Pobieranie napiwków za pomocą Shopify POS

Napiwki dają klientom możliwość podziękowania za wspaniałą usługę. Twoi klienci mogą dodawać napiwki do każdego zamówienia przetwarzanego osobiście w Shopify POS. Napiwki są obecnie dostępne tylko dla płatności kredytowych przetwarzanych za pomocą obsługiwanego czytnika kart.

Obsługiwane czytniki kart

Możesz pobrać napiwki w Shopify POS za pomocą następujących obsługiwanych czytników kart:

Włączanie napiwków w Shopify POS

Włączenie napiwków i wybranie metody płatności kartą kredytową powoduje dodanie okna dialogowego napiwków do widoku realizacji zakupu w Shopify POS po wybraniu metody płatności kartą kredytową. Możesz wprowadzić maksymalnie trzy predefiniowane kwoty napiwków i włączyć niestandardowe napiwki, aby umożliwić klientom wprowadzanie własnych kwot napiwków.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia.

 2. W obszarze Realizacja zakupu naciśnij opcję Napiwki.

 3. W sekcji OPCJE NAPIWKÓW wprowadź procentową wartość w polach Opcja. Możesz dodać maksymalnie trzy różne wartości.

 4. Opcjonalnie: Jeśli nie chcesz zezwolić na niestandardowe kwoty napiwków, wyłącz Niestandardowe napiwki.

 5. Opcjonalnie: Włącz Minimalne kwoty napiwków.

Minimalne kwoty napiwków

Włącz opcję Minimalne kwoty napiwków, aby zastąpić wstępnie ustawione wartości procentowe napiwków określonymi wartościami w dolarach, gdy transakcja spadnie poniżej danej kwoty. Na przykład, jeśli ustawisz minimalną kwotę napiwku w wysokości 10, możesz zastąpić swoje wstępnie ustawione wartości procentowe napiwków w wysokości 15%, 18% i 20% ustalonymi kwotami w wysokości 1, 2 i 3 USD dla transakcji poniżej 10.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia.

 2. W obszarze Realizacja zakupu naciśnij opcję Napiwki.

 3. Sprawdź Minimalne kwoty napiwków.

 4. Wprowadź minimalną kwotę napiwku do Limitu transakcji.

 5. Wprowadź wartość w dolarach dla każdej z 3 wstępnie ustawionych kwot napiwków.

Pobranie napiwku

Jeśli włączono napiwki, okno dialogowe napiwku pojawia się podczas realizacji zakupu po wybraniu metody płatności za pomocą karty kredytowej. Klienci mogą wybrać jedną z kilku opcji napiwków:

 • wstępnie ustawiona wartość procentowa napiwku
 • niestandardowa kwota napiwku (Jeśli włączono niestandardowe napiwki)
 • brak napiwku

Kroki:

 1. W widoku koszyka Shopify POS naciśnij opcję Realizacja zakupu.

 2. W oknie dialogowym Wybierz płatność naciśnij opcję Kredyt.

 3. Pozwól klientowi wybrać kwotę napiwku i dokonać płatności.

Zwrot napiwku

Możesz zwrócić napiwek bez zwrotu całego zamówienia.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij Zamówienia.

 2. Naciśnij zamówienie z napiwkiem, który chcesz zwrócić.

 3. Naciśnij opcję Zwróć koszty.

 4. W widoku zwrotu naciśnij + obok Napiwku, aby zwiększyć ilość zwrotu do 1.

 5. Naciśnij przycisk Dalej.

 6. Potwierdź, że szczegóły zwrotu są prawidłowe.

 7. Opcjonalnie: Dodaj powód zwrotu.

 8. Naciśnij opcję Zwróć koszty.

 9. Opcjonalnie: Prześlij paragon do klienta e-mailem lub SMS-em.

Raporty napiwków

Możesz wyświetlić napiwki zebrane przez każdego z pracowników w raporcie Napiwki i całkowitą liczbę zebranych napiwków w raporcie Finanse.

Kroki:

Aby wyświetlić łączną kwotę zebranych napiwków w raporcie Finanse:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Analizy > Raporty.

 2. Z listy rozwijanej kategorii wybierz Finanse.

 3. Kliknij Napiwki.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo