Chọn phương thức thanh toán

Sau khi hoàn tất giỏ hàng của khách hàng, bạn có thể chấp nhận thanh toán từ nhiều phương thức thanh toán khác nhau trên màn hình Select payment option (Chọn phương thức thanh toán). Bạn có thể chọn phương thức thanh toán hiển thị trên màn hình Select payment option (Chọn phương thức thanh toán) trong phần cài đặt Shopify POS.

Nếu khách hàng thanh toán bằng nhiều phương thức thanh toán hoặc hình thức trả góp thì họ có thể thực hiện thanh toán từng phần.

Chọn phương thức thanh toán

Màn hình Select payment option (Chọn tùy chọn thanh toán) hiển thị sau khi bạn chạm vào Thanh toán hoặc Tính phí trên màn hình Giỏ hàng.

Trên màn hình Select payment option (Chọn tùy chọn thanh toán), bạn có thể chọn bất kỳ loại thanh toán nào đã bật.

Nếu đang sử dụng Shopify POS trên thiết bị iOS, bạn có thể cho phép khách hàng thanh toán sau bằng cách chạm vào Đánh dấu chưa thanh toán. Đơn hàng sẽ được xử lý là thanh toán 0,00 và có thể được thanh toán sau.

Nếu bạn chấp nhận thẻ tín dụng mà không kết nối đầu đọc thẻ, bạn sẽ được nhắc nhở làm theo hướng dẫn trên màn hình Shopify POS để kết nối.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí