Zaloguj się do aplikacji Shopify POS

Przed użyciem aplikacji Shopify POS do przetwarzania sprzedaży pracownik punktu sprzedaży musi zalogować się do aplikacji za pomocą nazwy użytkownika administratora i hasła.

Zaloguj się do Shopify POS

Zaloguj się za pomocą e-maila

Jeśli jesteś pracownikiem z nazwą użytkownika i wymaganymi poświadczeniami administratora, możesz ich użyć do zalogowania się do aplikacji Shopify POS.

Kroki:

  1. Na ekranie logowania do aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Zaloguj się za pomocą e-maila.

  2. Na stronie Shopify wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora, a następnie naciśnij Zaloguj.

  3. Wprowadź kod uwierzytelniający i naciśnij Zaloguj.

  4. Wybierz prawidłowy sklep i lokalizację, aby zakończyć logowanie.

Zaloguj się za pomocą kodu

Możesz zalogować się zdalnie do aplikacji Shopify POS, aby pracownicy POS, którzy nie mają poświadczeń administratora, mieli możliwość otwarcia aplikacji POS na jednym urządzeniu w określonej lokalizacji za pomocą kodu PIN.

Kroki:

  1. Na ekranie logowania do aplikacji Shopify POS pracownik naciska przycisk Zaloguj się za pomocą kodu. W ten sposób generowany jest kod dla tego urządzenia.

  2. Na stronie aktywacji administrator wprowadza kod, a następnie naciska przycisk Dalej. Po wpisaniu kodu przez administratora sklep i lokalizacja są wyświetlane na ekranie logowania aplikacji Shopify POS.

  3. Aby zakończyć proces logowania, pracownik wybiera prawidłowy sklep na ekranie logowania aplikacji Shopify POS.

Użyj kodu QR, aby zalogować się do Shopify POS

Ta funkcja została usunięta i zastąpiona logowaniem za pomocą kodu. Jeśli korzystasz z aplikacji POS w wersji 7.0 lub starszej, możesz nadal używać kodu QR do logowania się do aplikacji Shopify POS. Zaleca się jednak aktualizację do najnowszej wersji aplikacji POS i logowanie się za pomocą kodu.

Użyj kodu PIN, aby uzyskać dostęp do Shopify POS

Aby odblokować Punkt sprzedaży POS i uzyskać do niego dostęp, należy użyć kodu PIN Shopify POS. Jeśli zalogowałeś(-aś) się już do swojego sklepu za pomocą poświadczeń administratora, możesz uzyskać dostęp do Shopify POS za pomocą kodu PIN POS na ekranie PIN POS.

Każdy pracownik musi używać kodu PIN, aby uzyskać dostęp do Shopify POS. Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj pracownikami punktu sprzedaży, możesz tworzyć kody PIN i zarządzać nimi.

Pracownicy muszą używać kodu PIN, aby uzyskać dostęp do Shopify POS. Aby dowiedzieć się więcej o ustawianiu kodów PIN, zapoznaj się z sekcją Zarządzaj pracownikami POS.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo