Phí

Hóa đơn hiển thị nhiều khoản phí phụ thuộc vào địa điểm bạn đặt cửa hàng và dịch vụ mà cửa hàng sử dụng. Các khoản phí trên hóa đơn của Shopify hiển thị trên sao kê thẻ tín dụng của bạn với tên: Shopify * <bill number>.

Phí gói đăng ký

Phí gói đăng ký phụ thuộc vào loại gói và thời hạn thanh toán gói đăng ký.

Trang Thanh toán của trang quản trị Shopify cung cấp danh sách các gói đăng ký trả phí có phí định kỳ. Danh sách bao gồm gói đăng ký Shopify và các gói đăng ký khác như gói đăng ký ứng dụng. Gói đăng ký ứng dụng hiện đang trong giai đoạn dùng thử miễn phí cũng có tên trong danh sách nhưng các ứng dụng trong gói đăng ký miễn phí không có tên trong danh sách.

Ngoài ra, bạn có thể quản lý gói đăng ký trả phí từ danh sách này. Nếu có nhiều cửa hàng, bạn chỉ có thể quản lý các gói đăng ký trong một cửa hàng cùng một lúc.

Xem phí gói đăng ký trả phí trong trang quản trị Shopify

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

- Hoa Kỳ: Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

- Tất cả các quốc gia khác: Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

Mục Gói đăng ký liệt kê các ứng dụng được cài đặt gần đây nhất.

 1. Để xem tất cả gói đăng ký trả phí, nhấp vào Xem tất cả gói đăng ký.

 2. Để xem thông tin về gói đăng ký Shopify, nhấp vào ... bên cạnh gói đăng ký rồi nhấp vào Quản lý. Bạn vào trang Gói trong trang quản trị Shopify.

 3. Để quản lý ứng dụng, nhấp vào ... bên cạnh gói đăng ký rồi nhấp vào Quản lý. Một trong những trường hợp sau sẽ xảy ra:

- Nếu bạn chọn gói đăng ký ứng dụng Shopify, hãy truy cập trang liên quan trong trang quản trị Shopify. - Nếu bạn chọn gói đăng ký ứng dụng bên thứ ba, hãy truy cập trang cài đặt của ứng dụng đó.

Phí nhãn vận chuyển

Sau khi bạn mua nhãn vận chuyển qua Shopify Shipping, chi phí sẽ được lập hóa đơn qua tài khoản Shopify. Tất cả bảo hiểm vận chuyển bạn mua hoặc điều chỉnh phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính cho bạn cũng sẽ được lập hóa đơn qua tài khoản Shopify.

Biên nhận vận chuyển được tính phí riêng, không tính cùng gói đăng ký Shopify của bạn. Nếu bạn hủy nhãn vận chuyển, chi phí sẽ được hoàn lại dưới dạng tín dụng để mua nhãn vận chuyển trong tương lai. Chi phí này sẽ không được hoàn trực tiếp vào tài khoản Shopify của bạn.

Mỗi quốc gia đều có các quy định khác nhau về thuế đối với phí vận chuyển. Để xem quốc gia của bạn tính thuế đối với phí vận chuyển như thế nào, tham khảo Thuế đối với nhãn vận chuyển.

Nếu đạt ngưỡng thanh toán hằng ngày khi mua nhãn vận chuyển, bạn có thể mua thêm nhãn vận chuyển tương đương với 10% ngưỡng của bạn trong thời gian xuất hóa đơn. Bạn có thể kiểm tra ngưỡng của tài khoản trong mục Hóa đơn của trang Billing (Thanh toán) trong trang quản trị Shopify. Bất cứ giao dịch mua nào tại thời điểm này đều sẽ được tính vào hóa đơn tiếp theo. Để tìm hiểu thêm về cách lập hóa đơn cho nhãn vận chuyển, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Phí giao dịch

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments, bạn sẽ không bị thu phí giao dịch đối với đơn hàng của cửa hàng ở hầu hết các quốc gia. Phí giao dịch cũng không áp dụng cho phương thức thanh toán thủ công, bao gồm thu tiền khi giao hàng (COD), tiền gửi ngân hàng, séc, đơn hàng kiểm tra và đơn hàng nháp được đánh dấu là "Đã thanh toán" hoặc "Đang chờ xử lý". Phí giao dịch không áp dụng cho đơn hàng trên POS.

Nếu bạn không sử dụng Shopify Payments hoặc phương thức thanh toán thủ công, phí giao dịch sẽ áp dụng cho đơn hàng cùng với phí xử lý của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Phương thức lập hóa đơn cho tài khoản sẽ phụ thuộc vào khối lượng giao dịch của cửa hàng, mọi khoản phí ứng dụng định kỳ và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn sử dụng.

Tính toán phí giao dịch

Shopify sử dụng công thức này để tính phí giao dịch trong khoảng thời gian 30 ngày:

 [(chi phí sản phẩm - số tiền giảm giá) + thuế + phí vận chuyển] x mức phí 

Mức phí đối với phí giao dịch thay đổi tùy thuộc vào gói giá của bạn.

Xem chi tiết phí giao dịch

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

- Hoa Kỳ: Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

- Tất cả các quốc gia khác: Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 1. Nhấp vào hóa đơn bạn muốn xem trong mục Hóa đơn.

 2. Nếu hóa đơn bao gồm phí giao dịch, mục Phí giao dịch sẽ có liên kết đến các đơn hàng liên quan. Nhấp vào để xem thông tin.

Trong panel đang mở, bạn có thể xem thông tin chi tiết về phí giao dịch cho từng đơn hàng trong hóa đơn này.

Nhấp vào đơn hàng để xem toàn bộ thông tin chi tiết của giao dịch.

Miền, chủ đề và phí ứng dụng một lần

Bạn sẽ nhận được hóa đơn có phí một lần đối với những thao tác như đăng ký miền, mua chủ đề hoặc mua ứng dụng. Bạn có thể xem lịch sử tài khoản trong mục Hóa đơn của trang Billing (Thanh toán) trong trang quản trị Shopify.

Giao dịch mua chủ đề không được hoàn tiền.

Sử dụng số dư Shopify Payments để thanh toán hóa đơn

Nếu cửa hàng của bạn ở Hoa Kỳ và bạn có đủ tiền trong số dư tài khoản Shopify Payments thì số dư Shopify sẽ được chọn làm phương thức thanh toán mặc định để mua chủ đề và mua ứng dụng một lần. Nếu muốn thanh toán phí định kỳ bằng số dư Shopify Payments, bạn phải kích hoạt phương thức thanh toán này trong cài đặt Thanh toán.

Nếu cước phí vượt quá số tiền trong số dư của tài khoản Shopify Payments, khoản thanh toán cước phí sẽ không được trừ vào số dư của bạn. Trong trường hợp này, toàn bộ số tiền trong hóa đơn được tính vào thẻ tín dụng được ghi trong hồ sơ.

Shopify Email

Với gói Shopify trả phí, mỗi thương nhân có thể gửi 2.500 email miễn phí vào đầu mỗi tháng. Chi phí email được tính theo những quy tắc sau:

 • Số lượng email được tính dựa trên từng địa chỉ email riêng mà một hoạt động email được gửi đến. Ví dụ: gửi 1 email tiếp thị tới 800 người đăng ký sẽ được tính là 800 email.
 • Các email chưa sử dụng sẽ không được cộng dồn sang tháng tiếp theo.
 • Bạn có thể gửi thêm email ngoài 2.500 email miễn phí với chi phí 0,001 USD cho mỗi email gửi thêm. Ví dụ: Gửi thêm 1000 email sẽ có chi phí là 1 USD. Bạn sẽ không bị lập hóa đơn cho các email gửi thêm cho đến khi chi phí đạt 0,005 USD.
 • Không có gói đăng ký bổ sung và Shopify Email chỉ tính phí những gì bạn gửi.
 • Bạn có thể gửi tối đa năm hoạt động chiến dịch mỗi tuần. Tính năng này đặt lại bảy ngày một lần vào lúc nửa đêm theo múi giờ UTC.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Chi phí Shopify Email.

Chi phí sử dụng email phát sinh sẽ được liệt kê trong hóa đơn Shopify của tháng trước ở phần Email tiếp thị. Để biết thêm thông tin chi tiết về chi phí cho mỗi hoạt động email, nhấp vào View details (Xem chi tiết) trong mục Billing (Thanh toán) trên trang quản trị Shopify.

Thuế

Nếu doanh nghiệp của bạn nằm tại vùng lãnh thổ của Canada hoặc Hoa Kỳ, nơi Shopify có văn phòng kinh doanh, luật pháp sẽ yêu cầu Shopify thu các loại thuế áp dụng cho gói đăng ký của bạn. Shopify chỉ thu thuế nếu có quy định của cơ quan thuế tại vùng lãnh thổ của bạn. Những khoản thuế này liên quan đến gói đăng ký Shopify và không bị ảnh hưởng bởi sản phẩm hoặc dịch vụ bạn bán.

Shopify là một công ty Canada hoạt động tại Canada với yêu cầu thu thuế bán hàng tại các tiểu bang và quận sau của Hoa Kỳ.

Tiểu bang và quận của Hoa Kỳ nơi Shopify được yêu cầu thu thuế bán hàng.
 • Alabama
 • Arizona
 • Arkansas
 • California
 • Thành phố Chicago, Illinois
 • Connecticut
 • Colorado
 • Florida
 • Georgia
 • Hawaii
 • Idaho
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Michigan
 • Minnesota
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Jersey
 • New Mexico
 • New York
 • Bắc Carolina
 • Bắc Dakota
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Pennsylvania
 • Đảo Rhode
 • South Carolina
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Vermont
 • Washington, D.C.
 • Washington
 • West Virginia
 • Wisconsin

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Canada hoặc tại tiểu bang hoặc quận có tên phía trên, gói đăng ký sẽ bị phải chịu mức thuế hiện hành (HST/PST/GST hoặc Tiểu bang/Hạt/Thành phố). Nếu cửa hàng của bạn nằm ngoài Canada hoặc tiểu bang và quận mà Shopify có quy định thu thuế, phí gói đăng ký sẽ không phải chịu thuế.

Thuế được ghi trên một dòng riêng trong hóa đơn.

Thuế áp dụng với phí tài khoản

Nếu tại vùng bạn sinh sống, Shopify phải tính thuế đối với mọi khoản phí tài khoản, những khoản phí này sẽ xuất hiện trong hóa đơn Shopify của bạn.

Tính thuế GST tại Ấn Độ

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Ấn Độ, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021, bạn sẽ bị tính Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) đối với phí Shopify. Khoản phí này sẽ xuất hiện trong hóa đơn Shopify hàng tháng của bạn. Để được miễn thuế GST, bạn cần cung cấp Mã số thuế GST (GSTIN).

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Đăng ký thuế, nhấp vào Thêm GSTIN.
 3. Nhập GSTIN của bạn, rồi nhấp vào Thêm GSTIN.

Phí GST ở Singapore

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Singapore, kể từ tháng 12 năm 2019, bạn sẽ bị đánh Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) trên phí Shopify. Khoản phí này xuất hiện trong hóa đơn Shopify hằng tháng của bạn. Vào thời điểm này, bạn không thể cung cấp số GST để được miễn thuế.

Tính phí SST tại Malaysia

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Malaysia, kể từ tháng 10 năm 2021, bạn sẽ bị đánh Thuế bán hàng và dịch vụ (SST) trên phí Shopify. Khoản phí này xuất hiện trong hóa đơn Shopify hằng tháng của bạn. Vào thời điểm này, bạn không thể cung cấp số SST để được miễn thuế.

Mã số thuế GTGT của cửa hàng tại Châu Âu

Nếu cửa hàng nằm tại Châu Âu, bạn cần cung cấp mã số thuế Giá trị gia tăng (GTGT) hoặc cho biết bạn không có mã số thuế này.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

- Hoa Kỳ: Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

- Tất cả các quốc gia khác: Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 1. Trong mục VAT number (Mã số thuế GTGT), cung cấp thông tin thuế GTGT của bạn:

- Nếu bạn có mã số thuế GTGT, nhấp vào Add VAT number (Thêm mã số thuế GTGT), nhập mã số đó vào chỗ trống được cung cấp và nhấp vào Save (Lưu). - Nếu bạn không có mã số thuế GTGT, nhấp vào I don't have a VAT number (Tôi không có mã số thuế GTGT), rồi nhấp vào Confirm (Xác nhận). Mã số thuế GTGT sẽ hiển thị là N/A (Không áp dụng).

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Shopify xác minh mã số thuế GTGT của bạn qua Hệ thống trao đổi thông tin thuế GTGT (VIES) và thay đổi trạng thái của mã số từ pending thành verified khi việc xác minh hoàn tất.

Thuế GTGT ở Ireland

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Ireland, bạn bị đánh thuế GTGT 23% đối với khoản phí Shopify liên quan. Khoản thuế này xuất hiện trong tất cả các hóa đơn hằng tháng sau ngày 1 tháng 6 năm 2019.

Thuế GTGT thu tại Thụy Sĩ

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Thụy Sĩ, bạn bị đánh thuế GTGT 7,7% đối với khoản phí Shopify liên quan. Khoản thuế này xuất hiện trong tất cả các hóa đơn hằng tháng sau ngày 1 tháng 8 năm 2021.

Thuế GTGT tính cho cửa hàng tại Chile

Nếu cửa hàng nằm tại Chile, kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2022, bạn sẽ bị thu 19% thuế GTGT. Nếu bạn có RUT ( Rol Único Tributario), hóa đơn Shopify của bạn có thể được miễn thuế GTGT. Bạn cần nhập RUT hợp lệ vào trang quản trị Shopify và xác nhận rằng bạn là người nộp thuế GTGT.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Đăng ký thuế, nhấp vào Thêm RUT.
 3. Trong hộp RUT, nhập RUT của bạn.
 4. Chọn Tôi xác nhận rằng tôi là người nộp thuế GTGT tại Chile.
 5. Nhấp vào Thêm RUT.

Mã số thuế GTGT của cửa hàng tại Nam Phi

Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Nam Phi, bạn sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) 15%. Bạn có thể chọn cung cấp mã số thuế GTGT hoặc cho biết bạn không có mã số thuế này.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

- Hoa Kỳ: Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

- Tất cả các quốc gia khác: Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 1. Trong mục Tax registration (Đăng ký thuế), cung cấp thông tin thuế GTGT của bạn:

- Nếu bạn có mã số thuế GTGT, nhấp vào Add VAT number (Thêm mã số thuế GTGT), nhập mã số đó vào chỗ trống được cung cấp, rồi nhấp vào Add VAT number (Thêm mã số thuế GTGT). - Nếu bạn không có mã số thuế GTGT, nhấp vào I don't have a VAT number (Tôi không có mã số thuế GTGT), rồi nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Miễn thuế GST của Úc đối với gói đăng ký Shopify

Nếu cửa hàng của bạn ở Úc, mức thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) tại Úc áp dụng cho gói đăng ký Shopify và mọi nhãn Shopify Shipping là 10%. Tuy nhiên, Shopify không thu thuế GST đối với khoản thanh toán nếu bạn đăng ký thuế GST tại Úc và thêm Mã số Doanh nghiệp Úc (ABN) vào cửa hàng Shopify.

Mã số ABN là mã số gồm 11 chữ số được chính phủ Úc sử dụng để nhận diện doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn đã đăng ký thuế GST của Úc, hãy thêm mã số ABN để đủ điều kiện được miễn thuế GST. Cần thêm mã số ABN vào cửa hàng Shopify và đăng ký thuế GST của Úc để đủ điều kiện được miễn thuế GST đối với gói đăng ký Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

- Hoa Kỳ: Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

- Tất cả các quốc gia khác: Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 1. Trong mục Tax registration (Đăng ký thuế), nhấp vào Yes, I'm GST registered (Đúng, tôi đã đăng ký thuế GST).

 2. Nhập ABN của bạn, rồi nhấp vào Add ABN (Thêm ABN).

Miễn thuế GST của New Zealand đối với gói đăng ký Shopify

Nếu cửa hàng của bạn có trụ sở tại New Zealand, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, Shopify tính 15% thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) cho hóa đơn Shopify của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký thuế GST tại New Zealand và thêm mã số Cục Thuế nội địa (IRD) vào cửa hàng Shopify, Shopify sẽ không thu thuế GST đối với khoản thanh toán của bạn.

Mã số IRD là một số có 8 hoặc 9 chữ số do chính phủ New Zealand sử dụng để nhận diện doanh nghiệp. Nếu bạn đã đăng ký thuế GST của New Zealand, hãy điền mã số IRD để đủ điều kiện được miễn thuế GST.

Bạn có thể thêm mã số IRD trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 để chuẩn bị doanh nghiệp cho thay đổi này. Cần thêm mã số IRD vào cửa hàng Shopify và đăng ký thuế GST của New Zealand để đủ điều kiện được miễn thuế GST đối với gói đăng ký Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

- Hoa Kỳ: Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

- Tất cả các quốc gia khác: Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 1. Trong mục Tax registration (Đăng ký thuế), nhấp vào Yes, I'm GST registered (Đúng, tôi đã đăng ký thuế GST).

 2. Nhập mã số IRD, rồi nhấp vào Add IRD (Thêm mã số IRD).

Miễn thuế GTGT của Thổ Nhĩ Kỳ đối với gói đăng ký Shopify

Nếu cửa hàng của bạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, Shopify phải thêm thuế GTGT vào hóa đơn Shopify của bạn. Tuy nhiên, hóa đơn Shopify của bạn có thể được miễn thuế GTGT nếu bạn đưa ra Mã số thuế 10 chữ số (Vergi Numarasi).

Bạn cần thêm Mã số thuế vào cửa hàng Shopify để đủ điều kiện được miễn thuế GTGT cho gói đăng ký Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

- Hoa Kỳ: Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

- Tất cả các quốc gia khác: Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 1. Trong mục Đăng ký thuế, nhấp vào Đúng, tôi đã đăng ký thuế GTGT.

 2. Nhập Mã số thuế của bạn, rồi nhấp vào Add Tax Identification Number (Thêm mã số thuế).

Tín dụng thanh toán

Khoản tín dụng của tài khoản được nhóm vào trong các danh mục sau:

 • Tín dụng gói đăng ký được áp dụng như một khoản giảm giá cho phí gói đăng ký.
 • Tín dụng ứng dụng được áp dụng như một khoản giảm giá cho phí ứng dụng.
 • Tín dụng vận chuyển được áp dụng như một khoản giảm giá cho phí vận chuyển.
 • Tín dụng giao dịch được áp dụng như một khoản giảm giá cho phí giao dịch.

Các khoản tín dụng được áp dụng cho hóa đơn lần tới trong danh mục tương ứng. Không thể áp dụng tín dụng của một danh mục cho danh mục khác.

Kiểm tra tín dụng thanh toán hiện có của bạn

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

- Hoa Kỳ: Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

- Tất cả các quốc gia khác: Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 1. Xem các khoản tín dụng hiện có của bạn trong mục Tín dụng.

Nếu bạn còn khoản tín dụng trong danh mục tín dụng bất kỳ, khoản tín dụng đó hiển thị trong bảng Credit category (Danh mục tín dụng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí