Đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS

Để bạn có thể dùng ứng dụng Shopify POS xử lý giao dịch bán hàng, nhân viên tại Điểm bán hàng phải đăng nhập vào ứng dụng bằng tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên.

Đăng nhập vào Shopify POS

Đăng nhập bằng email

Nếu bạn là nhân viên có tên người dùng và thông tin đăng nhập bắt buộc của quản trị viên, bạn có thể sử dụng những thông tin đó để đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

  1. Trên màn hình đăng nhập ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đăng nhập bằng email.

  2. Trên trang Shopify, nhập tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên, rồi chạm vào Đăng nhập.

  3. Nhập mã xác thực và chạm vào Đăng nhập.

  4. Chọn cửa hàng và địa điểm chính xác để hoàn tất đăng nhập.

Đăng nhập bằng mã

Bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS từ xa để nhân viên POS không có thông tin đăng nhập của quản trị viên có thể mở ứng dụng POS trên một thiết bị tại địa điểm nào đó bằng mã PIN của nhân viên đó.

Các bước thực hiện:

  1. Trên màn hình đăng nhập ứng dụng Shopify POS, nhân viên chạm vào Đăng nhập bằng mã. Thao tác này tạo mã cho thiết bị này.

  2. Trên trang kích hoạt, người dùng trang quản trị nhập mã rồi chạm vào Tiếp. Sau khi người dùng quản trị nhập mã, cửa hàng và địa điểm sẽ hiển thị trên màn hình đăng nhập ứng dụng Shopify POS.

  3. Để hoàn tất quá trình đăng nhập, nhân viên chọn cửa hàng chính xác trên màn hình đăng nhập ứng dụng Shopify POS.

Sử dụng mã QR để đăng nhập vào Shopify POS

Tính năng này đã bị xóa và thay thế bằng tính năng đăng nhập bằng mã. Nếu bạn có phiên bản ứng dụng POS 7.0 trở xuống thì bạn có thể tiếp tục sử dụng mã QR để đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS. Tuy nhiên, bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng POS và chuyển sang đăng nhập bằng mã.

Sử dụng mã PIN để truy cập vào Shopify POS

Bạn cần sử dụng mã PIN Shopify POS để mở khóa và truy cập vào Point of Sale. Nếu đã đăng nhập vào cửa hàng bằng thông tin đăng nhập của quản trị viên, bạn có thể truy cập vào Shopify POS bằng mã PIN POS trên màn hình mã PIN POS.

Mọi nhân viên phải sử dụng mã PIN để truy cập vào Shopify POS. Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên tại Point of Sale, bạn có thể tạo và quản lý mã PIN.

Nhân viên phải sử dụng mã PIN để truy cập vào Shopify POS. Để tìm hiểu thêm về mã PIN cài đặt, hãy tham khảo phần Quản lý nhân viên POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí