Đánh giá sản phẩm

Sau khi khách hàng mua sản phẩm qua ứng dụng Shop hoặc cửa hàng trực tuyến, họ có thể để lại đánh giá sản phẩm trong ứng dụng Shop. Đánh giá sản phẩm giúp bạn thu thập ý kiến phản hồi về cửa hàng và sản phẩm, đồng thời có thể cung cấp cho khách hàng thông tin hữu ích khi cân nhắc mua hàng. Chỉ khách hàng sử dụng Shop đã mua sản phẩm của bạn mới được phép gửi đánh giá.

Các đánh giá hiển thị trên kênh bán hàng Shop với nhân viên có quyền Khách hàng.

Khách hàng nhận được thông báo trên thiết bị của mình yêu cầu đánh giá trong một trong các lịch trình sau:

 • Bảy ngày sau khi đơn hàng đã được giao, nếu đơn hàng có thông tin theo dõi.
 • Mười bốn ngày sau khi bạn hoàn tất đơn hàng, nếu không có thông tin theo dõi.

Khách hàng có thể xếp hạng từ một đến năm sao kèm theo bình luận dài tối đa 1.000 ký tự. Đánh giá và xếp hạng sao trung bình được công khai và hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm trong ứng dụng Shop.

Mỗi sản phẩm xuất hiện trong Shop đều đủ điều kiện để đánh giá. Bạn không thể chọn không nhận đánh giá sản phẩm nếu bán sản phẩm trên Shop. Nếu không muốn bán sản phẩm trên Shop, bạn có thể quản lý cài đặt mua sắm trên kênh Shop.

Sau khi khách hàng để lại đánh giá sản phẩm, đánh giá sẽ được sàng lọc trước khi đăng tải để đảm bảo đánh giá tuân thủ Chính sách đánh giá sản phẩm của Shop. Shop không chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác hoặc độ tin cậy của các đánh giá bạn nhận được.

Nếu bạn cho rằng một đánh giá nào đó vi phạm Chính sách đánh giá sản phẩm của Shop, Điều khoản dịch vụ của Shop hoặc vi phạm pháp luật, bạn có thể báo cáo đánh giá đó.

Phản hồi đánh giá sản phẩm trên Shop

Bạn có thể phản hồi đánh giá sản phẩm của Shop trên trang quản trị Shopify. Phản hồi của bạn sẽ được sàng lọc trước khi đăng tải để đảm bảo phản hồi tuân thủ Nguyên tắc dành cho thương nhân về đánh giá sản phẩm trên Shop.

Sau khi đăng, phản hồi của bạn sẽ xuất hiện trong ứng dụng Shop, bên dưới đánh giá mà bạn phản hồi, và người đánh giá sẽ nhận được thông báo đẩy.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Đánh giá, sau đó nhấp vào đánh giá bạn muốn phản hồi.

 5. Trong trường Phản hồi đánh giá này, nhập phản hồi dài tối đa 1000 ký tự rồi nhấp vào Gửi phản hồi.

Chỉnh sửa hoặc xóa phản hồi

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Đánh giá, sau đó nhấp vào đánh giá bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nhấp vào Chỉnh sửa phản hồi để chỉnh sửa phản hồi, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa phản hồi để đăng phản hồi đã thay đổi.
  • Nhấp vào Xóa phản hồi để xóa phản hồi, sau đó nhấp vào Xóa phản hồi để xác nhận xóa.

Báo cáo đánh giá sản phẩm

Shop thực hiện một số bước chủ động và phản hồi nhất định để đảm bảo không đăng hoặc xóa các đánh giá vi phạm Chính sách đánh giá sản phẩm của Shop. Shop không sửa đổi đánh giá để thay đổi ý nghĩa của đánh giá, nhưng có thể xóa một số phần trong đánh giá của khách hàng có khả năng vi phạm chính sách đánh giá. Ví dụ: Shop có thể xóa một phần đánh giá chứa thông tin cá nhân của khách hàng hoặc ngôn từ tục tĩu.

Nếu bạn cho rằng một đánh giá vi phạm các chính sách của Shop, bạn có thể báo cáo đánh giá đó. Ví dụ về lý do báo cáo đánh giá là:

Báo cáo đánh giá sản phẩm trên Shop
Lý do báo cáo Mô tả
Không liên quan Đánh giá này không có nội dung về sản phẩm mà khách hàng đánh giá hay về cửa hàng của bạn.
Thư rác Đánh giá chứa quảng cáo, liên kết hoặc nội dung quảng bá.
Mang tính xúc phạm Đánh giá chứa nội dung không phù hợp, khiêu dâm hoặc bạo lực.
Bắt nạt hoặc quấy rối Đánh giá này tấn công một cá nhân hoặc một nhóm người.
Phát ngôn thù ghét Đánh giá chứa nội dung độc hại nhắm đến danh tính của một cá nhân hoặc nhóm người.
Gian lận hoặc lừa đảo Đánh giá này có cáo buộc về hành vi không phù hợp của cửa hàng hoặc người mua.
Thông tin cá nhân Đánh giá chứa thông tin có thể nhận dạng người đánh giá như email, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng.
Hoạt động phi pháp hoặc hàng hóa bị kiểm soát Đánh giá này đề cập đến các mặt hàng trái với Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop.
Vi phạm tài sản trí tuệ Đánh giá này vi phạm luật sở hữu trí tuệ.
Mâu thuẫn lợi ích Đánh giá từ một người liên kết với cửa hàng của bạn hoặc cửa hàng cạnh tranh.

Nếu rơi vào bất kỳ lý do nào nêu trên, bạn có thể sử dụng các bước sau để báo cáo đánh giá.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Đánh giá, sau đó nhấp vào đánh giá bạn muốn báo cáo.

 5. Nhấp vào biểu tượng ... trên đánh giá, sau đó nhấp vào Báo cáo.

 6. Chọn một lý do báo cáo trong danh sách thả xuống rồi nhấp vào Báo cáo.

Sau khi báo cáo đánh giá, có thể mất đến năm ngày làm việc để điều tra báo cáo. Bạn có thể kiểm tra đánh giá trên trang quản trị Shopify để nắm được thông tin cập nhật. Nếu bị xóa, đánh giá sẽ không còn hiển thị trên trang quản trị Shopify.

Đánh giá về hàng hóa mua ngoài Shop

Theo mặc định, khách hàng có thể xem lại sản phẩm họ mua qua cả ứng dụng Shop và cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt đánh giá đối với hàng hóa đã mua trong cửa hàng trực tuyến.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Bán hàng qua Shop, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Đánh giá về hàng hóa mua ngoài Shop.

Hiển thị đánh giá do ứng dụng bên thứ ba thu thập trên Shop

Các đánh giá được để lại cửa hàng của bạn bằng Judge.me Product Reviews cũng sẽ tự động hiển thị trên Shop.

Bạn có thể kiểm tra số lượng đánh giá của Judge.me đã đăng lên Cửa hàng Shop trên kênh Shop bằng cách truy cập trang Đánh giá của kênh Shop.

Để đọc, phản hồi hoặc báo cáo đánh giá từ Judge.me xuất hiện trong Shop, hãy nhấp vào Mở Judge.me để quản lý đánh giá trên trang quản trị ứng dụng Judge.me Product Reviews.

Nội dung nào được hiển thị trong Ứng dụng Shop?

Sau khi khách hàng để lại đánh giá được Judge.me thu thập, đánh giá sẽ được sàng lọc trước khi đăng để đảm bảo tuân thủ Chính sách đánh giá sản phẩm của Shop.

Bạn có thể kiểm tra số lượng đánh giá của Judge.me đã đăng lên Cửa hàng Shop trên kênh Shop bằng cách truy cập trang Đánh giá của kênh Shop. Nếu bạn muốn đọc, phản hồi hoặc báo cáo đánh giá từ Judge.me xuất hiện trong Shop, hãy nhấp vào Mở Judge.me để quản lý đánh giá trong ứng dụng Judge.me Product Reviews.

Số liệu về đánh giá sản phẩm trên Shop

Bạn có thể xem số liệu về đánh giá sản phẩm trên Shop trong trang Đánh giá trên kênh Shop.

Số liệu đánh giá sản phẩm của Cửa hàng
Số liệu Nội dung hiển thị cho khoảng ngày
Đánh giá đã thu thập Hiển thị số lượng đánh giá thu được trong khoảng ngày bạn chọn.
Tỷ lệ chuyển đổi Hiển thị tỷ lệ phần trăm đánh giá mà khách hàng để lại cho sản phẩm sau khi được thông báo đánh giá sản phẩm trong ứng dụng Shop.
Xếp hạng trung bình Hiển thị xếp hạng trung bình của tất cả các sản phẩm được đánh giá trong Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí