Dodaj pracowników punktu sprzedaży

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj pracownikami punktu sprzedaży, możesz użyć panelu administracyjnego Shopify lub aplikacji Shopify POS, aby dodać lub usunąć konta pracowników, które mają dostęp do aplikacji Shopify POS.

Dostęp do Shopify POS mogą mieć dwa typy kont pracowników:

 1. Konta pracowników z dostępem tylko do aplikacji POS mają dostęp do Shopify POS, ale nie mają dostępu do Twojego panelu administracyjnego Shopify. Konta pracowników z dostępem tylko do aplikacji POS są dostępne tylko dla sprzedawców korzystających z wersji Shopify POS Pro.
 2. Konta pracowników, które mają zarówno dostęp do POS, jak i panelu administracyjnego Shopify, w tym kanału POS.

Wszyscy pracownicy z dostępem do POS potrzebują unikalnego, 4-cyfrowego osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN), aby uzyskać dostęp do POS.

Uprawnienia do Punktu sprzedaży Shopify

Aby osoby posiadające konta pracowników mogły zalogować się do POS przy użyciu identyfikatora Shopify lub poświadczeń logowania, ich konta pracowników muszą mieć 13 poniższych uprawnień:

 • Strona główna
 • Zamówienia
 • Edytuj zamówienia
 • Wersje robocze zamówień
 • Produkty
 • Karty prezentowe
 • Klienci
 • Raporty
 • Marketing
 • Rabaty
 • Aplikacje i kanały lub, jeśli Twój sklep jest na platformie Shopify Plus, dostęp do wszystkich aplikacji i kanałów
 • Ustawienia
 • Zarządzaj lokalizacjami

Musisz również wybrać opcję Przyznaj dostęp do Punktu sprzedaży tym pracownikom w sekcji Dostęp do Punktu sprzedaży, aby zapewnić pracownikom dostęp do Shopify POS. Jeśli to uprawnienie zostało wybrane, pracownicy mogą zalogować się do panelu administracyjnego Shopify i POS bez użycia kodu PIN. Pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami do panelu administracyjnego i pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS mogą logować się do Shopify POS dopiero po wcześniejszym zalogowaniu się właściciela sklepu lub osoby posiadającej konto pracownika z 13 wymaganymi uprawnieniami.

Gdy osoba posiadająca konto pracownika wprowadzi swój PIN i przetworzy sprzedaż, jego nazwisko zostanie powiązane z takim zamówieniem. Możesz sprawdzić, które konto pracownika obsługiwało zamówienie w widoku szczegółów zamówienia w aplikacji Shopify POS oraz na osi czasu zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

Przed dodaniem kont pracowników możesz utworzyć role POS, które nadają pracownikom punktu sprzedaży uprawnienia do określonych działań wymaganych do prowadzenia sklepu osobiście. Dla wszystkich pracowników punktu sprzedaży tworzona jest domyślna rola o nazwie Współpracownik. Możesz także wykorzystać lub utworzyć dodatkowe role POS wspomagające zarządzanie pracownikami punktu sprzedaży.

Pracowników Punktu sprzedaży można tworzyć na trzy sposoby:

Jeśli korzystasz z Shopify POS Pro, możesz dodać konta pracowników z dostępem tylko do aplikacji POS z poziomu kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify lub w aplikacji Shopify POS.

Uprawnienia do punktu sprzedaży można przyznawać kontom pracowników z dostępem do panelu administracyjnego Shopify za pomocą panelu administracyjnego Shopify z poziomu kanału Punkt sprzedaży lub na stronie Plany i uprawnienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo