Đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS

Để bạn có thể dùng ứng dụng Shopify POS cho mục đích xử lý giao dịch bán hàng, nhân viên tại có quyền đối với Point of Sale phải đăng nhập vào ứng dụng bằng tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên. Sau khi nhân viên quản lý đăng nhập, nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS sẽ có thể sử dụng mã PIN của mình để đăng nhập và đăng xuất khỏi màn hình khóa của ứng dụng.

Đăng nhập vào Shopify POS

Đăng nhập bằng email

Nếu bạn là nhân viên có tên người dùng của quản trị viên và thông tin xác thực bắt buộc, thì bạn có thể sử dụng những thông tin này để đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS khi có quyền Truy cập Point of Sale.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình đăng nhập của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đăng nhập.
 2. Trên trang Shopify, nhập tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên, rồi chạm vào Đăng nhập.
 3. Nhập mã xác thực và chạm vào Đăng nhập.
 4. Chọn cửa hàng và địa điểm chính xác để hoàn tất đăng nhập.

Sau khi đăng nhập vào POS, hãy chạm vào > Màn hình khóa để quay lại bàn nhập mã PIN đăng nhập, cho phép nhân viên khác truy cập vào ứng dụng bằng mã PIN của họ.

Đăng nhập bằng mã

Bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS từ xa để nhân viên POS không có thông tin đăng nhập của quản trị viên có thể mở ứng dụng POS trên một thiết bị tại địa điểm nào đó bằng mã PIN của nhân viên đó.

Sau khi đăng nhập từ xa, hãy yêu cầu nhân viên trên trang web khóa màn hình để họ có thể dùng mã PIN truy cập ứng dụng bằng hồ sơ nhân viên của riêng mình.

Các bước thực hiện:

 1. Yêu cầu nhân viên tại POS chạm vào Đăng nhập bằng mã trên màn hình đăng nhập ứng dụng Shopify POS. Thao tác này sẽ tạo mã cho thiết bị POS này.
 2. Yêu cầu nhân viên tại POS gửi cho bạn mã hiển thị trên POS.
 3. Mở trang kích hoạt và nhập mã trên máy tính hoặc thiết bị di động.
 4. Nhấp vào Next (Tiếp).
 5. Nhập email và mật khẩu của quản trị viên rồi nhấp vào Đăng nhập.
 6. Nhấp vào Đăng nhập lần nữa để xác nhận rằng bạn muốn đăng nhập vào Shopify POS trên thiết bị khác.
 7. Để hoàn tất quá trình đăng nhập, yêu cầu nhân viên tại POS chọn đúng cửa hàng và địa điểm trên màn hình đăng nhập ứng dụng Shopify POS.

Sau khi thành công đăng nhập vào POS, yêu cầu nhân viên chạm vào > Màn hình khóa để quay lại bàn nhập mã PIN đăng nhập, cho phép nhân viên tại POS nhập mã PIN riêng để truy cập ứng dụng POS bằng tài khoản nhân viên của mình.

Sử dụng mã PIN để truy cập vào Shopify POS

Bạn cần sử dụng mã PIN Shopify POS để mở khóa và truy cập vào Point of Sale. Nếu đã đăng nhập vào cửa hàng bằng thông tin đăng nhập của quản trị viên, bạn có thể truy cập vào Shopify POS bằng mã PIN POS trên màn hình mã PIN POS.

Mọi nhân viên phải sử dụng mã PIN để truy cập vào Shopify POS. Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên tại Point of Sale, bạn có thể tạo và quản lý mã PIN.

Nhân viên phải sử dụng mã PIN để truy cập vào Shopify POS. Để tìm hiểu thêm về mã PIN cài đặt, hãy tham khảo phần Quản lý nhân viên tại Point of Sale.

Đăng xuất khỏi Shopify POS

Chỉ nhân viên có quyền truy cập Point of Sale mới có thể đăng xuất khỏi Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Khác.
 2. Chạm vào Settings (Cài đặt).
 3. Chạm vào Log out(Đăng xuất).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí