Product Reviews

Po dokonaniu zakupu produktu za pośrednictwem aplikacji Shop lub sklepu online klient może zostawić recenzję produktu. Dzięki recenzjom produktów możesz zebrać opinie o swoim sklepie i produktach, a klienci mogą skorzystać z pomocnych informacji przy rozważaniu zakupu. Recenzję mogą przesłać tylko klienci, którzy dokonali zakupu produktu za pośrednictwem aplikacji Shop.

Klienci otrzymują na swoje urządzenie powiadomienie z prośbą o wystawienie recenzji w jednym z następujących terminów:

 • Siedem dni od dostarczenia zamówienia, jeśli dostępne są informacje o śledzeniu.
 • Czternaście dni po zrealizowaniu zamówienia, jeśli informacje o śledzeniu nie są dostępne.

Klienci mogą wystawić ocenę w formie gwiazdek (od jednej do pięciu) oraz komentarz o długości do 1000 znaków. Recenzje i średnia ocena w formie gwiazdek mają charakter publiczny i są wyświetlane na stronie szczegółów produktu w aplikacji Shop.

Każdy z Twoich produktów, które pojawiają się w aplikacji Shop, kwalifikuje się do recenzji. Nie możesz zrezygnować z otrzymywania recenzji produktów, jeśli sprzedajesz produkty w aplikacji Shop. Jeśli nie chcesz sprzedawać produktów w aplikacji Shop, możesz zarządzać ustawieniami zakupów w kanale Shop.

Po pozostawieniu przez klienta recenzji produktu jest ona sprawdzana przed opublikowaniem pod kątem zgodności z Zasadami recenzowania produktów w aplikacji Shop. Firma Shop nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawidłowość ani rzetelność otrzymanych recenzji.

Jeśli uważasz, że recenzja narusza Zasady recenzowania produktów w aplikacji Shop, Warunki świadczenia usług Shop lub w inny sposób narusza prawo, możesz zgłosić recenzję.

Zarządzaj recenzjami produktów w aplikacji Shop

Możesz wykonać poniższe kroki, aby wyświetlać recenzje produktów i zarządzać nimi w kanale Shop.

Wyświetl recenzje produktów w aplikacji Shop

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Recenzje.

 5. Opcjonalnie: Kliknij ikonę kalendarza, aby wybrać zakres dat.

 6. Kliknij recenzję, którą chcesz wyświetlić.

Obecnie nie możesz odpowiadać na recenzje wystawione w aplikacji Shop. Kontaktując się z klientem, który pozostawił Ci recenzję produktu, postępuj zgodnie z Wytycznymi dla sprzedawców dotyczącymi recenzowania produktów w aplikacji Shop.

Recenzje zakupów poza aplikacją Shop

Domyślnie klienci mogą przeglądać produkty, które kupują zarówno za pośrednictwem aplikacji Shop, jak i Twojego sklepu online. Możesz aktywować lub dezaktywować recenzje zakupów dokonywanych w Twoim sklepie online.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W sekcji Sprzedawaj przez Shop zaznacz lub odznacz pole wyboru Recenzje zakupów poza aplikacją Shop.

Zgłoś recenzję produktu

Firma Shop podejmuje pewne proaktywne i reaktywne działania, aby recenzje, które naruszają Zasady recenzowania produktów w aplikacji Shop, nie były publikowane lub zostały usunięte. Shop nie modyfikuje recenzji w celu zmiany ich znaczenia, ale może usunąć pewne fragmenty recenzji klienta, które mogłyby naruszać zasady recenzowania. Na przykład, firma Shop może usunąć część recenzji, która zawiera dane osobowe klienta lub wulgaryzmy.

Jeśli uważasz, że recenzja narusza zasady firmy Shop, możesz zgłosić recenzję. Przykładowe powody zgłaszania recenzji przedstawiono poniżej:

Zgłoś recenzję produktu w aplikacji Shop
Powód zgłoszenia Opis
Brak związku Recenzja nie dotyczy produktu, który klient zrecenzował, ani Twojego sklepu.
Spam Recenzja zawiera reklamy, linki lub treści promocyjne.
Obraźliwe treści Recenzja zawiera treści niestosowne, o charakterze jednoznacznie seksualnym lub nacechowane przemocą.
Znęcanie się lub nękanie Recenzja zawiera atak na osobę lub grupę osób.
Mowa nienawiści Recenzja zawiera treści szkodliwe ze względu na tożsamość jednostki lub grupy.
Oszustwo Recenzja zawiera zarzuty dotyczące niewłaściwego zachowania sklepu lub kupującego.
Dane osobowe Recenzja zawiera informacje, które mogą zidentyfikować osobę recenzującą, np. adres e-mail, numer telefonu lub dane karty kredytowej.
Nielegalna działalność lub towary objęte regulacjami Recenzja odnosi się do towarów niezgodnych z Wytycznymi Shop dla sprzedawców.
Naruszenie własności intelektualnej Recenzja narusza przepisy dotyczące własności intelektualnej.
Konflikt interesów Recenzja pochodzi od osoby powiązanej z Twoim sklepem lub konkurencyjnego sklepu.

W przypadku występowania któregokolwiek z powyższych powodów możesz wykonać poniższe kroki, aby zgłosić recenzję.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Recenzje.

 5. Kliknij recenzję, którą chcesz zgłosić.

 6. Kliknij ikonę ... w recenzji, a następnie opcję Zgłoś.

 7. Wybierz powód zgłoszenia z listy rozwijanej, a następnie kliknij opcję Zgłoś.

Po zgłoszeniu recenzji może minąć do pięciu dni roboczych, zanim zgłoszenie zostanie rozpatrzone. Możesz sprawdzić recenzję w swoim panelu administracyjnym Shopify pod kątem aktualizacji. Jeśli recenzja zostanie usunięta, nie pojawi się już w panelu administracyjnym Shopify.

Wskaźniki recenzji produktów w aplikacji Shop

Możesz wyświetlać wskaźniki dotyczące recenzji produktów w aplikacji Shop na stronie Recenzje w kanale Shop.

Wskaźniki recenzji produktów w aplikacji Shop
Wskaźnik Wartości prezentowane dla zakresu dat
Zebrane recenzje Pokazuje liczbę recenzji zarejestrowanych w wybranej zakresie dat.
Współczynnik konwersji Pokazuje procentowo liczbę recenzji, które klienci wystawili Twoim produktom po otrzymaniu powiadomienia z prośbą o wystawienie recenzji w aplikacji Shop.
Średnia ocena Pokazuje średnią ocenę dla wszystkich zrecenzowanych produktów w aplikacji Shop.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo