Chấp nhận Chạm để thanh toán trên iPhone làm phương thức thanh toán cho Shopify POS

Bạn có thể sử dụng Chạm để thanh toán trên iPhone để chấp nhận thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc ví điện tử trên iPhone mà không cần đầu đọc thẻ. Để chấp nhận thanh toán không tiếp xúc, cần ghép nối với một đầu đọc thẻ riêng. Tính năng Chạm để Thanh toán trên iPhone có trong mọi gói Shopify và giao dịch phụ thuộc vào phí thẻ tín dụng trực tiếp của bạn.

Tính năng Chạm để thanh toán trên iPhone thuộc Điều khoản người dùng cuối của Stripe.

Yêu cầu

Để sử dụng Chạm để thanh toán trên iPhone, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • cửa hàng của bạn có trụ sở tại Hoa Kỳ
 • đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD
 • bạn đã kích hoạt Shopify Payments làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của cửa hàng
 • bạn dùng ứng dụng Shopify POS đã cài đặt trên iPhone
 • bạn sử dụng đời iPhone XS trở lên chạy hệ điều hành iOS 15.5 trở lên

Ghép nối Chạm để thanh toán trên iPhone với thiết bị POS

Khi lần đầu chấp nhận Chạm để thanh toán trên iPhone trong cửa hàng, bạn cần chấp nhận điều khoản dịch vụ của Apple và nhập ID Apple để kích hoạt tính năng này. ID Apple được dùng phải là của bạn hoặc cửa hàng và bạn có thể thay đổi ID Apple đã chọn trước khi chấp nhận ĐKDV, hoặc thay đổi sau nếu cần. Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần với mỗi cửa hàng, bất kể có bao nhiêu địa điểm.

Các bước thực hiện

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Set up hardware (Thiết lập trang thiết bị).

 2. Chọn Chạm để thanh toán trên iPhone và chạm vào Tiếp.

 3. Kích hoạt lần đầu: Xác minh ID Apple và chạm vào Tiếp tục với ID Apple này để chấp nhận ID Apple hoặc chạm vào Sử dụng ID Apple khác để chọn ID Apple khác. Sau khi đã chọn ID Apple, chấp nhận điều khoản dịch vụ. Chỉ chủ sở hữu tài khoản cửa hàng mới có thể chấp nhận điều khoản dịch vụ của Apple.

 4. Chạm vào Done (Đã xong).

Hủy ghép nối Chạm để thanh toán trên iPhone với thiết bị POS

Nếu muốn chấp nhận thanh toán không tiếp xúc bằng đầu đọc thẻ bên ngoài, bạn phải bỏ ghép nối Chạm để thanh toán trên iPhone với thiết bị để có thể ghép nối đầu đọc thẻ bên ngoài.

Các bước thực hiện

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Manage connected hardware (Quản lý trang thiết bị đã kết nối).

 2. Chạm vào Chạm để thanh toán trên iPhone.

 3. Chạm vào Forget card reader (Quên đầu đọc thẻ).

Ngắt kết nối Chạm để thanh toán trên iPhone hoặc thay đổi ID Apple

Nếu muốn ngắt kết nối Chạm để thanh toán trên iPhone hoặc thay đổi ID Apple liên kết với cửa hàng, bạn có thể tham khảo Câu hỏi thường gặp về tính năng Chạm để thanh toán trên iPhone.

Chấp nhận thanh toán bằng tính năng Chạm để thanh toán trên iPhone

 1. Trong màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Thanh toán.

 2. Trên màn hình Chọn tùy chọn thanh toán, chạm vào Chạm để thanh toán trên iPhone.

 3. Khách hàng chạm vào thẻ tín dụng không tiếp xúc hoặc ví điện tử trên iPhone. Thẻ phải nằm ngang trên trường động. Quá trình này có thể mất vài giây.

 4. Chọn có cung cấp biên lai cho khách hàng không, rồi chạm vào Đã xong để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí