Product Reviews

Po dokonaniu zakupu produktu za pośrednictwem aplikacji Shop lub sklepu online klient może zostawić recenzję produktu. Dzięki recenzjom produktów możesz zebrać opinie o swoim sklepie i produktach, a klienci mogą skorzystać z pomocnych informacji przy rozważaniu zakupu. Recenzję mogą przesłać tylko klienci, którzy dokonali zakupu produktu za pośrednictwem aplikacji Shop.

Recenzje są widoczne w kanale sprzedaży Shop dla pracowników, którzy mają uprawnienie Klienci.

Klienci otrzymują na swoje urządzenie powiadomienie z prośbą o wystawienie recenzji w jednym z następujących terminów:

 • Siedem dni od dostarczenia zamówienia, jeśli dostępne są informacje o śledzeniu.
 • Czternaście dni po zrealizowaniu zamówienia, jeśli informacje o śledzeniu nie są dostępne.

Klienci mogą wystawić ocenę w formie gwiazdek (od jednej do pięciu) oraz komentarz o długości do 1000 znaków. Recenzje i średnia ocena w formie gwiazdek mają charakter publiczny i są wyświetlane na stronie szczegółów produktu w aplikacji Shop.

Każdy z Twoich produktów, które pojawiają się w aplikacji Shop, kwalifikuje się do recenzji. Nie możesz zrezygnować z otrzymywania recenzji produktów, jeśli sprzedajesz produkty w aplikacji Shop. Jeśli nie chcesz sprzedawać produktów w aplikacji Shop, możesz zarządzać ustawieniami zakupów w kanale Shop.

Po pozostawieniu przez klienta recenzji produktu jest ona sprawdzana przed opublikowaniem pod kątem zgodności z Zasadami recenzowania produktów w aplikacji Shop. Firma Shop nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawidłowość ani rzetelność otrzymanych recenzji.

Jeśli uważasz, że recenzja narusza Zasady recenzowania produktów w aplikacji Shop, Warunki świadczenia usług Shop lub w inny sposób narusza prawo, możesz zgłosić recenzję.

Odpowiedz na recenzje produktów w aplikacji Shop

Możesz odpowiedzieć na recenzję produktu w aplikacji Shop w panelu administracyjnym Shopify. Twoja odpowiedź jest sprawdzana przed opublikowaniem, aby potwierdzić jej zgodność z Wytycznymi dla sprzedawców dotyczącymi recenzowania produktów w aplikacji Shop.

Po opublikowaniu odpowiedzi pojawi się ona w aplikacji Shop pod recenzją, której dotyczy, a recenzent otrzyma powiadomienie push.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W sekcji Recenzje kliknij Zarządzaj.

 5. Kliknij recenzję, na którą chcesz odpowiedzieć.

 6. W polu Odpowiedz na tę recenzję wpisz odpowiedź zawierającą maksymalnie 1000 znaków, a następnie kliknij opcję Wyślij odpowiedź.

Edytuj lub usuń odpowiedź

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W sekcji Recenzje kliknij Zarządzaj.

 5. Kliknij recenzję, którą chcesz edytować lub usunąć.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Edytuj odpowiedź, aby edytować odpowiedź, a następnie kliknij opcję Edytuj odpowiedź, aby opublikować zmiany.
  • Kliknij opcję Usuń odpowiedź, aby usunąć odpowiedź, a następnie kliknij opcję Usuń odpowiedź, aby potwierdzić usunięcie.

Zgłoś recenzję produktu

Firma Shop podejmuje pewne proaktywne i reaktywne działania, aby recenzje, które naruszają Zasady recenzowania produktów w aplikacji Shop, nie były publikowane lub zostały usunięte. Shop nie modyfikuje recenzji w celu zmiany ich znaczenia, ale może usunąć pewne fragmenty recenzji klienta, które mogłyby naruszać zasady recenzowania. Na przykład, firma Shop może usunąć część recenzji, która zawiera dane osobowe klienta lub wulgaryzmy.

Jeśli uważasz, że recenzja narusza zasady firmy Shop, możesz zgłosić recenzję. Przykładowe powody zgłaszania recenzji przedstawiono poniżej:

Zgłoś recenzję produktu w aplikacji Shop
Powód zgłoszenia Opis
Brak związku Recenzja nie dotyczy produktu, który klient zrecenzował, ani Twojego sklepu.
Spam Recenzja zawiera reklamy, linki lub treści promocyjne.
Obraźliwe treści Recenzja zawiera treści niestosowne, o charakterze jednoznacznie seksualnym lub nacechowane przemocą.
Znęcanie się lub nękanie Recenzja zawiera atak na osobę lub grupę osób.
Mowa nienawiści Recenzja zawiera treści szkodliwe ze względu na tożsamość jednostki lub grupy.
Oszustwo Recenzja zawiera zarzuty dotyczące niewłaściwego zachowania sklepu lub kupującego.
Dane osobowe Recenzja zawiera informacje, które mogą zidentyfikować osobę recenzującą, np. adres e-mail, numer telefonu lub dane karty kredytowej.
Nielegalna działalność lub towary objęte regulacjami Recenzja odnosi się do towarów niezgodnych z Wytycznymi Shop dla sprzedawców.
Naruszenie własności intelektualnej Recenzja narusza przepisy dotyczące własności intelektualnej.
Konflikt interesów Recenzja pochodzi od osoby powiązanej z Twoim sklepem lub konkurencyjnego sklepu.

W przypadku występowania któregokolwiek z powyższych powodów możesz wykonać poniższe kroki, aby zgłosić recenzję.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W sekcji Recenzje kliknij Zarządzaj.

 5. Kliknij recenzję, którą chcesz zgłosić.

 6. Kliknij ikonę ... w recenzji, a następnie opcję Zgłoś.

 7. Wybierz powód zgłoszenia z listy rozwijanej, a następnie kliknij opcję Zgłoś.

Po zgłoszeniu recenzji może minąć do pięciu dni roboczych, zanim zgłoszenie zostanie rozpatrzone. Możesz sprawdzić recenzję w swoim panelu administracyjnym Shopify pod kątem aktualizacji. Jeśli recenzja zostanie usunięta, nie pojawi się już w panelu administracyjnym Shopify.

Recenzje zakupów poza aplikacją Shop

Domyślnie klienci mogą recenzować produkty, które kupują zarówno za pośrednictwem aplikacji Shop, jak i w sklepie online. Możesz aktywować lub dezaktywować recenzje zakupów dokonywanych w Twoim sklepie online.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Sprzedawaj przez Shop zaznacz lub odznacz pole wyboru Recenzje zakupów poza aplikacją Shop.

Wyświetl recenzje zebrane przez aplikacje firm zewnętrznych w aplikacji Shop

Recenzje pozostawione w Twoim sklepie za pomocą aplikacji Judge.me Product Reviews pojawią się również automatycznie w aplikacji Shop.

Możesz sprawdzić liczbę recenzji Judge.me opublikowanych w sklepie Shop w aplikacji Shop na stronie Recenzje kanału Shop.

Aby przeczytać wyświetlaną w aplikacji Shop recenzję z Judge.me, odpowiedzieć na nią lub ją zgłosić, kliknij opcję Przejdź do Judge.me w celu zarządzania recenzjami w panelu administracyjnym aplikacji Judge.me Product Reviews.

Jakie treści są wyświetlane w aplikacji Shop?

Gdy klient zamieszcza recenzję, która jest zbierana za pomocą aplikacji Judge.me, jest ona sprawdzana przed opublikowaniem w celu upewnienia się, że jest zgodna z Zasadami dotyczącymi recenzji produktów Shop.

Możesz sprawdzić liczbę recenzji Judge.me w sklepie Shop w kanale Shop na stronie Recenzje kanału Shop. Jeśli chcesz przeczytać wyświetlaną w aplikacji Shop recenzję z Judge.me, odpowiedzieć na nią lub ją zgłosić, kliknij opcję Przejdź do Judge.me, aby zarządzać recenzjami w aplikacji Judge.me Product Reviews.

Wskaźniki recenzji produktów w aplikacji Shop

Możesz wyświetlać wskaźniki dotyczące recenzji produktów w aplikacji Shop na stronie Recenzje w kanale Shop.

Wskaźniki recenzji produktów w aplikacji Shop
Wskaźnik Wartości prezentowane dla zakresu dat
Zebrane recenzje Pokazuje liczbę recenzji zarejestrowanych w wybranej zakresie dat.
Współczynnik konwersji Pokazuje procentowo liczbę recenzji, które klienci wystawili Twoim produktom po otrzymaniu powiadomienia z prośbą o wystawienie recenzji w aplikacji Shop.
Średnia ocena Pokazuje średnią ocenę dla wszystkich zrecenzowanych produktów w aplikacji Shop.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo