การเพิ่มพนักงาน Point of Sale

หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงาน Point of Sale คุณสามารถเพิ่มหรือลบพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify POS ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือในแอป Shopify POS (Point of Sale)

พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify POS มีอยู่สองประเภท ดังนี้:

 1. พนักงานที่มีทั้งสิทธิ์ในการเข้าถึงแอป POS และส่วนผู้ดูแล Shopify รวมถึงช่องทาง Point of Sale
 2. พนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS มีสิทธิ์เข้าถึงแอป Shopify POS แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify หรือช่องทาง Point of Sale ของคุณ พนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS สามารถให้บริการได้เฉพาะกับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

พนักงานทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงแอป POS ต้องมีหมายเลขรหัสประจำตัวสี่หลักที่ไม่ซ้ำกัน (PIN) เพื่อเข้าถึงแอป POS

ข้อกำหนดการเข้าสู่ระบบ Shopify POS

หากต้องการ เข้าสู่ระบบ Shopify POS โดยใช้ Shopify ID หรือข้อมูลประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบ พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตดังต่อไปนี้:

ต้องมีสิทธิ์อนุญาตของพนักงานใน POS
หมวดหมู่ของสิทธิ์อนุญาต สิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาตร้านค้า หน้าหลัก
คำสั่งซื้อ
สิทธิ์อนุญาตย่อย:
 • คำสั่งซื้อ
 • แก้ไขคำสั่งซื้อ
 • คืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
สิทธิ์อนุญาตย่อย:
 • ร่างคำสั่งซื้อ
ดูสินค้า
สิทธิ์อนุญาตย่อย:
 • ดูสินค้า
 • ดูต้นทุนสินค้า
 • สร้างและแก้ไขสินค้า
 • แก้ไขต้นทุนสินค้า
 • แก้ไขราคาสินค้า
 • จัดการสินค้าคงคลัง
 • ลบสินค้าและคอลเลกชัน
บัตรของขวัญ
ลูกค้า
ตัววิเคราะห์ข้อมูล
สิทธิ์อนุญาตย่อย:
 • รายงาน
การตลาด
ส่วนลด
การตั้งค่าร้านค้า
สิทธิ์อนุญาตย่อย:
 • จัดการการตั้งค่า
 • ตำแหน่งที่ตั้ง
สิทธิ์อนุญาตของแอป จัดการและติดตั้งแอปกับช่องทาง
สิทธิ์เข้าถึง Point of Sale
 • เข้าถึง Point of Sale
 • บทบาทของ POS
 • PIN
 • พนักงานที่มีอนุญาตของผู้ดูแลแบบจำกัดและพนักงานเฉพาะแอป POS จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Shopify POS ได้ เว้นแต่ว่าเจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นจะเข้าสู่ระบบก่อน

  ให้สิทธิ์การเข้าถึงแอป POS ของพนักงานโดยเปิดใช้งานตัวเลือกระบบขายหน้าร้าน ในบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน แล้วค่อยกำหนดบทบาทของ POS และรหัสพิน

  เมื่อปรับตั้งค่าให้พนักงานใหม่ด้วยวิธีนี้หรือเมื่อพนักงานที่มีอยู่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง POS พนักงานคนดังกล่าวจะได้รับอีเมลที่เชื่อมโยงไปยังหน้าผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาตของพนักงานเอง ซึ่งพนักงานจะสามารถดูรหัสพินของตนเองได้ มิฉะนั้น พนักงานสามารถดูรหัสพินของตนเองได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของตัวเองโดยการคลิกที่บัญชีผู้ใช้ของพนักงานในส่วนการตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต หรือจากระบบขายหน้าร้าน > พนักงาน

  เมื่อพนักงานป้อน PIN ของตนและดำเนินการขาย ชื่อของพนักงานรายดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับคำสั่งซื้อนั้น คุณสามารถดูว่าพนักงานคนใดเป็นผู้ดำเนินการคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้จากมุมมองรายละเอียดของคำสั่งซื้อใน Shopify POS และในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify

  เพิ่มการเข้าถึง POS ให้กับพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแล

  คุณสามารถให้พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแลเข้าถึงแอป POS ได้ หากพนักงานไม่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นในการใช้ POS คุณจะได้รับแจ้งให้มอบสิทธิ์อนุญาตเหล่านั้น เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบอุปกรณ์ POS ได้

  ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
  2. ในส่วนพนักงาน ให้คลิกที่ชื่อพนักงานที่คุณต้องการอนุญาตให้เข้าถึง POS
  3. ในส่วนสิทธิ์เข้าถึง Point of Sale ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง Point of Sale
  4. ตัวเลือกเสริม: คลิก " แสดงสิทธิ์อนุญาต" ตามด้วย "ให้สิทธิ์อนุญาตทั้งหมด" หากพนักงานไม่มีสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าที่จำเป็นในการใช้ POS
  5. เลือกบทบาทของ POS ที่ต้องการจากเมนูดรอปดาวน์
  6. ตัวเลือกเสริม: ถ้าคุณต้องการสร้าง PIN อื่นที่ไม่เหมือน PIN เริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในส่วน PIN

   1. คลิก สร้าง PIN แบบสุ่ม
   2. ลบค่าเริ่มต้น . . . . และป้อน PIN ด้วยตนเอง โดยพนักงานจะต้องใช้ PIN นี้ในการเข้าถึง Shopify POS ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณทราบรหัส PIN ของตน
  7. คลิกที่บันทึก

  เพิ่มพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS

  หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

  คุณสามารถเพิ่มพนักงานเฉพาะของแอป POS จากสองแห่ง:

  เพิ่มพนักงานเฉพาะของแอป POS จาก Shopify POS

  หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงาน Point of Sale คุณสามารถเพิ่มพนักงานเฉพาะแอป POS ได้โดยตรงภายใน Shopify POS

  ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify POS ให้แตะ จากนั้นแตะพนักงาน
  2. แตะเพิ่มพนักงานใหม่
  3. ในส่วนข้อมูลพนักงาน ให้ป้อนรายละเอียดที่จำเป็น
  4. ในส่วนการเข้าถึงแอป POS ให้แตะแก้ไข
  5. ตัวเลือกเสริม: ถ้าต้องการดูรายการสิทธิ์อนุญาตของแต่ละบทบาท ให้เลือกบทบาทที่ต้องการแล้วแตะดูสิทธิ์อนุญาต
  6. เลือกบทบาทที่จะมอบหมาย จากนั้นแตะบันทึก
  7. ตัวเลือกเสริม: ถ้าคุณต้องการสร้าง PIN อื่นที่ไม่เหมือน PIN เริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  8. แตะที่บันทึก

  เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานผ่านช่องทาง Point of Sale

  หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือมีพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงาน Point of Sale คุณสามารถเพิ่มพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS ได้จากช่องทาง Point of Sale ในส่วนผู้ดูแล Shopify อีกทั้งยังสามารถควบคุมสิทธิ์อนุญาตของพนักงานใน Shopify POS ได้โดยการมอบหมายบทบาทของ POS ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of sale

  3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

  4. คลิก “พนักงาน

  5. คลิกที่เพิ่มพนักงาน

  6. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

  7. เลือกบทบาทของ POS

  8. หากคุณต้องการสร้าง PIN ใหม่แทนที่จะใช้ PIN ตามค่าเริ่มต้น ให้ไปที่ส่วน PIN แล้วคลิกที่ “สร้าง PIN แบบสุ่ม” หรือป้อน PIN เอง โดยพนักงานจะต้องใช้ PIN นี้ในการเข้าถึง Shopify POS ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณทราบรหัส PIN ของตน

  9. คลิกที่บันทึก

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี