Chọn phương thức thanh toán

Sau khi hoàn tất giỏ hàng của khách hàng, bạn có thể chấp nhận thanh toán từ nhiều phương thức thanh toán khác nhau trên màn hình Chọn hình thức thanh toán. Bạn có thể chọn phương thức thanh toán hiển thị trên màn hình Chọn hình thức thanh toán trong phần cài đặt Shopify POS.

Chọn phương thức thanh toán

Màn hình Chọn hình thức thanh toán hiển thị sau khi bạn chạm vào Thanh toán hoặc Tính phí trên màn hình Giỏ hàng. Trên màn hình Chọn hình thức thanh toán, bạn có thể chọn bất kỳ hình thức thanh toán nào đã kích hoạt. Tìm hiểu thêm về Kích hoạt phương thức thanh toán cho ứng dụng Shopify POS.

Nếu khách hàng thanh toán bằng nhiều phương thức thanh toán hoặc hình thức trả góp thì họ có thể phân tách khoản thanh toán hay thanh toán từng phần.

Bạn cũng có thể cho phép khách hàng thanh toán sau bằng cách chạm vào Đánh dấu chưa thanh toán. Đơn hàng sẽ được xử lý là thanh toán 0,00 và có thể được thanh toán sau.

Nếu bạn chấp nhận thẻ tín dụng mà chưa kết nối đầu đọc thẻ, bạn sẽ được nhắc làm theo hướng dẫn trên màn hình Shopify POS để kết nối đầu đọc thẻ. Hoặc bạn có thể xử lý một khoản thanh toán thủ công qua thẻ tín dụng bằng cách chạm vào Thẻ tín dụng ( nhập thủ công) và nhập chi tiết thẻ tín dụng của khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí