การเพิ่มพนักงาน Point of Sale

หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงาน Point of Sale คุณสามารถเพิ่มหรือลบพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify POS ได้ในส่วน Shopify admin หรือในแอป Shopify POS

พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify POS มีอยู่สองประเภท ดังนี้:

 1. พนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify POS แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วน Shopify admin ของคุณ พนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS สามารถให้บริการได้เฉพาะกับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น
 2. พนักงานที่มีทั้งสิทธิ์ในการเข้าถึง Point of Sale และส่วน Shopify admin รวมถึงช่องทาง POS

พนักงานทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึง Point of Sale (POS) ต้องมีหมายเลขรหัสประจำตัวสี่หลักที่ไม่ซ้ำกัน (PIN) เพื่อเข้าถึง POS

ข้อกำหนดการเข้าสู่ระบบ Shopify POS

หากต้องการเข้าสู่ระบบ Shopify POS โดยใช้ Shopify ID หรือข้อมูลประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบ พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาต 14 รายการต่อไปนี้:

 • หน้าหลัก
 • คำสั่งซื้อ
 • แก้ไขคำสั่งซื้อ
 • คืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ
 • ร่างคำสั่งซื้อ
 • สินค้า
 • บัตรของขวัญ
 • ลูกค้า
 • รายงาน
 • การตลาด
 • ส่วนลด
 • จัดการและติดตั้งแอปกับช่องทาง
 • จัดการการตั้งค่า
 • ตำแหน่งที่ตั้ง

นอกจากนี้คุณยังต้องเลือกมอบสิทธิ์การเข้าถึง Point of Sale ให้กับพนักงาน ในส่วน Point of Sale เพื่อให้พนักงานเข้าถึง Shopify POS ได้

พนักงานที่มีอนุญาตของผู้ดูแลแบบจำกัดและพนักงานเฉพาะแอป POS จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Shopify POS ได้ เว้นแต่ว่าเจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นจะเข้าสู่ระบบก่อน

เมื่อพนักงานป้อน PIN ของตนและดำเนินการขาย ชื่อของพนักงานรายดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับคำสั่งซื้อนั้น คุณสามารถดูว่าพนักงานคนใดเป็นผู้ดำเนินการคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้จากมุมมองรายละเอียดของคำสั่งซื้อใน Shopify POS และในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin

ก่อนที่คุณจะเพิ่มพนักงาน คุณสามารถสร้างบทบาทของ POS ที่จะเป็นตัวกำหนดสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน Point of Sale ในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการการขายหน้าร้านของคุณได้ บทบาทเริ่มต้นจะเรียกว่าผู้ช่วย ซึ่งระบบจะสร้างขึ้นมาให้พนักงาน Point of Sale ทุกราย แต่คุณสามารถใช้หรือสร้างบทบาทของ POS เพิ่มเติมเพื่อช่วยจัดการพนักงาน Point of Sale ของคุณได้

คุณสามารถเพิ่มพนักงาน Point of Sale ได้สามวิธี ดังนี้

หากคุณใช้ Shopify POS Pro คุณจะสามารถเพิ่มพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS ได้จากช่องทาง Point of Sale ในส่วน Shopify admin หรือจากภายใน Shopify POS

คุณสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตของ Point of Sale ให้แก่พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วน Shopify admin โดยใช้ Shopify admin จากช่องทาง Point of Sale หรือหน้าผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี