Shop dla urządzeń z systemem iOS i Android

Shop jest darmową aplikacją na urządzenia z systemem iOS i Android dla konsumentów z towarzyszącym kanałem sprzedaży dla sklepów w Shopify. Jeśli Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii lub Wielkiej Brytanii, możesz użyć kanału sprzedaży Shop, aby dostosować szczegóły profilu swojego sklepu i zarządzać produktami, które pojawiają się w aplikacji mobilnej Shop.

Nawet jeśli nie korzystasz z wcześniejszego podglądu kanału Shop, profile sklepu i rekomendacje produktów z sklepów spełniających wymogi nadal będą wyświetlane potencjalnym klientom w aplikacji mobilnej Shop. Klienci mogą zobaczyć profil sklepu w aplikacji Shop tylko wtedy, gdy znajdują się w strefach wysyłki sklepu.

Możesz zapewnić klientom możliwość instalacji aplikacji Shop podczas realizacji zakupu na urządzeniu mobilnym. Dowiedz się więcej o aplikacji mobilnej Shop na stronie Pomocy aplikacji Shop.

Kwalifikowalność wyszukiwania sklepu i rekomendacji produktów

Profil Twojego sklepu staje się widoczny dla kupującego po tym, jak podejmie on śledzenie zamówienia złożonego w Twoim sklepie za pomocą aplikacji mobilnej Shop. Jednak profil Twojego sklepu i rekomendacje produktów mogą pojawić się w przypadku użytkowników aplikacji mobilnej Shop w wyszukiwaniu sklepów tylko wtedy, gdy Twój sklep spełnia następujące wymagania kwalifikacyjne:

 • Twoja firma musi być objęta aktywnym planem Shopify w wersji Basic lub wyższej.
 • Twoja firma musi mieć włączoną usługę Shopify Payments.
 • Twoja firma musi sprzedawać z wykorzystaniem sklepu online Shopify, a sklep nie może być zabezpieczony hasłem. Dowiedz się, jak usunąć hasło do swojego sklepu online.
 • Twój sklep nie może sprzedawać produktów z konopi indyjskich.
 • Twój sklep ma niski profil ryzyka.

Po dodaniu kanału Shop do Shopify Twój sklep jest automatycznie sprawdzany, czy kwalifikuje się do wyszukiwania sklepu. Dowiedz się więcej o profilach sklepu i rekomendacjach produktów rozwiązania Shop.

Dodaj wcześniejszy podgląd kanału Shop do Shopify

Skonfiguruj funkcje Shop

Aby umożliwić klientom korzystanie ze wszystkich funkcji aplikacji mobilnej Shop, do których się kwalifikują, oprócz zainstalowania kanału Shop wykonaj dodatkowo następujące czynności:

 1. Włącz Shop Pay.
 2. Włącz opcję aktywacji Shop na stronie realizacji zakupu w Twoim sklepie.
 3. Dostosuj profil sklepu dla aplikacji Shop.

Możesz także ukryć określone produkty w aplikacji Shop, aby nie były widoczne w profilu Twojego sklepu.

Dostosuj profil sklepu dla aplikacji Shop

Jeśli masz sklep w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii lub Wielkiej Brytanii i używasz wcześniejszego podglądu kanału Shop, możesz użyć kanału Shop, aby dostosować swój profil sklepu dla aplikacji mobilnej Shop.

Korzystając z wcześniejszego podglądu kanału sklepu, możesz dostosować następujące części profilu sklepu dla aplikacji mobilnej Shop:

 • Logo
 • Obraz w tle
 • Metaopis
 • Linki do adresu URL sklepu lub strony kontaktowej
 • Linki do mediów społecznościowych

Możesz użyć kanału Shop, aby wyświetlić podgląd profilu sklepu, ponieważ będzie on widoczny dla użytkowników aplikacji mobilnej Shop.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Kanały sprzedaży > Shop.
 2. Kliknij opcję Edytuj profil.
 3. Wprowadź zmiany w danych profilu sklepu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Ukryj określone produkty w aplikacji Shop za pomocą kanału Shop

Wprawdzie nie możesz zablokować wyświetlania profilu swojego sklepu w aplikacji mobilnej Shop, możesz jednak ukryć konkretne produkty, tak aby nie pojawiały się w tej aplikacji. Jeśli korzystasz z kanału Shop, możesz użyć edytora zbiorczego w ramach kanału, aby zarządzać produktami, które są dostępne w aplikacji mobilnej Shop.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Kanały sprzedaży > Shop.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W sekcji Dostępność produktów kliknij opcję Zarządzaj dostępnością, aby otworzyć edytor zbiorczy.
 4. Odznacz produkty, które chcesz ukryć w aplikacji Shop.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl listę sesji z polecenia aplikacji mobilnej Shop

W raportach Shopify sesje polecone w aplikacji mobilnej Shop są wymienione w raporcie Sesje według obiektu odwołującego się i w raporcie Sesje w czasie jako shop_app w kolumnie Źródło nazwy kampanii UTM. Sesje, o których mowa w aplikacji Arrive (przed zmianą nazwy na Shop) są wyszczególnione jako arrive_app. Możesz filtrować listę według nazwy obiektu odwołującego się, aby wyświetlić tylko sesje polecone przez aplikację Shop.

Kroki:

 1. W Shopify przejdź do opcji Analizy > Raporty.
 2. W obszarze Pozyskanie kliknij opcję Sesje według obiektu odwołującego się.
 3. Kliknij opcję Edytuj kolumny, a następnie wybierz Źródło kampanii UTM.
 4. Kliknij Zarządzaj filtrami.
 5. Kliknij opcję Wybierz filtr, a następnie wybierz Źródło kampanii UTM.
 6. Kliknij opcję Szukaj, a następnie wybierz lub wprowadź shop_app i powtórz ten proces, aby wybrać lub wprowadzić arrive_app.
 7. Kliknij opcję Zastosuj filtry, aby wyświetlić listę sprzedaży poleconej przez aplikację Shop lub Arrive.

Wyświetl wskaźniki wydajności

Jeśli masz zainstalowany kanał Shop w swoim sklepie Shopify, możesz uzyskać dostęp do informacji o tym, w jaki sposób wpływa on na Twoją działalność. Możesz przykładowo uzyskać informacje dotyczące sprzedaży, zamówień, liczby obserwujących, śledzenia i wyświetleń.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Kanał sprzedaży > Shop.
 2. Kliknij opcję Przegląd.
 3. Wyświetl określony wskaźnik wydajności i wybierz przedział czasu (w stosownym przypadku).

W analizach opcja Wszystkie dla Shop odnosi się do sprzedaży lub zamówień składanych za pomocą aplikacji Shop i Shop Pay. Shop Pay obejmuje sprzedaż lub zamówienia złożone przez dowolny dostępny kanał, w tym Twój sklep online.

Jeśli nie masz wystarczającej liczby klientów korzystających z aplikacji Shop, niektóre wskaźniki wydajności nie będą dostępne. Wskaźniki te staną się dostępne, gdy więcej klientów zacznie korzystać z aplikacji Shop.

Oferty pozakupowe

Jeśli masz zainstalowany kanał Shop w swoim sklepie Shopify, możesz zaoferować klientom, którzy wcześniej dokonali zakupu w Twoim sklepie, rabat do wykorzystania w aplikacji Shop.

Rabat ten będzie widoczny w aplikacji Shop do momentu:

 • Spełnienia wszystkich warunków kodu rabatowego, takich jak np. ograniczenie do jednego wykorzystania na klienta
 • Wygaśnięcia lub usunięcia kodu rabatowego
 • Wyłączenia lub usunięcia automatyzacji

Dostępne rabaty, które możesz zaoferować klientom:

 • Darmowa wysyłka
 • Stała kwota
 • Procent

Podczas tworzenia warunków dla rabatu nie można ograniczyć zastosowania kodu rabatowego tylko do określonych klientów, grup klientów, kolekcji lub produktów.

Utwórz automatyzację ofert pozakupowych

Aby utworzyć automatyzację ofert pozakupowych, musisz włączyć automatyzację za pomocą kodu rabatowego. Gdy automatyzacja jest aktywna, możesz zmienić kod rabatowy w dowolnym momencie.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Kanały sprzedaży > Shop.
 2. W sekcji Przegląd kliknij opcję Utwórz automatyzację.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Jeśli nie masz ustawionego kodu rabatowego, kliknij opcję Utwórz kod rabatowy.
 • Aby wykorzystać istniejący kod rabatowy, w sekcji Rabat kliknij opcję Przeglądaj, a następnie wybierz kod rabatowy, którego chcesz użyć.
 1. Opcjonalnie: Dodaj baner z obrazem lub informacją.
 2. Kliknij opcję Publikuj. Aby zapisać wersję roboczą, kliknij opcję Zakończ później.

Po utworzeniu automatyzacji możesz użyć kanału Shop do wyświetlania wskaźników efektywności. Wskaźniki te są wyświetlane na bieżąco przez 30 dni i zawierają informacje o:

 • Beneficjentach oferty
 • Liczbie zamówień złożonych przy użyciu kodu rabatowego
 • Liczbie transakcji sprzedaży powiązanych z ofertą

Nie można uzyskać dostępu do tych wskaźników w sekcji marketingowej panelu administracyjnego Shopify.

Edytuj, wyłącz lub usuń pozakupowy kod rabatowy

Po utworzeniu automatyzacji ofert pozakupowych możesz ją edytować, wyłączyć lub usunąć.

Jeśli wyłączysz lub usuniesz automatyzację ofert pozakupowych, gdy aktywny kod kuponu nie został jeszcze wykorzystany przez klienta, będzie on mógł mimo to skorzystać z rabatu, o ile nie usuniesz kodu rabatowego w panelu administracyjnym Shopify.

Jeżeli usuniesz automatyzację, zresetujesz również wskaźniki efektywności.

Usuń kanał sprzedaży Shop z Shopify

Możesz usunąć kanał Shop z panelu administracyjnego Shopify. Po usunięciu kanału profil Twojego sklepu w aplikacji mobilnej Shop zmieni się w następujący sposób:

 • Nie pojawiają się żadne rekomendacje dotyczące produktów, ponieważ Twoje produkty nie są dostępne w kanale sprzedaży Shop po jego usunięciu.
 • Logo i opis Twojego sklepu są oparte na treściach z panelu administracyjnego Shopify, ponieważ zmiany wprowadzone w profilu sklepu z kanału sprzedawcy Shop są usunięte.

Usunięcie kanału Shop z Shopify nie powoduje zmiany dostępności Shop Pay na stronie realizacji zakupu w Twoim sklepie ani zmiany ustawień aktywacji Shop na stronie statusu zamówienia. Klienci składający zamówienia w Twoim sklepie nadal widzą profil Twojego sklepu w swojej historii zamówień.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Kanały sprzedaży.
 2. Kliknij kosz obok opcji Shop.
 3. Jeśli chcesz podać powód usunięcia kanału, wprowadź go w polu.
 4. Kliknij, aby potwierdzić.

Włącz lub wyłącz opcję aktywacji Shop

Możesz włączać lub wyłączać dla klientów opcję instalacji aplikacji mobilnej Shop na stronie statusu zamówienia. Nie ma to wpływu na to, czy Twój profil sklepu pojawi się w aplikacji Shop.

Możesz włączyć opcję aktywacji Shop bez korzystania z wcześniejszego podglądu kanału Shop. Jeśli opcja aktywacji Shop jest dostępna dla Twojego sklepu, nie musisz nic robić, aby skonfigurować ją dla swoich klientów. Opcja jest włączana automatycznie i pojawia się na stronach statusu zamówienia, chyba że ją wyłączysz. Gdy opcja aktywacji Shop jest włączona, klienci z niżej wymienionych krajów zobaczą na stronie statusu zamówienia link do instalacji aplikacji mobilnej Shop na urządzeniach mobilnych:

 • Stany Zjednoczone
 • Kanada
 • Wielka Brytania
 • Australia

Klienci spoza tych krajów nie zobaczą opcji instalacji aplikacji mobilnej Shop na stronie statusu zamówienia.

Klienci, którzy aktywują tę opcję, zostaną poproszeni o pobranie aplikacji Shop na system iOS lub Android, a następnie informacje o ich zamówieniu są synchronizowane automatycznie z Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia, a następnie Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Aby otrzymywać aktualizacje dotyczące wysyłki zaznacz lub odznacz opcję Klienci mogą pobrać aplikację Shop na stronie statusu zamówienia, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję dla klientów.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Obsługa klienta w aplikacji Shop

Klienci mogą korzystać z aplikacji mobilnej Shop, aby śledzić dostawy zamówień, odkrywać produkty powiązane z tymi, które zamówili w przeszłości, i obserwować ulubione sklepy. Dowiedz się więcej o aplikacji mobilnej Shop na stronie Pomoc Shop.

Przeglądaj i kupuj w aplikacji Shop

Klienci dysponujący usługą Shop Pay połączoną z kontem Shop mogą przeglądać produkty w aplikacji Shop i realizować zakupy za pomocą przycisku Kup teraz. Jeśli klient zweryfikował swoje informacje Shop Pay, może korzystać z przyspieszonej realizacji zakupu bez konieczności wprowadzania kodu weryfikacyjnego. Obecnie klienci mogą kupić za pomocą tej funkcji tylko jedną pozycję.

Aby uzyskać dostęp do szczegółowych raportów dotyczących liczby sprzedaży dokonanej za pomocą funkcji przeglądania i zakupu w aplikacji Shop:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Analizy > Raporty.
 2. Wybierz Sprzedaż według kanału
 3. W kolumnie Nazwa kanału sprzedaży wybierz kanał Shop.

Aby zrezygnować z przeglądania i kupowania w aplikacji Shop:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Kanały sprzedaży > Shop.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W obszarze Przeglądaj i kupuj w sekcji Shop kliknij Wyłącz.

Wymagania instalacyjne dla aplikacji mobilnej Shop

Nie musisz instalować aplikacji mobilnej Shop, aby umożliwić klientom śledzenie zamówień z Twojego sklepu. Jeśli chcesz używać aplikacji Shop do śledzenia dostaw dla zamówień składanych online, możesz zainstalować aplikację mobilną Shop.

Shop to darmowa aplikacja na urządzenia mobilne z następującymi systemami operacyjnymi:

 • iOS (wersja 11.0 lub nowsza dla aplikacji Shop w wersji 2.16 i nowszej) na iPhone'a, iPada i iPoda touch
 • iOS (wersja 10.3 lub nowsza dla aplikacji Shop w wersji 2.15.4 lub starszej) na iPhone'a, iPada i iPoda touch
 • Android (wersja 5.0 lub nowsza)

Śledzenie zamówienia online

Gdy klient korzysta z aplikacji Gmail lub Outlook, np. hotmail.com i live.com, aplikacja Shop automatycznie lokalizuje wiadomości e-mail z numerami śledzenia w celu identyfikacji zamówień wymagających śledzenia. Klienci korzystający z innego rodzaju adresów e-mail mogą dodawać numery śledzenia ręcznie.

Shop przeszukuje wiadomości e-mail w celu gromadzenia informacji o zamówieniach. Jeśli masz pytania dotyczące prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Shop.

Jeśli Shop śledzi zamówienie, czasami nie ma wystarczającej ilości informacji, by wyświetlić dokładną lokalizację dostawy. Status dostawy jest nadal prawidłowy.

Aby śledzić informacje z zamówień Amazon, klienci muszą zalogować się do platformy Amazon za pomocą aplikacji Shop i udzielić aplikacji Shop zgody na dostęp do informacji o śledzeniu.

Automatyczna synchronizacja zamówień

Shop automatycznie synchronizuje się z Shopify, aby wyświetlić wszystkie zamówienia, które klient złożył w sklepach Shopify.

Gdy klient rozpocznie zamówienie, ale go nie zakończy, powiadomienie o przerwanej realizacji zakupu może pojawić się również w aplikacji Shop. Klient otrzyma wezwanie do powrotu do sklepu w celu dokończenia zamówienia.

Profile sklepu

Klienci mogą używać aplikacji Shop do śledzenia i wyświetlania profilów sklepu. Po dodaniu zamówienia do aplikacji Shop, profil powiązanego sklepu jest wyświetlany na karcie Sklepy w aplikacji mobilnej Shop.

Gdy klient śledzi sklep Shopify w aplikacji mobilnej Shop, może wyświetlać rekomendacje produktów na podstawie produktu, z którym ma interakcje. W algorytmie rekomendacji dane sprzedaży i opisy produktów wykorzystywane są do wyświetlania kombinacji produktów podobnych lub często kupowanych razem. W miarę udostępniania nowych zamówień i danych produktu rekomendacje produktów stają się bardziej dokładne. Jeśli klient nie zakupił produktu w Twoim sklepie lub jeśli nie ma rekomendacji podobnych produktów, polecenia produktów bazują na ostatnio opublikowanych produktach i produktach o wzrostowej tendencji sprzedaży w ciągu ostatnich 30 dni.

Profil sklepu zawiera logo, nazwę i opis sklepu. Jeśli nie korzystasz z kanału Shop, możesz dostosować następujące szczegóły profilu sklepu w aplikacji Shop:

Twoi klienci mogą korzystać z aplikacji mobilnej Shop, nawet jeśli nie włączysz opcji instalacji aplikacji na stronie statusu zamówienia w swoim sklepie. Jeśli w Twoim sklepie zamówienie złoży klient korzystający z aplikacji mobilnej Shop, będzie mógł śledzić profil Twojego sklepu, przeglądać historię swoich zamówień i śledzić dostawę zamówienia. Klienci mogą zobaczyć profil sklepu w aplikacji Shop tylko wtedy, gdy znajdują się w strefach wysyłki sklepu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo