Dodaj pracowników punktu sprzedaży

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży, możesz użyć panelu administracyjnego Shopify lub aplikacji Shopify POS, aby dodać lub usunąć pracowników, którzy mają dostęp do aplikacji Shopify POS.

Możesz mieć dwa typy pracowników z dostępem do Shopify POS:

  • Pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS, którzy mogą uzyskać dostęp do Shopify POS, ale nie mają dostępu do Twojego panelu administracyjnego Shopify.
  • Pracownicy, którzy mają dostęp zarówno do Punktu sprzedaży, jak i panelu administracyjnego Shopify.

Każdy pracownik z dostępem do Punktu sprzedaży musi mieć unikalny czterocyfrowy osobisty numer identyfikacyjny (PIN). Pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami do panelu administracyjnego i pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS muszą używać kodu PIN, aby uzyskać dostęp do aplikacji Shopify POS.

Gdy pracownik zalogowany do aplikacji Shopify POS przetwarza realizację zakupu, jego nazwisko zostaje powiązane z takim zamówieniem. Możesz sprawdzić, który pracownik obsługiwał zamówienie w widoku szczegółów zamówienia w aplikacji Shopify POS oraz na osi czasu zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

Przed dodaniem pracowników możesz utworzyć role POS, które nadają pracownikom Punktu sprzedaży uprawnienia do określonych działań wymaganych do prowadzenia sklepu osobiście. Dla wszystkich pracowników Punktu sprzedaży tworzona jest domyślna rola o nazwie Współpracownik. Możesz także wykorzystać lub utworzyć dodatkowe role POS wspomagające zarządzanie pracownikami Punktu sprzedaży.

Pracowników Punktu sprzedaży można tworzyć na trzy sposoby:

  • Z ekranu Pracownicy Shopify POS.
  • W kanale Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.
  • Na stronie ustawień Plan i uprawnienia w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli korzystasz z Shopify POS Pro, możesz dodać pracowników z dostępem tylko do aplikacji POS z kanału Punkt sprzedaży (POS) w panelu administracyjnym Shopify lub z poziomu Shopify POS.

Uprawnienia do Punktu sprzedaży można przyznawać pracownikom z dostępem do panelu administracyjnego Shopify za pomocą panelu administracyjnego Shopify z poziomu kanału Punkt sprzedaży lub strony Plany i uprawnienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo