การเพิ่มพนักงานขายหน้าร้าน

ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านค้าหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงานขายหน้าร้าน คุณสามารถใช้ Shopify admin หรือแอป Shopify POS เพื่อเพิ่มหรือลบพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify POS ได้

พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify POS มีอยู่สองประเภท ดังนี้

  • พนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป Point of Sale (ใช้ได้เฉพาะแอป POS) หมายถึงผู้ที่สามารถเข้าถึง Shopify POS แต่ไม่สามารถเข้าถึง Shopify admin ของคุณ
  • พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงทั้งระบบขายหน้าร้านและ Shopify admin

หมายเหตุ: ฟีเจอร์พนักงานที่ใช้เฉพาะแอป POS พร้อมให้ใช้งานสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

พนักงานทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบขายหน้าร้านได้จะต้องมีหมายเลขประจำตัวสี่หลักที่ไม่ซ้ำกัน (PIN) โดยพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแลแบบจำกัดและพนักงานเฉพาะแอป POS จะต้องใช้ PIN ในการเข้าถึง Shopify POS

เมื่อพนักงานที่เข้าสู่ระบบ Shopify POS ดำเนินการขั้นตอนการขาย ชื่อพนักงานรายดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับคำสั่งซื้อนั้น คุณสามารถดูว่าพนักงานคนใดเป็นผู้ดำเนินการคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้จากมุมมองรายละเอียดของคำสั่งซื้อใน Shopify POS และในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อใน Shopify admin

หมายเหตุ: พนักงานเฉพาะแอป POS และพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Shopify POS ด้วยตนเองได้ โดยต้องให้เจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบเข้าสู่ระบบก่อน

ก่อนที่คุณจะเพิ่มพนักงาน คุณสามารถสร้างบทบาทของ POSที่จะเป็นตัวกำหนดสิทธิ์อนุญาตในระบบขายหน้าร้านสำหรับพนักงานของคุณให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อการดำเนินกิจการหน้าร้านค้าของคุณได้ บทบาทเริ่มต้นคือผู้ช่วย ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นให้พนักงานขายหน้าร้านทุกราย แต่คุณสามารถใช้หรือสร้างบทบาทของ POS เพิ่มเติมเพื่อช่วยจัดการพนักงานขายหน้าร้านของคุณได้

คุณสามารถเพิ่มพนักงานขายหน้าร้านได้สามวิธี ดังนี้

  • ในหน้าจอพนักงานของ Shopify POS
  • สร้างในช่องทางระบบขายหน้าร้านใน Shopify admin ของคุณ
  • สร้างในหน้าการตั้งค่าแผนและสิทธิ์อนุญาตใน Shopify admin ของคุณ

หากคุณใช้ Shopify POS Pro คุณจะสามารถเพิ่มพนักงานที่ใช้เฉพาะแอป POS ได้จากช่องทางระบบขายหน้าร้านในส่วน Shopify admin หรือจากภายใน Shopify POS

สามารถมอบสิทธิ์อนุญาตระบบขายหน้าร้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify admin โดยใช้ Shopify admin จากช่องทางการระบบขายหน้าร้าน หรือหน้าแผนและสิทธิ์อนุญาต

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี