Đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS

Để bạn có thể dùng ứng dụng Shopify POS xử lý giao dịch bán hàng, nhân viên tại Điểm bán hàng phải đăng nhập vào ứng dụng bằng tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên.

Đăng nhập vào Shopify POS

Đăng nhập bằng email

Nếu bạn là nhân viên có tên người dùng và thông tin đăng nhập của quản trị viên, bạn có thể sử dụng những thông tin đó để đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình đăng nhập ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đăng nhập bằng email.

 2. Trên trang Shopify, nhập tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên, rồi chạm vào Đăng nhập.

 3. Nhập mã xác thực và chạm vào Đăng nhập.

 4. Chọn cửa hàng và địa điểm chính xác để hoàn tất đăng nhập.

Đăng nhập bằng mã

Bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS từ xa để nhân viên POS không có thông tin đăng nhập của quản trị viên có thể mở ứng dụng POS trên một thiết bị tại địa điểm nào đó bằng mã PIN của nhân viên đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình đăng nhập ứng dụng Shopify POS, nhân viên chạm vào Đăng nhập bằng mã. Thao tác này tạo mã cho thiết bị này.

 2. Trên trang kích hoạt, người dùng trang quản trị nhập mã rồi chạm vào Tiếp. Sau khi người dùng quản trị nhập mã, cửa hàng và địa điểm sẽ hiển thị trên màn hình đăng nhập ứng dụng Shopify POS.

 3. Để hoàn tất quá trình đăng nhập, nhân viên chọn cửa hàng chính xác trên màn hình đăng nhập ứng dụng Shopify POS.

Sử dụng mã QR để đăng nhập vào Shopify POS

Bạn có thể tạo mã QR để nhân viên POS không có thông tin đăng nhập của quản trị viên có thể đăng nhập ứng dụng Shopify POS trên một thiết bị tại địa điểm nào đó bằng mã PIN của người đó. Để tạo mã QR, bạn phải được chỉ định vai trò có 14 quyền quản trị viên cần thiết.

Tạo mã QR

Trước khi tạo mã QR, hãy đảm bảo:

 • nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS có mã PIN POS
 • địa điểm sử dụng gói đăng ký POS Pro

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 1. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

 2. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 3. Nhấp vào Địa điểm.

 4. Chọn địa điểm bạn muốn tạo mã.

 5. Nhấp vào Set up QR code login (Thiết lập đăng nhập bằng mã QR).

 6. Trong mục Gửi mã QR qua email, hãy tìm nhân viên tại Điểm bán hàng mà bạn muốn gửi mã, rồi nhấp vào Gửi mã QR qua email.

 7. Không bắt buộc: Nếu bạn cần nhân viên đăng nhập vào nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm hoặc nếu mã đã hết hạn, hãy nhấp vào Tạo mã QR mới. Việc tạo mã mới không ảnh hưởng đến mã cũ và các mã này vẫn hợp lệ.

Đăng nhập bằng mã QR

 1. Trên màn hình đăng nhập Shopify POS, chạm vào Log in with QR code (Đăng nhập bằng mã QR).

 2. Quét mã QR bằng camera của thiết bị để hoàn tất đăng nhập.

 3. Không bắt buộc: Nếu bạn không thể quét mã QR, hãy chạm vào Sử dụng URL, nhập URL và chạm vào Tiếp để hoàn tất đăng nhập.

Sử dụng mã PIN để truy cập vào Shopify POS

Bạn cần sử dụng mã PIN Shopify POS để mở khóa và truy cập vào Point of Sale. Nếu đã đăng nhập vào cửa hàng bằng thông tin đăng nhập của quản trị viên, bạn có thể truy cập vào Shopify POS bằng mã PIN POS trên màn hình mã PIN POS.

Mọi nhân viên phải sử dụng mã PIN để truy cập vào Shopify POS. Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên của Điểm bán hàng, bạn có thể tạo và quản lý mã PIN.

Nhân viên phải sử dụng mã PIN để truy cập vào Shopify POS. Để tìm hiểu thêm về mã PIN cài đặt, hãy tham khảo phần Quản lý nhân viên POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí