Nút Mua

Nút Mua giúp bạn thêm sản phẩm vào bài viết blog và trang web bên ngoài của mình. Nút Mua cũng giúp khách hàng mua sản phẩm dễ dàng hơn vì khách hàng không phải ttruy cập vào một trang riêng để hoàn tất đơn hàng.

Nút Mua giúp bạn tạo ra lối tắt để khách hàng mua sản phẩm của bạn. Bạn có thể đặt Nút Mua trên trang web hoặc blog không phải của Shopify. Nút Mua có thể hiển thị hình ảnh sản phẩm, bản mô tả và giá, v.v., đồng thời cho phép khách hàng mua sản phẩm mà không cần thoát khỏi trang web. Mọi thông tin cập nhật về thông tin chi tiết của sản phẩm trong Shopify Admin sẽ hiển thị trên Nút Mua của sản phẩm.

Ví dụ: Fen bán quần áo và phụ kiện chống nắng. Fen tạo Nút Mua cho sản phẩm bán chạy nhất là mũ chống nắng, viết một bài viết blog trên WordPress về rủi ro bị cháy nắng ngay cả vào một ngày râm và thêm Nút Mua vào bài viết blog. Khi có người đọc bài viết blog, họ có thể chọn mua mũ chống nắng bằng cách nhấp vào Nút Mua. Họ hoàn tất đơn hàng mà không cần rời khỏi blog.

Bạn có thể theo dõi các đơn hàng của Nút Mua từ trang quản trị Shopify.

Bạn sử dụng kênh bán hàng Nút Mua để tạo Nút Mua. Tất cả các gói đăng ký Shopify đều có kênh bán hàng Nút Mua.

Bạn cần dùng cổng thanh toán được hỗ trợ để sử dụng Nút Mua. Để xem danh sách các cổng thanh toán được hỗ trợ tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy tham khảo Thông tin thanh toán theo quốc gia hoặc khu vực.

Bạn cũng có thể sử dụng kênh Nút Mua để tạo liên kết cố định của giỏ hàng mà bạn có thể chia sẻ với khách hàng qua chiến dịch email, tin nhắn trực tiếp hoặc bài đăng trên mạng xã hội.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí