Phí

Hóa đơn hiển thị nhiều khoản phí phụ thuộc vào địa điểm bạn đặt cửa hàng và dịch vụ mà cửa hàng sử dụng. Hóa đơn được thanh toán bằng phương thức thanh toán chính. Phí thanh toán của Shopify hiển thị trên sao kê dưới dạng: SHOPIFY * <mã số hóa đơn 9 chữ số>.

Tìm hiểu thêm về quản lý thông tin thanh toán.

Phí đăng ký

Phí gói đăng ký phụ thuộc vào loại gói và thời hạn thanh toán gói đăng ký.

Trang Thanh toán của trang quản trị Shopify cung cấp danh sách các gói đăng ký trả phí có phí định kỳ. Danh sách bao gồm gói đăng ký Shopify và các gói đăng ký khác như gói đăng ký ứng dụng. Gói đăng ký ứng dụng hiện đang trong giai đoạn dùng thử miễn phí cũng có tên trong danh sách nhưng các ứng dụng trong gói đăng ký miễn phí không có tên trong danh sách.

Ngoài ra, bạn có thể quản lý gói đăng ký trả phí từ danh sách này. Nếu có nhiều cửa hàng, bạn chỉ có thể quản lý các gói đăng ký trong một cửa hàng cùng một lúc.

Xem phí gói đăng ký trả phí trong trang quản trị Shopify

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Gói đăng ký, nhấp vào Xem tất cả gói đăng ký.

 3. Để xem thông tin về gói đăng ký Shopify, nhấp vào Quản lý bên cạnh gói đăng ký. Bạn vào trang Gói trên trang quản trị Shopify.

 4. Để quản lý ứng dụng, nhấp vào Quản lý bên cạnh gói đăng ký. Một trong những trường hợp sau sẽ xảy ra:

  • Nếu bạn chọn gói đăng ký ứng dụng Shopify, hãy truy cập trang liên quan trong trang quản trị Shopify.
  • Nếu bạn chọn gói đăng ký ứng dụng bên thứ ba, hãy truy cập trang cài đặt của ứng dụng đó.

Phí nhãn vận chuyển

Sau khi bạn mua nhãn vận chuyển qua Shopify Shipping, chi phí sẽ được lập hóa đơn qua tài khoản Shopify. Tất cả bảo hiểm vận chuyển bạn mua hoặc điều chỉnh phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính cho bạn cũng sẽ được lập hóa đơn qua tài khoản Shopify.

Phí vận chuyển được tính riêng từ gói đăng ký Shopify của bạn. Nếu bạn hủy nhãn vận chuyển, chi phí sẽ được hoàn lại dưới dạng tín dụng để mua nhãn vận chuyển trong tương lai. Chi phí này sẽ không được hoàn trực tiếp vào tài khoản Shopify của bạn.

Mỗi quốc gia đều có các quy định khác nhau về thuế đối với phí vận chuyển. Để xem quốc gia của bạn tính thuế đối với phí vận chuyển như thế nào, tham khảo Thuế đối với nhãn vận chuyển.

Nếu đạt ngưỡng thanh toán hằng ngày khi mua nhãn vận chuyển, bạn có thể mua thêm nhãn vận chuyển tương đương với 10% ngưỡng của bạn trong thời gian xuất hóa đơn. Bạn có thể kiểm tra ngưỡng của tài khoản trong mục Hóa đơn của trang Thanh toán trên trang quản trị Shopify. Bất cứ giao dịch mua nào tại thời điểm này đều sẽ được tính vào hóa đơn tiếp theo. Để tìm hiểu thêm về cách được lập hóa đơn cho nhãn vận chuyển, bạn có thể liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Phí giao dịch bên thứ ba

Phí giao dịch bên thứ ba là các phí áp dụng cho mỗi giao dịch khi bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba để thu tiền thanh toán từ khách hàng. Phí giao dịch này là để Shopify trang trải cho việc tích hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài và khoản phí này thay đổi tùy theo gói bạn chọn.

Khi sử dụng Shopify Payments, bạn không bị thu phí giao dịch bên thứ ba đối với các đơn hàng được xử lý qua Shopify Payments, Shop Pay, Shop Pay Trả góp và Paypal Express, và bạn không bị thu phí giao dịch đối với các phương thức thanh toán thủ công như tiền mặt, thu tiền khi giao hàng (COD) và chuyển khoản.

Thương nhân Shopify Plus sử dụng Shopify Payments làm cổng thanh toán chính sẽ được miễn trừ phí giao dịch cho tất cả các phương thức thanh toán được sử dụng khác.

Phương thức lập hóa đơn đối với phí giao dịch bên thứ ba cho tài khoản sẽ phụ thuộc vào khối lượng giao dịch của cửa hàng, mọi khoản phí ứng dụng định kỳ và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn sử dụng.

Phí giao dịch không áp dụng cho đơn hàng POS hoặc phương thức thanh toán thủ công, bao gồm thu tiền khi giao hàng (COD), nạp tiền ngân hàng, séc, đơn hàng kiểm tra và đơn hàng nháp được đánh dấu là đã thanh toán hoặc đang chờ xử lý. Bạn không được nhận lại phí giao dịch bên thứ ba khi hoàn tiền cho đơn hàng.

Phí giao dịch sẽ được cộng cùng các khoản phí xử lý phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba.

Tính toán phí giao dịch bên thứ ba

Shopify sử dụng công thức này để tính phí giao dịch bên thứ ba trong khoảng thời gian 30 ngày:

 [(chi phí sản phẩm - số tiền giảm giá) + thuế + phí vận chuyển] x mức phí 

Mức phí đối với phí giao dịch bên thứ ba thay đổi tùy thuộc vào gói giá của bạn.

Xem chi tiết phí giao dịch bên thứ ba

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Nhấp vào hóa đơn bạn muốn xem trong mục Hóa đơn trước đây.

 3. Nếu hóa đơn bao gồm phí giao dịch, mục Phí giao dịch sẽ có liên kết đến các đơn hàng liên quan. Nhấp vào để xem thông tin.

Trong panel đang mở, bạn có thể xem thông tin chi tiết về phí giao dịch cho từng đơn hàng trong hóa đơn này.

Nhấp vào đơn hàng để xem toàn bộ thông tin chi tiết của giao dịch.

Miền, chủ đề và phí ứng dụng một lần

Bạn sẽ nhận được hóa đơn có phí một lần đối với những thao tác như đăng ký miền, mua chủ đề hoặc mua ứng dụng. Bạn có thể xem lịch sử tài khoản trong mục Hóa đơn của trang Billing (Thanh toán) trong trang quản trị Shopify.

Giao dịch mua chủ đề không được hoàn tiền.

Tap to Pay on iPhone

Bạn có thể sử dụng Tap to Pay on iPhone để chấp nhận thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ không tiếp xúc cũng như mọi ví điện tử mà không cần trang thiết bị thanh toán. Để biết thêm thông tin, tham khảo Chấp nhận thanh toán bằng Tap to Pay on iPhone.

Tap to Pay có phụ phí. Cửa hàng có thể xử lý tối đa 100 giao dịch Tap to Pay mỗi tháng theo lịch mà không phải trả phụ phí. Sau đó, khoản phí 0,25 USD trên mỗi giao dịch sẽ phát sinh trong suốt thời gian còn lại của tháng. Tất cả giao dịch phải tuân thủ mức phí ghi có và ghi nợ tiêu chuẩn của Shopify Payments.

Phí Tap to Pay xuất hiện dưới dạng mục hàng riêng trong hóa đơn Shopify.

Shopify Tax

Shopify Tax khả dụng với tất cả thương nhân bán hàng cho khách hàng tại Hoa Kỳ. Phí Shopify Tax sẽ hiển thị trên hóa đơn của bạn nếu tất cả những mục dưới đây đúng:

 • Cửa hàng của bạn ở Hoa Kỳ hoặc bạn là thương nhân trực tuyến bán hàng cho khách hàng Hoa Kỳ.
 • Bạn thu thuế tại các tiểu bang mà bạn có nghĩa vụ thuế.
 • Bạn đã chọn Shopify Tax làm dịch vụ thuế của mình.
 • Cửa hàng có doanh số bằng hoặc lớn hơn 100.000 USD trong một năm dương lịch.

Nếu tổng doanh số của cửa hàng lớn hơn hoặc bằng ngưỡng phí thì phí theo tỷ lệ phần trăm sẽ phát sinh đối với giao dịch đã tính thuế tại cửa hàng của bạn.

 • Tính phí 0,35% đối với đơn hàng được tính thuế trong các cửa hàng đang sử dụng gói Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify và Advanced Shopify.
 • Tính phí 0,25% đối với đơn hàng được tính thuế tại các cửa hàng đang sử dụng gói Shopify Plus.

Phí này áp dụng cho các đơn hàng từ những tiểu bang bạn đã bật tính năng thu thuế, bao gồm đơn hàng không tính thuế do sản phẩm hoặc khách hàng được miễn thuế. Phí này không áp dụng cho:

 • đơn hàng từ các tiểu bang nơi bạn không thu thuế
 • đơn hàng có xuất xứ từ một quốc gia khác Hoa Kỳ và được vận chuyển đến một quốc gia khác Hoa Kỳ
 • đơn hàng được nhập từ bên ngoài Shopify
 • đơn hàng hoặc một phần đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng

Không áp dụng phí khi bán hàng tại các tiểu bang nơi bạn không thu thuế. Ngoài ra, các giới hạn phí sau sẽ áp dụng:

 • Giới hạn 0,99 USD cho đơn hàng. Bất kể tổng giá trị đơn hàng là bao nhiêu, bạn cũng sẽ không bị tính phí quá 0,99 USD cho mỗi đơn hàng.
 • Giới hạn 5.000 USD hằng năm. Bất kể bạn bán được bao nhiêu hàng trong một năm dương lịch, bạn cũng sẽ không bị thu phí quá 5.000 USD một năm.

Tìm hiểu thêm về Shopify Tax.

Shopify Email

Tất cả thương nhân sử dụng gói Basic, Shopify, Advanced Shopify và Shopify Plus đều có 10.000 email miễn phí để gửi vào đầu mỗi tháng. Chi phí email được tính theo các quy tắc sau:

 • Số lượng email được tính dựa trên từng địa chỉ email riêng mà một hoạt động email được gửi đến. Ví dụ: gửi 1 email tiếp thị tới 800 người đăng ký sẽ được tính là 800 email.
 • Các email chưa sử dụng sẽ không được cộng dồn sang tháng tiếp theo.
 • Bạn có thể gửi thêm email ngoài 10.000 email miễn phí với chi phí 1 USD cho mỗi 1.000 email gửi thêm, tối đa là 300.000 email. Sau khi đạt đến 300.000 email, định giá của bạn sẽ là 0,65 USD cho mỗi 1.000 email gửi thêm. Sau khi đạt đến 750.000 email, định giá của bạn sẽ là 0,55 USD cho mỗi 1.000 email gửi thêm. Bạn sẽ không bị lập hóa đơn cho các email gửi thêm cho đến khi chi phí đạt 0,005 USD.
 • Shopify Email có trong các gói Basic, Shopify, Advanced Shopify và Shopify Plus và bạn chỉ bị tính phí cho những email bạn gửi.

Chi phí sử dụng email phát sinh sẽ được liệt kê trong hóa đơn Shopify của tháng trước ở phần Email tiếp thị. Để biết thêm thông tin chi tiết về chi phí cho mỗi hoạt động email, nhấp vào View details (Xem chi tiết) trong mục Billing (Thanh toán) trên trang quản trị Shopify.

Thuế

Nếu doanh nghiệp của bạn nằm tại vùng lãnh thổ của Canada hoặc Hoa Kỳ, nơi Shopify có văn phòng kinh doanh, luật pháp sẽ yêu cầu Shopify thu các loại thuế áp dụng cho gói đăng ký của bạn. Shopify chỉ thu thuế nếu có quy định của cơ quan thuế tại vùng lãnh thổ của bạn. Những khoản thuế này liên quan đến gói đăng ký Shopify và không bị ảnh hưởng bởi sản phẩm hoặc dịch vụ bạn bán.

Shopify là một công ty Canada hoạt động tại Canada với yêu cầu thu thuế bán hàng tại các tiểu bang và quận sau của Hoa Kỳ.

Tiểu bang và quận của Hoa Kỳ nơi Shopify được yêu cầu thu thuế bán hàng.
 • Alabama
 • Alaska
 • Arizona
 • Arkansas
 • California
 • Connecticut
 • Colorado
 • Florida
 • Georgia
 • Hawaii
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Michigan
 • Minnesota
 • Mississippi
 • Missouri
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Jersey
 • New Mexico
 • New York
 • Bắc Carolina
 • Bắc Dakota
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Pennsylvania
 • Đảo Rhode
 • South Carolina
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Vermont
 • Virginia
 • Washington, D.C.
 • Washington
 • West Virginia
 • Wisconsin
 • Wyoming

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Canada hoặc tại tiểu bang hoặc quận có tên phía trên, gói đăng ký sẽ bị phải chịu mức thuế hiện hành (HST/PST/GST hoặc Tiểu bang/Hạt/Thành phố). Nếu cửa hàng của bạn nằm ngoài Canada hoặc tiểu bang và quận mà Shopify có quy định thu thuế, phí gói đăng ký sẽ không phải chịu thuế.

Thuế được ghi trên một dòng riêng trong hóa đơn.

Thuế áp dụng với phí tài khoản

Nếu tại vùng bạn sinh sống, Shopify phải tính thuế đối với mọi khoản phí tài khoản, những khoản phí này sẽ xuất hiện trong hóa đơn Shopify của bạn.

Tính thuế GST tại Ấn Độ

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Ấn Độ, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021, bạn sẽ bị tính Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) đối với phí Shopify. Khoản phí này sẽ xuất hiện trong hóa đơn Shopify hàng tháng của bạn. Để được miễn thuế GST, bạn cần cung cấp Mã số thuế GST (GSTIN).

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.
 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.
 3. Trong mục GSTIN, nhấp vào Thêm GSTIN.
 4. Nhập GSTIN của bạn, rồi nhấp vào Thêm GSTIN.

Thuế GST tính tại Singapore

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Singapore, kể từ tháng 12 năm 2019, bạn sẽ bị đánh Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) trên phí Shopify. Khoản phí này xuất hiện trong hóa đơn Shopify hằng tháng của bạn. Vào thời điểm này, bạn không thể cung cấp số GST để được miễn thuế.

Thuế SST tính tại Malaysia

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Malaysia, kể từ tháng 10 năm 2021, bạn sẽ bị đánh Thuế bán hàng và dịch vụ (SST) trên phí Shopify. Khoản phí này xuất hiện trong hóa đơn Shopify hằng tháng của bạn. Vào thời điểm này, bạn không thể cung cấp số SST để được miễn thuế.

Mã số thuế GTGT của cửa hàng tại Châu Âu

Nếu cửa hàng nằm tại Châu Âu, bạn cần cung cấp mã số thuế Giá trị gia tăng (GTGT) hoặc cho biết bạn không có mã số thuế này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.

 3. Trong mục VAT number (Mã số thuế GTGT), cung cấp thông tin thuế GTGT của bạn:

  • Nếu bạn có mã số thuế GTGT, nhấp vào Thêm mã số thuế GTGT, nhập mã số đó vào chỗ trống được cung cấp và nhấp vào Lưu.
  • Nếu bạn không có mã số thuế GTGT, nhấp vào Tôi không có mã số thuế GTGT rồi nhấp vào Xác nhận. Mã số thuế GTGT sẽ hiển thị là N/A.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Shopify xác minh mã số thuế GTGT của bạn qua Hệ thống trao đổi thông tin thuế GTGT (VIES) và thay đổi trạng thái của mã số này từ đang chờ thành đã xác minh sau khi hoàn tất xác minh.

Thuế GTGT ở Ireland

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Ireland, bạn bị đánh thuế GTGT 23% đối với khoản phí Shopify liên quan. Khoản thuế này xuất hiện trong tất cả các hóa đơn hằng tháng sau ngày 1 tháng 6 năm 2019.

Thuế GTGT thu tại Thụy Sĩ

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Thụy Sĩ, bạn bị đánh thuế GTGT 7,7% đối với khoản phí Shopify liên quan. Khoản thuế này xuất hiện trong tất cả các hóa đơn hằng tháng sau ngày 1 tháng 8 năm 2021.

Thuế GTGT tính cho cửa hàng tại Chile

Nếu cửa hàng nằm tại Chile, kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2022, bạn sẽ bị thu 19% thuế GTGT. Nếu bạn có RUT ( Rol Único Tributario), hóa đơn Shopify của bạn có thể được miễn thuế GTGT. Bạn cần nhập RUT hợp lệ vào trang quản trị Shopify và xác nhận rằng bạn là người nộp thuế GTGT.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.
 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.
 3. Trong mục Đăng ký thuế, nhấp vào Thêm RUT.
 4. Trong hộp RUT, nhập RUT của bạn.
 5. Chọn Tôi xác nhận rằng tôi là người nộp thuế GTGT tại Chile.
 6. Nhấp vào Thêm RUT.

Thuế GTGT tính cho cửa hàng tại Ả Rập Xê-út

Nếu cửa hàng đặt tại Ả Rập Xê-út thì kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2022, bạn sẽ bị thu 15% thuế GTGT. Nếu bạn có mã số thuế GTGT, hóa đơn Shopify của bạn có thể được miễn thuế GTGT. Bạn cần nhập mã số thuế gồm 15 chữ số hợp lệ vào trang quản trị Shopify và xác nhận rằng bạn là người nộp thuế GTGT.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.
 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.
 3. Trong mục Đăng ký thuế , nhấp vào Nhập mã số thuế.
 4. Nhập mã số thuế của bạn.
 5. Chọn Tôi xác nhận rằng tôi là người nộp thuế GTGT tại Ả Rập Xê-út và tôi có thể cung cấp chứng nhận thuế GTGT theo yêu cầu.
 6. Nhấp vào Thêm mã số thuế.

Thuế GTGT tính cho cửa hàng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Nếu cửa hàng đặt tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất thì kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2022, bạn sẽ bị thu 5% thuế GTGT. Nếu bạn có mã số thuế GTGT, hóa đơn Shopify của bạn có thể được miễn thuế GTGT. Bạn cần nhập mã số thuế gồm 15 chữ số hợp lệ vào trang quản trị Shopify và xác nhận rằng bạn là người nộp thuế GTGT.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.
 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.
 3. Trong mục Đăng ký thuế , nhấp vào Nhập mã số thuế.
 4. Nhập mã số thuế của bạn.
 5. Chọn Tôi xác nhận rằng tôi là người nộp thuế GTGT tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và tôi có thể cung cấp giấy chứng nhận thuế GTGT theo yêu cầu.
 6. Nhấp vào Thêm mã số thuế.

Thuế GTGT tính cho cửa hàng tại Thái Lan

Nếu cửa hàng đặt tại Thái Lan thì kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2022, bạn sẽ bị thu 7% thuế GTGT. Nếu bạn có số thuế GTGT, hóa đơn Shopify của bạn có thể được miễn thuế GTGT. Bạn cần nhập mã số thuế gồm 13 chữ số hợp lệ vào trang quản trị Shopify và xác nhận rằng bạn là người nộp thuế GTGT.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.
 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.
 3. Trong mục Đăng ký thuế , nhấp vào Nhập mã số thuế.
 4. Nhập mã số thuế của bạn.
 5. Chọn Tôi xác nhận rằng tôi là người nộp thuế GTGT tại Thái Lan và tôi có thể cung cấp giấy chứng nhận thuế GTGT theo yêu cầu.
 6. Nhấp vào Thêm mã số thuế.

Mã số thuế GTGT của cửa hàng tại Nam Phi

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Nam Phi, bạn sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) 15%. Bạn có thể chọn cung cấp mã số thuế GTGT hoặc cho biết bạn không có mã số thuế này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.

 3. Trong mục Tax registration (Đăng ký thuế), cung cấp thông tin thuế GTGT của bạn:

  • Nếu bạn có mã số thuế GTGT, nhấp vào Thêm mã số thuế GTGT, nhập mã số đó vào chỗ trống được cung cấp, rồi nhấp vào Thêm mã số thuế GTGT.
  • Nếu bạn không có mã số thuế GTGT, nhấp vào Tôi không có mã số thuế GTGT rồi nhấp vào Xác nhận.

Miễn thuế GST của Úc đối với gói đăng ký Shopify

Nếu cửa hàng của bạn ở Úc, mức thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) tại Úc áp dụng cho gói đăng ký Shopify và mọi nhãn Shopify Shipping là 10%. Tuy nhiên, Shopify không thu thuế GST đối với khoản thanh toán nếu bạn đăng ký thuế GST tại Úc và thêm Mã số Doanh nghiệp Úc (ABN) vào cửa hàng Shopify.

Mã số ABN là mã số gồm 11 chữ số được chính phủ Úc sử dụng để nhận diện doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn đã đăng ký thuế GST của Úc, hãy thêm mã số ABN để đủ điều kiện được miễn thuế GST. Cần thêm mã số ABN vào cửa hàng Shopify và đăng ký thuế GST của Úc để đủ điều kiện được miễn thuế GST đối với gói đăng ký Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.

 3. Trong mục Tax registration (Đăng ký thuế), nhấp vào Yes, I'm GST registered (Đúng, tôi đã đăng ký thuế GST).

 4. Nhập ABN của bạn, rồi nhấp vào Add ABN (Thêm ABN).

Miễn thuế GST của New Zealand đối với gói đăng ký Shopify

Nếu cửa hàng của bạn có trụ sở tại New Zealand, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, Shopify tính 15% thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) cho hóa đơn Shopify của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký thuế GST tại New Zealand và thêm mã số Cục Thuế nội địa (IRD) vào cửa hàng Shopify, Shopify sẽ không thu thuế GST đối với khoản thanh toán của bạn.

Mã số IRD là một số có 8 hoặc 9 chữ số do chính phủ New Zealand sử dụng để nhận diện doanh nghiệp. Nếu bạn đã đăng ký thuế GST của New Zealand, hãy điền mã số IRD để đủ điều kiện được miễn thuế GST.

Bạn có thể thêm mã số IRD trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 để chuẩn bị doanh nghiệp cho thay đổi này. Cần thêm mã số IRD vào cửa hàng Shopify và đăng ký thuế GST của New Zealand để đủ điều kiện được miễn thuế GST đối với gói đăng ký Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.

 3. Trong mục Tax registration (Đăng ký thuế), nhấp vào Yes, I'm GST registered (Đúng, tôi đã đăng ký thuế GST).

 4. Nhập mã số IRD, rồi nhấp vào Add IRD (Thêm mã số IRD).

Miễn thuế GTGT của Thổ Nhĩ Kỳ đối với gói đăng ký Shopify

Nếu cửa hàng của bạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, Shopify phải thêm thuế GTGT vào hóa đơn Shopify của bạn. Tuy nhiên, hóa đơn Shopify của bạn có thể được miễn thuế GTGT nếu bạn đưa ra Mã số thuế 10 chữ số (Vergi Numarasi).

Bạn cần thêm Mã số thuế vào cửa hàng Shopify để đủ điều kiện được miễn thuế GTGT cho gói đăng ký Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.

 3. Trong mục Đăng ký thuế, nhấp vào Đúng, tôi đã đăng ký thuế GTGT.

 4. Nhập Mã số thuế của bạn, rồi nhấp vào Add Tax Identification Number (Thêm mã số thuế).

Tín dụng thanh toán

Khoản tín dụng của tài khoản được nhóm vào trong các danh mục sau:

 • Tín dụng gói đăng ký được áp dụng như một khoản giảm giá cho phí gói đăng ký.
 • Tín dụng ứng dụng được áp dụng như một khoản giảm giá cho phí ứng dụng.
 • Tín dụng vận chuyển được áp dụng như một khoản giảm giá cho phí vận chuyển.
 • Tín dụng giao dịch được áp dụng như một khoản giảm giá cho phí giao dịch.

Các khoản tín dụng được áp dụng cho hóa đơn lần tới trong danh mục tương ứng. Không thể áp dụng tín dụng của một danh mục cho danh mục khác.

Kiểm tra tín dụng thanh toán hiện có của bạn

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Nếu bạn còn điểm tín dụng trong bất kỳ danh mục tín dụng nào, nhấp vào Xem điểm tín dụng còn lại trong mục Kỳ thanh toán hiện tại.

 3. Trong hộp thoại Điểm tín dụng trong tài khoản của bạn, xem điểm tín dụng bạn có trong bất kỳ danh mục tín dụng nào.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí