Lägg till personal för Point of sale

Du kan använda Shopify-admin eller Shopify POS-appen för att lägga till eller ta bort personal som har åtkomst till Shopify POS om du är butiksägare,eller om du har behörighet att hantera Point of Sale-personal.

Du kan ha två typer av medarbetare med åtkomst till Shopify POS:

  • Personal som endast har behörighet till Point of Sale-appen (endast POS-app) kan komma åt Shopify POS men inte din Shopify admin.
  • Personal som har åtkomst till både Point of Sale och Shopify-admin

Observera: Endast POS-app-personal är bara tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

All personal som har tillgång till Point of Sale måste ha ett unikt fyrsiffrigt personligt identifieringsnummer (PIN). Personal med begränsade administratörsbehörighet och personal som endast har behörighet till POS-appen måste använda PIN-koden för att komma åt Shopify POS.

När en medarbetare som är inloggad på Shopify POS hanterar en försäljning kopplas medarbetarnamnet till den ordern. Du kan se vilken medarbetare som hanterade en order i orderns detaljvy i Shopify POS och i orderns tidslinje i Shopify-administratören.

Observera! Medarbetare som endast har behörighet till POS-appen och medarbetare med begränsad behörighet kan inte logga in på Shopify POS själva. Butiksägaren eller en medarbetare med full behörighet behöver logga in först.

Innan du lägger till medarbetare kan du skapa POS-roller som ger din Point of Sale-personal behörighet till specifika aktiviteter som krävs för att driva din butik. En standardroll som heter Kollega skapas för alla Point of Sale-medarbetare men du kan använda eller skapa ytterligare POS-roller för att hantera din Point of Sale-personal.

Du kan lägga till Point of Sale-personal på tre sätt:

  • Från Personalmenyn i Shopify POS.
  • Gå till ditt Shopify-adminkonto i Point of sale.
  • Från inställningssidan Plan och behörigheter på ditt Shopify-adminkonto.

Om du använder Shopify POS Prokan du lägga till endast POS-app-personal från försäljningskanalen på Shopify-administratörssidan eller inifrån Shopify POS.

Kassatillstånd kan ges till personal som har tillgång till Shopify-administratören med hjälp av Shopify-administratören antingen från Point of Sale eller på sidan Planer och behörigheter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis