Đánh giá sản phẩm

Khi khách hàng mua sản phẩm qua ứng dụng Shop, họ có thể để lại đánh giá sản phẩm sau 7 ngày kể từ khi nhận hàng. Khách hàng sẽ nhận được thông báo đẩy yêu cầu đánh giá trên thiết bị của họ. Khách hàng có thể để lại xếp hạng sao từ một đến năm và đưa ra nhận xét tùy chọn từ 25 đến 1.000 ký tự. Hiện tại, những đánh giá này chỉ hiển thị trên trang quản trị Shopify và không hiển thị trong ứng dụng Shop.

Quản lý đánh giá sản phẩm trên Shop

Nếu bạn đủ điều kiện cho giai đoạn truy cập sớm, bạn có thể làm theo các bước sau để quản lý đánh giá.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Shop.
  2. Nhấp vào Xem lại.
  3. Không bắt buộc: Nhấp vào biểu tượng lịch để chọn khoảng ngày.
  4. Nhấp vào đánh giá bạn muốn xem.

Số liệu đánh giá sản phẩm của Cửa hàng

Bạn có thể xem số liệu về đánh giá sản phẩm trên Shop trong trang Đánh giá trên kênh Shop.

Số liệu đánh giá sản phẩm của Cửa hàng
Số liệu Nội dung hiển thị cho khoảng ngày
Đánh giá đã thu thập Hiển thị số lượng đánh giá thu được trong khoảng ngày bạn chọn.
Tỷ lệ chuyển đổi Hiển thị tỷ lệ phần trăm đánh giá mà khách hàng để lại cho sản phẩm sau khi được thông báo đánh giá sản phẩm trong ứng dụng Shop.
Xếp hạng trung bình Hiển thị xếp hạng trung bình của tất cả các sản phẩm được đánh giá trong Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí