Tạo Nút Mua

Sau khi thêm kênh bán hàng Nút Mua trong trang quản trị Shopify, bạn có thể tạo Nút Mua cho một sản phẩm hoặc bộ sưu tập.

Sau khi tạo Nút Mua, bạn sao chép mã được tạo tự động, rồi thêm mã đó vào trang web hoặc bài viết blog mà bạn muốn hiển thị Nút Mua. Ví dụ: Bạn có thể muốn thêm Nút Mua vào blog WordPress hoặc trang web Squarespace của mình.

Không thể thay đổi giao diện của Nút Mua khi bạn nhúng trên trang web. Nếu muốn thay đổi, bạn phải tạo một nút mới trong kênh và thay thế mã ban đầu bằng mã mới.

Tùy chỉnh Nút Mua

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện và hoạt động của Nút Mua:

 • màu sắc
 • kích cỡ
 • phông chữ
 • hành động xảy ra khi nhấp vào nút này
 • xem trang thanh toán có mở ra trong cửa sổ trình duyệt mới hay không

Khi bạn tùy chỉnh nút, bạn có thể xem trước những thay đổi. Bạn có thể kiểm tra hoạt động của Nút Mua bằng cách nhấp vào Preview (Xem trước).

Kiểu bố cục

Bạn có thể chọn bố cục của Nút Mua.

Các bố cục có sẵn cho Nút Mua
Cơ bản Chọn bố cục này để thêm Nút Mua mà không có hình ảnh sản phẩm. Bạn có thể muốn thực hiện việc này nếu bạn đã hiển thị sản phẩm của mình ở nơi khác trên mạng nhưng chỉ muốn thêm nút để khách hàng mua.
Cổ điển Chọn bố cục này để hiển thị hình ảnh sản phẩm và giá bên cạnh Nút Mua. Bố cục này hữu ích đối với bản xem trước nhanh sản phẩm, ví dụ như trong bài viết blog.
Xem toàn bộ Chọn bố cục này để hiển thị hình ảnh sản phẩm, giá và mô tả bên cạnh Nút Mua. Bố cục này mô phỏng một trang thông tin chi tiết sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến của bạn.

Hành động của Nút Mua

Khi tạo Nút Mua, bạn có thể chọn hành động xảy ra khi nhấp vào nút.

Nếu Nút Mua dành cho bộ sưu tập, hành động sẽ áp dụng cho tất cả sản phẩm trong bộ sưu tập.

 • Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Khách hàng có thể tiếp tục mua sắm và thêm sản phẩm bổ sung vào giỏ hàng.
 • Chuyển hướng đến trang thanh toán đưa khách hàng trực tiếp đến trang thanh toán của bạn để họ có thể thanh toán cho sản phẩm. Khách hàng không thể thêm sản phẩm khác vào đơn hàng của họ.
 • Mở thông tin chi tiết sản phẩm hiển thị nút View product (Xem sản phẩm). Khi khách hàng nhấp vào nút, họ có thể xem mô tả sản phẩm, chọn mọi mẫu mã có sẵn và thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Nếu sản phẩm có nhiều hình ảnh sản phẩm, những hình ảnh này cũng hiển thị.
  • Bố cục Xem đầy đủ không có tùy chọn này vì bố cục Xem đầy đủ đã hiển thị tất cả thông tin chi tiết sản phẩm.

Bạn cũng có thể chọn để trang thanh toán mở ra trong cửa sổ trình duyệt mới hay trong cùng một tab với trang web của bạn. Hành động mặc định là trang thanh toán sẽ mở ra trong cửa sổ mới.

Giao diện Nút Mua

 • Kiểu nút bao gồm hình dáng, màu sắc và phông chữ củaNút Mua.
 • Bố cục Tùy thuộc vào kiểu bố cục bạn chọn, bạn có thể tùy chỉnh cài đặt, chẳng hạn như căn chỉnh nút, kích cỡ hình ảnh, văn bản nút, phông chữ, màu sắc và kích cỡ.
 • Giỏ hàng bao gồm các tùy chọn văn bản và màu sắc cho giỏ hàng tích hợp. Bạn cũng có thể kích hoạt và tùy chỉnh nhãn cho trường Order note (Ghi chú đơn hàng). Bạn có thể sử dụng ghi chú đơn hàng để thu thập hướng dẫn đặc biệt từ khách hàng về cách chuẩn bị và vận chuyển đơn hàng. Trường thông tin bổ sung cho phép bạn gửi thông báo cho khách hàng.

  • Bạn chỉ có thể chỉnh sửa cài đặt cho giỏ hàng nếu bạn đã chọn Add product to cart (Thêm sản phẩm vào giỏ hàng) hoặc Open product details (Mở thông tin chi tiết sản phẩm) làm hành độngcủa nút.
 • Cửa sổ bật lên chi tiết bao gồm cài đặt cho cửa sổ bật lên thông tin chi tiết sản phẩm. Bạn có thể tùy chỉnh văn bản của nút, hiển thị hoặc không hiển thị trường số lượng, màu sắc cho nền và nhãn, cũng như phông chữ và kích cỡ phông chữ của nhãn. Bạn chỉ có thể chỉnh sửa những cài đặt này nếu bạn đã chọn các Open product details (Mở thông tin chi tiết sản phẩm) làm hành độngcủa nút.

Tạo Nút Mua cho một sản phẩm

Bạn có thể tạo Nút Mua cho một sản phẩm duy nhất. Nút Mua có thể bao gồm một hoặc tất cả mẫu mã của sản phẩm. Khi tạo Nút Mua, bạn chọn một kiểu bố cục và tùy chỉnh màu, văn bản và giao diện của nút, cũng như hành động xảy ra khi khách hàng nhấp vào nút. Tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh Nút Mua.

Trước khi tạo Nút Mua cho sản phẩm, bạn phải thêm sản phẩm vào trang quản trị Shopifyhiển thị sản phẩm trên kênh bán hàng Nút Mua.

Các bước thực hiện:

Tạo Nút Mua cho bộ sưu tập

Khi bạn tạo Nút Mua cho bộ sưu tập, bạn đang thực sự tạo nút cho từng sản phẩm trong bộ sưu tập.

Khi tạo Nút Mua, bạn chọn một kiểu bố cục và tùy chỉnh màu, văn bản và giao diện của nút, cũng như hành động xảy ra khi khách hàng nhấp vào nút. Tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh Nút Mua.

Trước khi tạo Nút Mua cho bộ sưu tập, bạn phải:

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí