Tworzenie lub zmiana kodu PIN do aplikacji Shopify POS

Przed użyciem aplikacji Shopify POS do przetwarzania sprzedaży pracownik punktu sprzedaży musi zalogować się do aplikacji za pomocą nazwy użytkownika administratora i hasła.

Po zalogowaniu się pracownik musi użyć kodu PIN, aby uzyskać dostęp do aplikacji Shopify POS. Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj pracownikami punktu sprzedaży, możesz tworzyć kody PIN i zarządzać nimi. Tylko właściciel sklepu może zarządzać własnymi danymi kontaktowymi, rolą POS i kodem PIN. Jeśli jesteś pracownikiem mającym dostęp do panelu administracyjnego Shopify, możesz samodzielnie edytować swoje dane kontaktowe.

Jeśli nie pamiętasz kodu PIN lub musisz go utworzyć po raz pierwszy, możesz go wygenerować w panelu administracyjnym Shopify. Musisz mieć uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży, aby zmienić kod PIN pracownika.

Tworzenie lub zmiana kodu PIN

Przed utworzeniem lub zmianą kodu PIN dla pracownika należy przyznać mu uprawnienie Dostęp do Punktu sprzedaży w jego profilu pracownika. Dowiedz się więcej o dodawaniu pracowników Punktu sprzedaży.

Kroki:

Pracownik może użyć swojego nowego kodu PIN, aby odblokować aplikację Shopify POS i uzyskać do niej dostęp. Dowiedz się więcej o logowaniu się do aplikacji Shopify POS.

Używanie PIN-ów z maksymalnie 6 cyframi

Możesz przypisywać kody PIN o długości 4, 5 lub 6 cyfr. Aby używać 5- lub 6-cyfrowych kodów PIN, zaktualizuj swoje urządzenia POS do co najmniej poniższych wersji:

Zaktualizuj urządzenie POS
Typ urządzenia Wersja aplikacji POS
iOS Wersja 8.12.0
Android Wersja 8.12.0
Shopify POS Go System operacyjny w wersji 2.0.15 i wersja aplikacji 8.14.0

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo