Đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS

Để bạn có thể dùng ứng dụng Shopify POS xử lý giao dịch bán hàng, nhân viên tại Điểm bán hàng phải đăng nhập vào ứng dụng bằng tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên.

Đăng nhập vào Shopify POS

Sử dụng thông tin đăng nhập của quản trị viên để đăng nhập vào Shopify POS

Nếu bạn là nhân viên có tên người dùng và thông tin đăng nhập của quản trị viên, bạn có thể sử dụng những thông tin đó để đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình đăng nhập của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đăng nhập.

 2. Trên trang Shopify, nhập tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên, rồi chạm vào Đăng nhập.

 3. Nhập mã xác thực và chạm vào Đăng nhập.

 4. Chọn cửa hàng và địa điểm chính xác để hoàn tất đăng nhập.

Sử dụng mã QR để đăng nhập vào Shopify POS

Bạn có thể tạo mã QR để nhân viên POS không có thông tin đăng nhập của quản trị viên có thể đăng nhập ứng dụng Shopify POS trên một thiết bị tại địa điểm nào đó bằng mã PIN của người đó. Để tạo mã QR, bạn phải được chỉ định vai trò có 13 quyền quản trị viên cần thiết.

Tạo mã QR

Trước khi tạo mã QR, hãy đảm bảo:

 • nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS có mã PIN POS
 • địa điểm sử dụng gói đăng ký POS Pro

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, trong mục KÊNH BÁN HÀNG, nhấp vào Điểm bán hàng > Địa điểm.
 2. Chọn địa điểm bạn muốn tạo mã.
 3. Nhấp vào Set up QR code login (Thiết lập đăng nhập bằng mã QR).
 4. Trong mục Gửi mã QR qua email, hãy tìm nhân viên tại Điểm bán hàng mà bạn muốn gửi mã, rồi nhấp vào Gửi mã QR qua email.
 5. Không bắt buộc: Nếu bạn cần nhân viên đăng nhập vào nhiều thiết bị tại cùng một địa điểm hoặc nếu mã đã hết hạn, hãy nhấp vào Tạo mã QR mới. Việc tạo mã mới không ảnh hưởng đến mã cũ và các mã này vẫn hợp lệ.

Đăng nhập bằng mã QR

 1. Trên màn hình đăng nhập Shopify POS, chạm vào Log in with QR code (Đăng nhập bằng mã QR).

 2. Quét mã QR bằng camera của thiết bị để hoàn tất đăng nhập.

 3. Không bắt buộc: Nếu bạn không thể quét mã QR, hãy chạm vào Sử dụng URL, nhập URL và chạm vào Tiếp để hoàn tất đăng nhập.

Sử dụng mã PIN để truy cập vào Shopify POS

Bạn cần sử dụng mã PIN Shopify POS để mở khóa và truy cập vào Điểm bán hàng. Nếu đã đăng nhập vào cửa hàng bằng thông tin đăng nhập của quản trị viên, bạn có thể truy cập vào Shopify POS bằng mã PIN POS trên màn hình mã PIN POS.

Mọi nhân viên phải sử dụng mã PIN để truy cập vào Shopify POS. Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên của Điểm bán hàng, bạn có thể tạo và quản lý mã PIN.

Nhân viên phải sử dụng mã PIN để truy cập vào Shopify POS. Để tìm hiểu thêm về mã PIN cài đặt, hãy tham khảo phần Quản lý nhân viên POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí