Dodaj pracowników Punktu sprzedaży

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży, możesz użyć panelu administracyjnego Shopify lub aplikacji Shopify POS (Punkt sprzedaży), aby dodać lub usunąć pracowników, którzy mają dostęp do aplikacji Shopify POS.

Możesz mieć dwa typy pracowników z dostępem do Shopify POS:

 1. Pracownicy, którzy mają dostęp zarówno do aplikacji POS, jak i panelu administracyjnego Shopify, w tym kanału Punkt sprzedaży.
 2. Pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS mający dostęp do aplikacji Shopify POS, ale nie mający dostępu do Twojego panelu administracyjnego Shopify ani kanału Punkt sprzedaży. Pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS są dostępni dla sprzedawców korzystających z Shopify POS Pro.

Wszyscy pracownicy z dostępem do aplikacji POS potrzebują unikalnego, czterocyfrowego osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN), aby uzyskać dostęp do aplikacji POS.

Wymagania dotyczące logowania do Shopify POS

Aby uzyskać dostęp do Shopify POS przy użyciu konta Shopify lub poświadczeń logowania, pracownicy muszą posiadać poniższe uprawnienia:

Uprawnienia pracowników wymagane dla POS
Kategoria uprawnień Uprawnienie
Dostęp do Punktu sprzedaży Uzyskaj dostęp do Punktu sprzedaży
Uprawnienia podrzędne:
 • Skonfiguruj nowe lub zaktualizowane urządzenia POS

Pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami administratora i pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS nie mogą zalogować się do Shopify POS, o ile najpierw nie zaloguje się właściciel sklepu lub pracownik z uprawnieniem do konfigurowania nowych lub zaktualizowanych urządzeń POS.

Dostęp do aplikacji POS można przyznać pracownikowi poprzez aktywację opcji Uzyskaj dostęp do Punktu sprzedaży na koncie pracownika. Następnie można zdefiniować Rolę POS i skonfigurować kod PIN.

Gdy nowy pracownik zostanie skonfigurowany w ten sposób lub gdy już istniejący pracownik uzyska dostęp do POS, otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do strony Użytkownicy i uprawnienia, gdzie będzie mógł ujawnić swój kod PIN. Pracownik może też ujawnić własny kod PIN w panelu administracyjnym Shopify, klikając swoje konto pracownika w menu: Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia lub Punkt sprzedaży > Pracownicy.

Gdy pracownik wprowadzi swój PIN i przetworzy sprzedaż, jego nazwisko zostanie powiązane z takim zamówieniem. Pracownik, który obsługiwał zamówienie, jest wyświetlany w widoku szczegółów zamówienia w aplikacji Shopify POS oraz na osi czasu zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

Dodaj dostęp do POS dla pracowników z uprawnieniami administratora

Dostęp do aplikacji POS możesz przyznać pracownikowi, który ma uprawnienia administratora. Jeśli pracownik nie ma wymaganych uprawnień do korzystania z aplikacji POS, zostaniesz poproszony(-a) o przyznanie tych uprawnień, aby pracownik mógł zalogować się do urządzeń POS.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia. W przypadku organizacji Plus przejdź do Ustawień. W sekcji Organizacja kliknij opcję Użytkownicy.
 2. W sekcji Pracownicy kliknij imię i nazwisko pracownika, któremu chcesz przyznać dostęp do aplikacji POS. W przypadku organizacji Plus odfiltruj typ Pracownik, a następnie kliknij profil pracownika. W sekcji Uprawnienia do sklepu kliknij Edytuj dla sklepu z uprawnieniami pracowników, które chcesz skorygować.
 3. W sekcji Dostęp do Punktu sprzedaży kliknij opcję Uzyskaj dostęp do Punktu sprzedaży.
 4. Opcjonalnie: Wybierz opcję Skonfiguruj nowe lub zaktualizowane urządzenia POS, aby udzielić pracownikowi uprawnień do logowania się do urządzeń POS.
 5. Opcjonalnie: Jeśli chcesz utworzyć PIN inny niż domyślny, wykonaj jedną z poniższych czynności w sekcji PIN:

  1. Kliknij opcję Wygeneruj losowy PIN.
  2. Usuń domyślny . . . . i wprowadź PIN ręcznie. Pracownik będzie korzystać z tego kodu PIN, aby uzyskać dostęp do aplikacji Shopify POS. Zadbaj o to, by pracownik znał swój PIN.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS

Możesz dodać pracowników dostępem tylko do aplikacji POS w dwóch miejscach:

Dodaj pracowników z dostępem tylko do aplikacji POS z poziomu Shopify POS

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub posiadasz uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży, możesz dodać pracowników z dostępem tylko do aplikacji POS w aplikacji Shopify POS.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij , a następnie opcję Pracownicy.
 2. Naciśnij opcję Dodaj nowego pracownika.
 3. W sekcji Informacje o pracowniku wprowadź wymagane dane.
 4. W sekcji Dostęp do aplikacji POS naciśnij opcję Edytuj.
 5. Opcjonalnie: Aby uzyskać dostęp do listy uprawnień w ramach każdej roli, wybierz rolę, a następnie naciśnij opcję Wyświetl uprawnienia.
 6. Wybierz rolę, a następnie naciśnij opcję Zapisz.
 7. Opcjonalnie: Aby utworzyć PIN inny niż domyślny, wykonaj następujące czynności:

  1. W sekcji Zabezpieczenia naciśnij opcję Edytuj.
  2. Naciśnij opcję Wygeneruj losowy PIN lub użyj klawiatury, aby wprowadzić kod PIN. Pracownik będzie korzystać z tego kodu PIN, aby uzyskać dostęp do aplikacji Shopify POS. Zadbaj o to, by pracownik znał swój PIN.
 8. Naciśnij Zapisz.

Dodaj pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS za pośrednictwem kanału Punkt sprzedaży

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz pracowników z uprawnieniem Zarządzaj pracownikami punktu sprzedaży, możesz dodać pracowników z dostępem tylko do aplikacji POS z poziomu kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify. Uprawnienia pracowników do aplikacji Shopify POS kontroluje się, przypisując im wstępnie zdefiniowaną rolę POS.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of sale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Pracownicy.

 5. Kliknij Dodaj pracowników.

 6. Wprowadź wymagane informacje.

 7. Wybierz rolę POS.

 8. Opcjonalnie: Aby utworzyć PIN inny niż domyślny, w sekcji PIN kliknij opcję Wygeneruj losowy PIN lub wprowadź kod PIN. Pracownik będzie korzystać z tego kodu PIN, aby uzyskać dostęp do aplikacji Shopify POS. Zadbaj o to, by pracownik znał swój PIN.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo