Lägg till personal för Point of sale

Du kan använda Shopify-administratören eller Shopify POS-appen för att lägga till eller ta bort personal som har åtkomst till Shopify POS om du är butiksägare eller om du har behörigheten Hantera Point of Sale-personal.

Du kan ha två typer av personal med åtkomst till Shopify POS:

  1. POS-appen endast för personal som har åtkomst till Shopify POS, men inte har åtkomst till din Shopify-administratör. POS-appen endast för personal är endast tillgängliga för handlare som använder Shopify POS Pro.
  2. Personal som har både Point of sale-åtkomst och Shopify-administratörsåtkomst, inklusive POS-kanalen.

All personal med åtkomst till Point of sale (POS) behöver ett unikt fyrsiffrigt personligt identifieringsnummer (PIN) för att komma åt POS.

Inloggningskrav för Shopify-POS

Personal behöver ha följande behörigheter för att kunna logga in på Shopify POS med ett Shopify-ID eller inloggningsuppgifter:

Personalbehörigheter krävs för kassasystemet
Behörighetskategori Tillstånd
De allmänna Start (Hem)
Ordrar
Underbehörigheter:
  • Redigera ordrar
  • Återbetala order
Orderutkast
Visa produkter
Underbehörigheter:
  • Se produktkostnad
  • Skapa och redigera produkter
  • Redigera produktkostnad
  • Redigera produktpris
  • Hantera lager
  • Radera produkter och produktserier
Presentkort
Kunder
Rapporter
Marknadsföring
Rabatter
Appar och kanaler Hantera och installera appar och kanaler
Administration Hantera inställningar
Platser

Du måste också välja Ge Point of sale-åtkomst till denna personal i avsnittet Point of sale-åtkomst för att ge personal åtkomst till Shopify POS.

Personal med begränsade administratörsbehörigheter och endast POS-app-personal kan inte logga in på Shopify POS om inte butiksägaren eller en medarbetare med nödvändig behörighet loggar in först.

När personal anger sin PIN och hanterar en försäljning, kopplas deras namn till den ordern. Du kan se vilken medarbetare som hanterade en order i orderns detaljvy i Shopify POS och i orderns tidslinje i Shopify-administratören.

Innan du lägger till personal kan du skapa POS-roller som ger din Point of Sale-personal behörighet till specifika aktiviteter som krävs för att driva din butik personligen. En standardroll som heter Kollega skapas för alla Point of Sale-personalkonton men du kan använda eller skapa ytterligare POS-roller för att hantera din Point of Sale-personal.

Du kan lägga till Point of Sale-personal på tre sätt:

Om du använder Shopify POS Pro kan du lägga till personal endast för POS-appen från Point of sale-kanalen i Shopify-administratören eller inifrån Shopify POS.

Behörighet för Point of sale kan ges till personal som har tillgång till Shopify-administratören med hjälp av Shopify-administratören antingen från Point of Sale-kanalen eller på sidan Användare och behörigheter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis