Zaloguj się do aplikacji Shopify POS

Przed użyciem aplikacji Shopify POS do przetwarzania sprzedaży pracownik z uprawnieniami do punktu sprzedaży musi się do niej zalogować za pomocą nazwy użytkownika administratora i hasła. Po zalogowaniu się pracownika-administratora pracownicy z dostępem tylko do POS mogą używać swoich kodów PIN do logowania się i wylogowywania z ekranu blokady aplikacji.

Zaloguj się do Shopify POS

Zaloguj się za pomocą e-maila

Jeśli jesteś pracownikiem z nazwą użytkownika i wymaganymi poświadczeniami administratora, możesz ich użyć do zalogowania się do aplikacji Shopify POS, jeśli masz uprawnienia dostępu do Punktu sprzedaży.

Kroki:

 1. Na ekranie logowania do aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Zaloguj.
 2. Na stronie Shopify wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora, a następnie naciśnij Zaloguj.
 3. Wprowadź kod uwierzytelniający i naciśnij Zaloguj.
 4. Wybierz prawidłowy sklep i lokalizację, aby zakończyć logowanie.

Po zalogowaniu się do POS naciśnij przycisk > Zablokuj ekran, aby wrócić do PIN pada logowania w celu umożliwienia innym pracownikom dostępu do aplikacji za pomocą kodu PIN.

Zaloguj się za pomocą kodu

Możesz zalogować się zdalnie do aplikacji Shopify POS, aby pracownicy POS, którzy nie mają poświadczeń administratora, mieli możliwość otwarcia aplikacji POS na jednym urządzeniu w określonej lokalizacji za pomocą kodu PIN.

Po zdalnym zalogowaniu się poproś pracownika będącego na miejscu o zablokowanie ekranu, aby mógł użyć kodu PIN w celu uzyskania dostępu do aplikacji przy użyciu własnego profilu pracownika.

Kroki:

 1. Poproś pracownika POS o naciśnięcie opcji Zaloguj się za pomocą kodu na ekranie logowania aplikacji Shopify POS. W ten sposób wygenerowany zostanie kod dla tego urządzenia POS.
 2. Poproś pracownika POS o podanie Ci kodu wyświetlanego w POS.
 3. Na komputerze lub urządzeniu mobilnym otwórz stronę aktywacji i wprowadź kod.
 4. Kliknij Dalej.
 5. Wprowadź swój adres e-mail i hasło administratora, a następnie kliknij opcję Zaloguj się.
 6. Kliknij opcję Zaloguj się ponownie, aby potwierdzić, że chcesz zalogować się do Shopify POS na innym urządzeniu.
 7. Aby zakończyć proces logowania, poproś pracownika POS o wybranie odpowiedniego sklepu i lokalizacji na ekranie logowania aplikacji Shopify POS.

Po pomyślnym zalogowaniu się do POS poproś pracownika o naciśnięcie ekranu > Zablokuj ekran, aby powrócić do PIN pada logowania w celu umożliwienia pracownikowi POS wprowadzenia własnego kodu PIN pozwalającego uzyskać dostęp do aplikacji POS za pomocą jego własnego konta pracownika.

Użyj kodu PIN, aby uzyskać dostęp do Shopify POS

Aby odblokować Punkt sprzedaży POS i uzyskać do niego dostęp, należy użyć kodu PIN Shopify POS. Jeśli zalogowałeś(-aś) się już do swojego sklepu za pomocą poświadczeń administratora, możesz uzyskać dostęp do Shopify POS za pomocą kodu PIN POS na ekranie PIN POS.

Każdy pracownik musi używać kodu PIN, aby uzyskać dostęp do Shopify POS. Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj pracownikami punktu sprzedaży, możesz tworzyć kody PIN i zarządzać nimi.

Pracownicy muszą używać kodu PIN, aby uzyskać dostęp do Shopify POS. Aby dowiedzieć się więcej o ustawianiu kodów PIN, zapoznaj się z sekcją Zarządzaj pracownikami punktu sprzedaży.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo