie znaczka Shop Promise i przewidywanych dat dostawy.
  • Zobowiązujesz się do niedokonywania modyfikacji logo Shop Promise, wyświetlanych informacji o dostawie ani żadnych innych zmian funkcjonalności Shop Promise.

Ograniczona gwarancja

Warunki dodatkowe

  • Sprzedaż towarów lub usług odbywa się wyłącznie między Tobą (sprzedawcą) a Twoim klientem. Shopify nie jest stroną takich transakcji.
  • Shopify nie ponosi odpowiedzialności za żaden aspekt sprzedawanych przez Ciebie produktów.
  • Shopify nie ponosi odpowiedzialności za działania Twoich klientów.
  • Z wyjątkiem zakresu, w jakim dochodzenie ma na celu wyegzekwowanie gwarancji Shop Promise z tytułu opóźnienia pierwszych prób dostawy lub opóźnienia dostaw zamówienia Shop Promise, ponosisz jako sprzedawca wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie dochodzenia w związku ze sporami z klientami i rozwiązywanie takich sporów. Firma Shopify nie angażuje się w takie spory i nie ponosi odpowiedzialności z ich tytułu.

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania i nie wiesz, dlaczego Twój sklep nie kwalifikuje się do korzystania z usługi Shop Promise, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo