การเพิ่มพนักงาน Point of Sale

หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงาน Point of Sale คุณสามารถเพิ่มหรือลบพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify POS ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือในแอป Shopify POS (Point of Sale)

พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify POS มีอยู่สองประเภท ดังนี้:

 1. พนักงานที่มีทั้งสิทธิ์ในการเข้าถึงแอป POS และส่วนผู้ดูแล Shopify รวมถึงช่องทาง Point of Sale
 2. พนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS มีสิทธิ์เข้าถึงแอป Shopify POS แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify หรือช่องทาง Point of Sale ของคุณ พนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS สามารถให้บริการได้เฉพาะกับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

พนักงานทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงแอป POS ต้องมีหมายเลขรหัสประจำตัวสี่หลักที่ไม่ซ้ำกัน (PIN) เพื่อเข้าถึงแอป POS

ข้อกำหนดการเข้าสู่ระบบ Shopify POS

หากต้องการเข้าใช้งาน Shopify POS โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Shopify หรือข้อมูลประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบ พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตดังต่อไปนี้:

ต้องมีสิทธิ์อนุญาตของพนักงานใน POS
หมวดหมู่ของสิทธิ์อนุญาต สิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์เข้าถึง Point of Sale การเข้าถึงระบบขายหน้าร้าน
สิทธิ์อนุญาตย่อย:
 • ตั้งค่าอุปกรณ์ POS ชิ้นใหม่หรือที่อัปเดต

พนักงานที่มีอนุญาตของผู้ดูแลแบบจำกัดและพนักงานเฉพาะแอป POS จะไม่สามารถเข้าถึง Shopify POS ได้ เว้นแต่ว่าเจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่ตั้งค่าอุปกรณ์ POS ชิ้นใหม่หรือที่อัปเดตจะเข้าสู่ระบบ Shopify POS ก่อน

ให้สิทธิ์การเข้าถึงแอป POS ของพนักงานโดยเปิดใช้งานตัวเลือกระบบขายหน้าร้าน ในบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน แล้วค่อยกำหนดบทบาทของ POS และรหัสพิน

เมื่อปรับตั้งค่าให้พนักงานใหม่ด้วยวิธีนี้หรือเมื่อพนักงานที่มีอยู่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง POS พนักงานคนดังกล่าวจะได้รับอีเมลที่เชื่อมโยงไปยังหน้าผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาตของพนักงานเอง ซึ่งพนักงานจะสามารถดูรหัสพินของตนเองได้ มิฉะนั้น พนักงานสามารถดูรหัสพินของตนเองได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของตัวเองโดยการคลิกที่บัญชีผู้ใช้ของพนักงานในส่วนการตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต หรือจากระบบขายหน้าร้าน > พนักงาน

เมื่อพนักงานป้อน PIN ของตนและดำเนินการขาย ชื่อของพนักงานรายดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับคำสั่งซื้อนั้น พนักงานที่เป็นผู้ดำเนินการคำสั่งซื้อนั้นๆ จะแสองอยู่บนมุมมองรายละเอียดของคำสั่งซื้อใน Shopify POS และในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify

เพิ่มการเข้าถึง POS ให้กับพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแล

คุณสามารถให้พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแลเข้าถึงแอป POS ได้ หากพนักงานไม่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นในการใช้ POS คุณจะได้รับแจ้งให้มอบสิทธิ์อนุญาตเหล่านั้น เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบอุปกรณ์ POS ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต สำหรับองค์กร Plus ให้ไปที่การตั้งค่า ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ผู้ใช้
 2. ในส่วนพนักงาน ให้คลิกที่ชื่อพนักงานที่คุณต้องการอนุญาตให้เข้าถึง POS สำหรับองค์กร Plus ให้กรองประเภทพนักงาน จากนั้นคลิกที่โปรไฟล์พนักงาน ในส่วนสิทธิ์อนุญาตร้านค้า ให้คลิกที่ “แก้ไข” สำหรับร้านค้าที่มีสิทธิ์อนุญาตของพนักงานที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
 3. ในส่วนสิทธิ์เข้าถึง Point of Sale ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง Point of Sale
 4. ตัวเลือกเสริม: เลือกตั้งค่าอุปกรณ์ POS ชิ้นใหม่หรือที่อัปเดตเพื่อให้สิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานในการเข้าสู่ระบบอุปกรณ์ POS
 5. ตัวเลือกเสริม: ถ้าคุณต้องการสร้าง PIN อื่นที่ไม่เหมือน PIN เริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในส่วน PIN

  1. คลิก สร้าง PIN แบบสุ่ม
  2. ลบค่าเริ่มต้น . . . . และป้อน PIN ด้วยตนเอง โดยพนักงานจะต้องใช้ PIN นี้ในการเข้าถึง Shopify POS ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณทราบรหัส PIN ของตน
 6. คลิกที่บันทึก

เพิ่มพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

คุณสามารถเพิ่มพนักงานเฉพาะของแอป POS จากสองแห่ง:

เพิ่มพนักงานเฉพาะของแอป POS จาก Shopify POS

หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงาน Point of Sale คุณสามารถเพิ่มพนักงานเฉพาะแอป POS ได้โดยตรงภายใน Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะ จากนั้นแตะพนักงาน
 2. แตะเพิ่มพนักงานใหม่
 3. ในส่วนข้อมูลพนักงาน ให้ป้อนรายละเอียดที่จำเป็น
 4. ในส่วนการเข้าถึงแอป POS ให้แตะแก้ไข
 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเข้าถึงรายการสิทธิ์อนุญาตของแต่ละบทบาท ให้เลือกบทบาทที่ต้องการแล้วแตะดูสิทธิ์อนุญาต
 6. เลือกบทบาทที่จะมอบหมาย จากนั้นแตะบันทึก
 7. ตัวเลือกเสริม: ถ้าคุณต้องการสร้าง PIN อื่นที่ไม่เหมือน PIN เริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ในส่วน ความปลอดภัย ให้แตะ แก้ไข
  2. แตะที่ “สร้าง PIN แบบสุ่ม” หรือใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อน PIN เอง โดยพนักงานจะต้องใช้ PIN นี้ในการเข้าถึง Shopify POS และคุณจะต้องแจ้งให้พนักงานทราบถึง PIN ใหม่ของตน
 8. แตะที่บันทึก

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานผ่านช่องทาง Point of Sale

หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือมีพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงาน Point of Sale คุณสามารถเพิ่มพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS ได้จากช่องทาง Point of Sale ในส่วนผู้ดูแล Shopify อีกทั้งยังสามารถควบคุมสิทธิ์อนุญาตของพนักงานใน Shopify POS ได้โดยการมอบหมายบทบาทของ POS ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of sale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “พนักงาน

 5. คลิกที่เพิ่มพนักงาน

 6. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

 7. เลือกบทบาทของ POS

 8. หากคุณต้องการสร้าง PIN ใหม่แทนที่จะใช้ PIN ตามค่าเริ่มต้น ให้ไปที่ส่วน PIN แล้วคลิกที่ “สร้าง PIN แบบสุ่ม” หรือป้อน PIN เอง โดยพนักงานจะต้องใช้ PIN นี้ในการเข้าถึง Shopify POS ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณทราบรหัส PIN ของตน

 9. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี