Lägg till personal för Point of sale

Om du är butiksägare eller har behörigheten Hantera kassasystemspersonal kan du använda Shopify-administratören eller Shopify POS-appen (kassasystem) för att lägga till eller ta bort personal som har åtkomst till Shopify kassasystem.

Du kan ha två typer av personal med åtkomst till Shopify POS:

 1. Personal som har åtkomst till både kassasystemsappen och Shopify-admin, inklusive kassasystemskanalen.
 2. Kassasystemsapp endast personal som har åtkomst till Shopify kassasystem-appen men inte har åtkomst till din Shopify-admin eller kassasystemskanalen. POS-appen endast för personal är endast tillgängliga för handlare som använder Shopify POS Pro.

All personal med åtkomst till POS-appen behöver ett unikt fyrsiffrigt personligt identifieringsnummer (PIN) för att komma åt POS-appen.

Inloggningskrav för Shopify kassasystem

Personalen behöver ha följande behörigheter för att kunna komma åt Shopify POS med ett Shopify-konto eller inloggningsuppgifter:

Personalbehörigheter krävs för kassasystemet
Behörighetskategori Tillstånd
Åtkomst till Point of Sale Åtkomst till kassasystem
Underbehörighet:
 • Konfigurera en ny eller uppdaterad kassasystemsenhet

Personal med begränsade administratörsbehörigheter och endast POS-app-personal kan inte komma åt Shopify POS om inte butiksägaren eller en anställd med Ställ in nya eller uppdaterade POS-enheter loggar in på Shopify POS först.

Personalåtkomst för kassasystemsappen kan beviljas genom att aktivera alternativet Åtkomst till kassasystem i ett personalkonto. Därefter kan en kassasystemsroll definieras och en PIN-kod ställas in.

När en ny medarbetare konfigureras på detta sätt eller när en befintlig medarbetare beviljas kassasystemsåtkomst, får de ett e-postmeddelande som länkar dem till sidan Användare och behörigheter, där de kan se sin PIN-kod. Annars kan medarbetaren visa sin egen PIN-kod i sin Shopify-administratör genom att klicka på sitt personalkonto under Inställningar > Användare och behörigheter eller från Kassasystem > Personal.

När personal anger sin PIN och hanterar en försäljning, kopplas deras namn till den ordern. Medarbetaren som hanterade en order visas i orderns detaljvy i Shopify POS och i orderns tidslinje i Shopify-administratören.

Lägg till åtkomst till kassasystem för personal med administratörsbehörighet

Du kan ge åtkomst till POS-appen för en medarbetare som har administratörsbehörighet. Om medarbetaren inte har nödvändiga behörigheter för att använda POS, uppmanas du att bevilja dessa behörigheter så att medarbetaren kan logga in på POS-enheter.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Användare och behörigheter. För Plus-organisationer, gå till Inställningar. Klicka på Användare i avsnittet Organisation.
 2. I personalavsnittet klickar du på namnet på den medarbetare som du vill ge kassasystemsåtkomst till. När det gäller Plus-organisationer så filtrerar du efter typen Personal och klickar sedan på en medarbetarens profil. Klicka på Redigera i avsnittet Butiksbehörigheter för den butik med personalbehörigheter du vill justera.
 3. Markera Åtkomst till kassasystem i avsnittet Kassasystemsåtkomst.
 4. Valfritt: Välj Ställ in nya eller uppdaterade POS-enheter för att ge medarbetaren behörighet att logga in på POS-enheter.
 5. Valfritt: Gör något av följande i PIN-avsnittet om du vill skapa en annan PIN-kod än standard-PIN:

  1. Klicka på Generera slumpmässig PIN-kod.
  2. Radera standardinställningarna . . . . och ange en PIN manuellt. Personal använder denna PIN-kod för att komma åt Shopify POS. Se till att personalen känner till den nya PIN-koden.
 6. Klicka på Spara.

Lägg till kassasystemsappen endast för personal

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Du kan endast lägga till personal för POS-appen från två platser:

Lägg till personal endast för kassasystemsappen från Shopify kassasystem

Om du är butiksägare eller har behörigheten Hantera kassasystemspersonal kan du lägga till kassasystemsappen endast för personal direkt i Shopifys kassasystemsapp.

Steg:

 1. Från Shopify kassasystem trycker du på och sedan på Personal.
 2. Tryck på Lägg till ny personal.
 3. Ange de obligatoriska uppgifterna i avsnittet med personalinformation.
 4. Tryck på Redigera i avsnittet Åtkomst till POS-app.
 5. Valfritt: Om du vill se listan över behörigheter inom varje roll ska du välja roll och sedan trycka på Visa behörigheter.
 6. Välj en roll och tryck sedan på Spara.
 7. Valfritt: Om du vill skapa en annan PIN-kod än standard-PIN-koden gör du följande:

  1. Tryck på Redigera i avsnittet Säkerhet.
  2. Tryck på Skapa slumpmässig PIN-kod eller använd knappsatsen för att ange en PIN-kod. Personal använder denna PIN-kod för att komma åt Shopify kassasystem. Se till att personalen känner till sin PIN-kod.
 8. Klicka på Spara.

Lägg till endast personal för POS-app via kassasystemskanalen

Om du är butiksägare eller har en personal med behörigheten Hantera Point of Sale-personal kan du lägga till POS-appen endast för personal från Point of Sale-kanalen i Shopify-administratören. Du kontrollerar personalens behörighet för Shopify POS genom att tilldela dem en fördefinierad POS-roll.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of sale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Personal.

 5. Klicka på Lägg till personal.

 6. Ange obligatorisk information.

 7. Välj en Kassasystemsroll.

 8. Om du vill skapa en annan PIN än standard-PIN, ska du i PIN-avsnittet klicka på Skapa slumpmässig PIN eller ange en PIN. Personal använder denna PIN-kod för att komma åt Shopify kassasystem. Se till att personalen känner till sin PIN-kod.

 9. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis