Product Reviews

Po dokonaniu zakupu produktu za pośrednictwem aplikacji Shop lub sklepu online klient może zostawić recenzję produktu. Dzięki recenzjom produktów możesz zebrać opinie o swoim sklepie i produktach, a klienci mogą skorzystać z pomocnych informacji przy rozważaniu zakupu. Recenzję mogą przesłać tylko klienci, którzy dokonali zakupu produktu za pośrednictwem aplikacji Shop.

Klienci otrzymują powiadomienie z prośbą o recenzję na swoim urządzeniu w formie powiadomienia push lub powiadomienia w aplikacji.

Klienci mogą wystawić ocenę w formie gwiazdek (od jednej do pięciu) oraz pozostawić komentarz o długości do 1000 znaków. Recenzje i średnia ocena w formie gwiazdek mają charakter publiczny i są wyświetlane na stronie szczegółów produktu w aplikacji Shop.

Po wystawieniu przez klienta recenzji produktu jest ona sprawdzana pod kątem zgodności z Zasadami recenzowania produktów w aplikacji Shop. Firma Shop nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawidłowość ani rzetelność otrzymanych recenzji.

Zarządzaj recenzjami produktów w aplikacji Shop

Recenzje są widoczne w kanale Shop dla pracowników, którzy mają uprawnienie Klienci.

Każdy produkt, który pojawia się w aplikacji Shop, kwalifikuje się do recenzji. Nie możesz zrezygnować z otrzymywania recenzji produktów, jeśli sprzedajesz produkty w aplikacji Shop. Jeśli nie chcesz sprzedawać produktów w aplikacji Shop, możesz zarządzać ustawieniami zakupów w kanale Shop.

Jeśli uważasz, że recenzja narusza Zasady recenzowania produktów w aplikacji Shop, Warunki świadczenia usług Shop lub w inny sposób narusza prawo, możesz zgłosić recenzję.

Odpowiedz na recenzje produktów w aplikacji Shop

Możesz odpowiedzieć na recenzję produktu w aplikacji Shop w panelu administracyjnym Shopify. Twoja odpowiedź może zostać sprawdzona przed opublikowaniem, aby potwierdzić jej zgodność z Wytycznymi dla sprzedawców dotyczącymi recenzowania produktów w aplikacji Shop.

Po opublikowaniu odpowiedzi pojawi się ona w aplikacji Shop pod recenzją, której dotyczy, a recenzent otrzyma powiadomienie push.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Recenzje, a następnie recenzję, na którą chcesz odpowiedzieć.

 5. W polu Odpowiedz na tę recenzję wpisz odpowiedź zawierającą maksymalnie 1000 znaków, a następnie kliknij opcję Wyślij odpowiedź.

Edytuj lub usuń odpowiedź

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Recenzje, a następnie recenzję, którą chcesz edytować lub usunąć.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Edytuj odpowiedź, aby edytować odpowiedź, a następnie kliknij opcję Edytuj odpowiedź, aby opublikować zmiany.
  • Kliknij opcję Usuń odpowiedź, aby usunąć odpowiedź, a następnie kliknij opcję Usuń odpowiedź, aby potwierdzić usunięcie.

Zgłoś recenzję produktu

Firma Shop podejmuje pewne proaktywne i reaktywne działania, aby recenzje, które naruszają Zasady recenzowania produktów w aplikacji Shop, nie były publikowane lub zostały usunięte.

Jeśli uważasz, że recenzja narusza zasady firmy Shop, możesz zgłosić recenzję. Przykładowe powody zgłaszania recenzji przedstawiono poniżej:

Zgłoś recenzję produktu w aplikacji Shop
Powód zgłoszenia Opis
Brak związku Recenzja nie dotyczy produktu, który klient zrecenzował, ani Twojego sklepu.
Spam Recenzja zawiera reklamy, linki lub treści promocyjne.
Obraźliwe treści Recenzja zawiera treści niestosowne, o charakterze jednoznacznie seksualnym lub nacechowane przemocą.
Znęcanie się lub nękanie Recenzja zawiera atak na osobę lub grupę osób.
Mowa nienawiści Recenzja zawiera treści szkodliwe ze względu na tożsamość jednostki lub grupy.
Oszustwo Recenzja zawiera zarzuty dotyczące niewłaściwego zachowania sklepu lub klienta.
Dane osobowe Recenzja zawiera informacje, które mogą zidentyfikować osobę recenzującą, np. adres e-mail, numer telefonu lub dane karty kredytowej.
Nielegalna działalność lub towary objęte regulacjami Recenzja odnosi się do towarów niezgodnych z Wytycznymi Shop dla sprzedawców.
Naruszenie własności intelektualnej Recenzja narusza przepisy dotyczące własności intelektualnej.
Konflikt interesów Recenzja pochodzi od osoby powiązanej z Twoim sklepem lub konkurencyjnego sklepu.

W przypadku występowania któregokolwiek z powyższych powodów możesz wykonać poniższe kroki, aby zgłosić recenzję.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Recenzje, a następnie recenzję, którą chcesz zgłosić.

 5. Kliknij ikonę ... w prawym górnym rogu recenzji, a następnie opcję Zgłoś.

 6. Wybierz powód zgłoszenia z listy rozwijanej, a następnie kliknij opcję Zgłoś.

Od momentu zgłoszenia recenzji może minąć do pięciu dni roboczych, zanim zgłoszenie zostanie rozpatrzone. Możesz sprawdzić recenzję w swoim panelu administracyjnym Shopify pod kątem aktualizacji. Jeśli recenzja zostanie usunięta, nie pojawi się już w panelu administracyjnym Shopify.

Recenzje zakupów poza aplikacją Shop

Domyślnie klienci mogą recenzować produkty, które kupują zarówno za pośrednictwem aplikacji Shop, jak i w sklepie online. Możesz aktywować lub dezaktywować recenzje zakupów dokonywanych w Twoim sklepie online.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Recenzje aplikacji Shop wybierz lub odznacz pole wyboru Recenzje zakupów poza aplikacją Shop.

Wyświetl recenzje zebrane przez aplikacje partnerskie w aplikacji Shop

Możesz wyświetlać w aplikacji Shop recenzje zebrane przez aplikacje partnerskie Loox, Okendo, Judge.me, Yotpo i Stamped.io. Recenzje Twoich produktów wystawione za pośrednictwem tych aplikacji partnerskich są automatycznie wyświetlane w aplikacji Shop i uwzględniane w średnich ocenach Shop.

Możesz sprawdzić liczbę recenzji z aplikacji partnerskiej, które zostały opublikowane w Twoim sklepie w aplikacji Shop na stronie Recenzje kanału Shop.

Możesz zarządzać recenzjami produktów z aplikacji partnerskiej w panelu administracyjnym aplikacji partnerskiej. Jeśli aplikacja Shop nie jest wyświetlana w panelu administracyjnym aplikacji partnerskiej lub recenzje aplikacji partnerskiej nie są wyświetlane w aplikacji Shop, skontaktuj się z pomocą techniczną w zakresie aplikacji partnerskiej.

Wskaźniki recenzji produktów w aplikacji Shop

Możesz wyświetlać wskaźniki dotyczące recenzji produktów w aplikacji Shop na stronie Recenzje w kanale Shop.

Wskaźniki recenzji produktów w aplikacji Shop
Wskaźnik Wartości prezentowane dla zakresu dat
Zebrane recenzje Pokazuje liczbę recenzji zarejestrowanych w wybranym zakresie dat, zarówno z aplikacji Shop, jak i dowolnej obsługiwanej aplikacji partnerskiej.
Współczynnik konwersji Pokazuje procentowo liczbę recenzji, które klienci wystawili Twoim produktom po otrzymaniu powiadomienia z prośbą o wystawienie recenzji w aplikacji Shop.
Średnia ocena Pokazuje średnią ocenę dla wszystkich zrecenzowanych produktów w aplikacji Shop. Ocena ta obejmuje recenzje zebrane w aplikacji Shop i recenzje z aplikacji partnerskiej, jeśli je wyświetlasz w aplikacji Shop.
Recenzje z aplikacji partnerskiej Jeśli masz zainstalowaną obsługiwaną aplikację partnerską, ten wskaźnik wyświetla liczbę recenzji wyświetlanych w aplikacji Shop, które zostały zebrane za pośrednictwem aplikacji partnerskiej.

Średnie oceny sklepu

Średnie oceny sklepu są obliczane na podstawie następujących informacji:

 • Recenzje produktów z aplikacji Shop z tekstem, wyświetlane w aplikacji Shop
 • Recenzje produktów z aplikacji Shop z niewielką ilością tekstu lub bez tekstu, które nie są wyświetlane w aplikacji Shop
 • Recenzje z aplikacji partnerskich, które spełniają standardy Shop w zakresie moderowania i weryfikacji, w tym recenzje wyświetlane w aplikacji Shop i recenzje niewyświetlane w aplikacji Shop

Recenzje uwzględnione w obliczaniu średniej oceny mogą podlegać standardom Shop w zakresie weryfikacji i moderacji. Każda recenzja, która jest zgłoszona i uznana za naruszającą Zasady dotyczące recenzji produktów w aplikacji Shop, jest wykluczana z obliczenia.

Automatyzacje recenzji Shop z wykorzystaniem aplikacji Shopify Flow

Możesz użyć wyzwalacza Opublikowana recenzja Shop do tworzenia automatyzacji w aplikacji Shopify Flow, które są uruchamiane przy każdym zebraniu i opublikowaniu recenzji Shop. Wyzwalacz można znaleźć w aplikacji Flow po zainstalowaniu kanału Shop, wyszukując aplikację Shop w obszarze Zainstalowane wyzwalacze aplikacji.

Wyzwalacz Opublikowana recenzja Shop zapewnia procesowi workflow dane recenzji, takie jak treść, ocena, ID wariantu produktu, ID pozycji, wyświetlane nazwisko recenzenta i sygnatura czasowa wystawienia recenzji. Udostępnia procesowi workflow również dane produktu, zamówienia i sklepu Shopify.

Wyzwalacza Opublikowana recenzja Shop można użyć, aby utworzyć przydatne procesy workflow, takie jak powiadamianie pracownika o opublikowaniu recenzji w aplikacji Shop. Aby znaleźć i zainstalować przykładowe szablony z przeglądarki szablonów Flow, filtruj Aplikacje według nazwy Shop.

Możesz zainstalować aplikację Shopify Flow ze sklepu Shopify App Store. Dowiedz się więcej o aplikacji Shopify Flow.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo