Chấp nhận thanh toán bằng tính năng Chạm để thanh toán trên iPhone

Bạn có thể sử dụng Tap to Pay on iPhone để chấp nhận thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ không tiếp xúc cũng như mọi ví điện tử mà không cần trang thiết bị thanh toán. Để chấp nhận thanh toán bằng thẻ sọc từ hoặc mã PIN, chuyển sang đầu đọc thẻ đã ghép nối khác. Tính năng Tap to Pay on iPhone có trong mọi gói Shopify và giao dịch phụ thuộc vào phí thẻ tín dụng trực tiếp từ Shopify Payments.

Tính năng Tap to Pay on iPhone thuộc Điều khoản người dùng cuối của Stripe.

Yêu cầu

Để sử dụng Tap to Pay on iPhone, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • cửa hàng của bạn có trụ sở tại Hoa Kỳ
 • đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD
 • bạn đã kích hoạt Shopify Payments làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của cửa hàng
 • bạn đã cài đặt kênh Point of Sale trong trang quản trị
 • bạn dùng ứng dụng Shopify POS đã cài đặt trên iPhone
 • bạn sử dụng đời iPhone XS trở lên chạy hệ điều hành iOS 16 trở lên

Phí

Tap to Pay có phụ phí. Cửa hàng có thể xử lý tối đa 100 giao dịch Tap to Pay mỗi tháng theo lịch mà không phải trả phụ phí. Sau đó, khoản phí 0,25 USD trên mỗi giao dịch sẽ phát sinh trong suốt thời gian còn lại của tháng. Tất cả giao dịch phải tuân thủ mức phí ghi có và ghi nợ tiêu chuẩn của Shopify Payments.

Phí Tap to Pay xuất hiện dưới dạng mục hàng riêng trong hóa đơn Shopify.

Kích hoạt tính năng Tap to Pay on iPhone cho Shopify POS

Bạn phải có quyền Quản lý cài đặt thanh toán thì mới có thể kích hoạt Tap to Pay on iPhone cho cửa hàng.

Để thiết lập Tap to Pay trên iPhone lần đầu tiên, bạn cần chấp nhận điều khoản dịch vụ của Apple bằng ID Apple. ID Apple phải thuộc về bạn hoặc doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể thay đổi ID Apple sau.

Sau khi hoàn tất lần kích hoạt đầu tiên này, bạn sẽ có thể ghép nối tính năng Tap to Pay on iPhone trên mọi thiết bị iPhone đã đăng nhập vào Shopify POS bằng tài khoản của cửa hàng tại bất kỳ địa điểm nào.

Bước:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Set up hardware (Thiết lập trang thiết bị).

 2. Chọn Chạm để thanh toán trên iPhone và chạm vào Tiếp.

 3. Xác minh ID Apple và chạm vào Tiếp tục với ID Apple này để sử dụng ID Apple hoặc chạm vào Sử dụng ID Apple khác để chọn ID Apple khác. Sau khi đã nhập ID Apple, chấp nhận điều khoản dịch vụ.

 4. Chạm vào Đã xong. Đã kích hoạt tính năng Tap to Pay on iPhone cho cửa hàng và iPhone của bạn đã sẵn sàng chấp nhận thanh toán.

Ghép nối Tap to Pay on iPhone trên các thiết bị khác

Sau khi cửa hàng của bạn kích hoạt tính năng Tap to Pay on iPhone, các thiết bị iPhone khác đã đăng nhập vào tài khoản Shopify POS có thể ghép nối với Tap to Pay on iPhone để chấp nhận thanh toán mà không phải nhập ID Apple hay chấp nhận điều khoản dịch vụ.

Bước:

 1. Từ Shopify POS, chạm vào > Cài đặt > Thiết lập trang thiết bị.
 2. Chọn Tap to Pay on iPhone rồi chạm vào Tiếp.
 3. Chạm vào Done (Đã xong).

Chấp nhận thanh toán bằng tính năng Tap to Pay on iPhone

Bạn có thể chấp nhận nhiều kiểu phương thức thanh toán không tiếp xúc bằng tính năng Tap to Pay on iPhone. Đối với hình thức thanh toán bằng thẻ sọc từ hoặc mã PIN, bạn cần ghép nối thêm đầu đọc thẻ. Đảm bảo bạn chọn đúng đầu đọc thẻ cho phương thức thanh toán của khách hàng khi thanh toán. Sử dụng Tap to Pay on iPhone để thanh toán không tiếp xúc và sử dụng đầu đọc thẻ để thanh toán có tiếp xúc.

Bước:

 1. Trong màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Thanh toán.

 2. Trên màn hình Chọn tùy chọn thanh toán, chạm vào Chạm để thanh toán trên iPhone.

 3. Giao diện Tap to Pay on iPhone sẽ hiển thị để cho khách hàng biết vị trí cần giữ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ được kích hoạt bằng cách chạm hoặc ví di động trên điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh.

 4. Yêu cầu khách hàng giữ phương thức thanh toán không tiếp xúc ở trên vùng chạm cho đến khi hiệu ứng cho biết đã hoàn tất thanh toán và bạn nghe thấy âm thanh thanh toán thành công của Tap to Pay on iPhone.

 5. Chọn có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Đã xong để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Hủy ghép nối Tap to Pay on iPhone với thiết bị POS

Để xóa tính năng Tap to Pay on iPhone là đầu đọc thẻ có sẵn khi thanh toán, bạn có thể hủy ghép nối. Việc hủy ghép nối Tap to Pay on iPhone sẽ không hủy kích hoạt tính năng này trên cửa hàng.

Bước:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Manage connected hardware (Quản lý trang thiết bị đã kết nối).

 2. Chạm vào Chạm để thanh toán trên iPhone.

 3. Chạm vào Forget card reader (Quên đầu đọc thẻ).

Hủy kích hoạt Tap to Pay on iPhone cho cửa hàng

Nếu có quyền Quản lý cài đặt thanh toán, bạn có thể hủy kích hoạt Tap to Pay on iPhone trên tất cả các thiết bị cho cửa hàng và địa điểm của bạn. Bạn có thể kích hoạt lại Tap to Pay on iPhone bất kỳ lúc nào. Khi bạn hủy kích hoạt Tap to Pay on iPhone, ID Apple mà bạn liên kết với cửa hàng sẽ không bị ngắt kết nối hoặc thay đổi.

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Manage connected hardware (Quản lý trang thiết bị đã kết nối).
 2. Chạm vào Chạm để thanh toán trên iPhone.
 3. Chạm vào Hủy kích hoạt tất cả thiết bị.
 4. Chạm vào Hủy kích hoạt tất cả thiết bị.

Khi bạn hủy kích hoạt Tap to Pay on iPhone cho cửa hàng, tất cả thiết bị đã ghép nối từ trước sẽ không thể chấp nhận thanh toán bằng Tap to Pay on iPhone.

Ngắt kết nối Tap to Pay on iPhone hoặc thay đổi ID Apple

Nếu muốn ngắt kết nối Tap to Pay on iPhone hoặc thay đổi ID Apple liên kết với cửa hàng, bạn có thể tham khảo Câu hỏi thường gặp về tính năng Tap to Pay on iPhone.

Có thể mất đến 15 phút để thay đổi đối với Sổ đăng ký kinh doanh của Apple có hiệu lực. Nếu ngắt kết nối cửa hàng, bạn vẫn có thể xử lý giao dịch nếu đã ghép nối Tap to Pay on iPhone trước đó. Tuy nhiên, sau khi ngắt kết nối cửa hàng, chỉ nhân viên có quyền Quản lý cài đặt thanh toán mới có thể ghép nối và kết nối Tap to Pay on iPhone.

Khắc phục sự cố Tap to Pay on iPhone

Nếu Tap to Pay on iPhone không hoạt động, hãy tìm ra vấn đề bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Xác minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu để sử dụng tính năng Tap to Pay on iPhone.
 2. Đảm bảo rằng bạn đã kích hoạt Tap to Pay on iPhone cho cửa hàng.
 3. Đảm bảo bạn có kết nối Internet. Shopify POS cần kết nối Internet qua WiFi hoặc dữ liệu di động của thiết bị để xử lý thanh toán. Nếu không có kết nối Internet, bạn cần sử dụng một hình thức thanh toán khác khi ngoại tuyến.
 4. Kiểm tra cài đặt tường lửa.
 5. Đảm bảo bạn đã bật Bluetooth trên thiết bị của mình và Shopify POS có quyền cần thiết để truy cập Bluetooth của thiết bị.
 6. Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đã bật dịch vụ định vị và ứng dụng Shopify POS có các quyền cần thiết để truy cập vào vị trí của thiết bị.
 7. Để kết nối với Tap to Pay on iPhone, bạn cần tắt chế độ thử nghiệm của Shopify Payments.
 8. Trong phần cài đặt trang thiết bị của Shopify POS, đảm bảo rằng Tap to Pay on iPhone có trong danh sách thiết bị đã kết nối. Nếu chưa kết nối, hãy ghép nối Tap to Pay on iPhone với thiết bị của bạn.

Nếu iPhone đã được sửa đổi trái phép thì có thể bạn sẽ không dùng được Tap to Pay on iPhone. Nếu có thông báo rằng Tap to Pay on iPhone không khả dụng cho đến một thời điểm nhất định thì bạn phải đợi đến khi có thể sử dụng tính năng này. Nếu lỗi vẫn tiếp diễn sau ngày và giờ đó, bạn cần khôi phục iPhone về cài đặt gốc.

Nếu đầu đọc thẻ của bạn vẫn không hoạt động, hãy gửi báo cáo đến Bộ phận hỗ trợ của Shopify bằng cách chạm vào ≡ > Hỗ trợ > Báo cáo lỗi trong ứng dụng Shopify POS. Bộ phận Hỗ trợ sẽ liên hệ với bạn sau khi báo cáo được gửi đi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí