Dodaj pracowników Punktu sprzedaży

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży, możesz użyć panelu administracyjnego Shopify lub aplikacji Shopify POS, aby dodać lub usunąć pracowników, którzy mają dostęp do aplikacji Shopify POS.

Możesz mieć dwa typy pracowników z dostępem do Shopify POS:

  1. Pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS mający dostęp do Shopify POS, ale nie mający dostępu do Twojego panelu administracyjnego Shopify. Konta pracowników z dostępem tylko do aplikacji POS są dostępne wyłącznie dla sprzedawców korzystających z wersji Shopify POS Pro.
  2. Pracownicy, którzy mają zarówno dostęp do POS, jak i panelu administracyjnego Shopify, w tym kanału POS.

Wszyscy pracownicy z dostępem do POS potrzebują unikalnego, 4-cyfrowego osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN), aby uzyskać dostęp do POS.

Wymagania dotyczące logowania do Shopify POS

Aby zalogować się do Shopify POS przy użyciu ID Shopify lub poświadczeń logowania, pracownicy muszą posiadać poniższe uprawnienia:

Uprawnienia pracowników wymagane dla POS
Kategoria uprawnień Uprawnienie
Ogólne Strona główna
Zamówienia
Uprawnienia podrzędne:
  • Edytuj zamówienia
  • Zwrot kosztów zamówień
Wersje robocze zamówień
Wyświetl produkty
Uprawnienia podrzędne:
  • Wyświetl koszty produktów
  • Utwórz i edytuj produkty
  • Edytuj koszt produktu
  • Edytuj cenę produktu
  • Zarządzaj zapasami
  • Usuń produkty i kolekcje
Karty prezentowe
Klienci
Raporty
Marketing
Rabaty
Aplikacje i kanały Instaluj aplikacje i kanały i zarządzaj nimi
Administracja Zarządzaj ustawieniami
Lokalizacje

Musisz również wybrać opcję Przyznaj dostęp do Punktu sprzedaży tym pracownikom w sekcji Dostęp do Punktu sprzedaży, aby zapewnić pracownikom dostęp do Shopify POS.

Pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami administratora i pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS nie mogą zalogować się do Shopify POS, o ile najpierw nie zaloguje się właściciel sklepu lub pracownik z wymaganymi uprawnieniami.

Gdy pracownik wprowadzi swój PIN i przetworzy sprzedaż, jego nazwisko zostanie powiązane z takim zamówieniem. Możesz sprawdzić, który pracownik obsługiwał zamówienie w widoku szczegółów zamówienia w aplikacji Shopify POS oraz na osi czasu zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

Przed dodaniem pracowników możesz utworzyć role POS, które nadają pracownikom Punktu sprzedaży uprawnienia do określonych działań wymaganych do prowadzenia sklepu osobiście. Dla wszystkich pracowników punktu sprzedaży tworzona jest domyślna rola o nazwie Współpracownik. Możesz także wykorzystać lub utworzyć dodatkowe role POS wspomagające zarządzanie pracownikami Punktu sprzedaży.

Pracowników Punktu sprzedaży można tworzyć na trzy sposoby:

Jeśli korzystasz z wersji Shopify POS Pro, możesz dodać pracowników z dostępem tylko do aplikacji POS z poziomu kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify lub w aplikacji Shopify POS.

Uprawnienia do Punktu sprzedaży można przyznawać pracownikom z dostępem do panelu administracyjnego Shopify za pomocą panelu administracyjnego Shopify z poziomu kanału Punkt sprzedaży lub na stronie Użytkownicy i uprawnienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo