Lägg till personal för Point of sale

Du kan använda Shopify-administratören eller Shopify POS-appen för att lägga till eller ta bort personalkonton som har åtkomst till Shopify POS om du är butiksägare eller om du har behörigheten Hantera Point of Sale-personal.

Du kan ha två typer av personalkonton med åtkomst till Shopify POS:

 1. Personalkonton endast för POS-appen som har åtkomst till Shopify POS, men inte har åtkomst till din Shopify-administratör. Personalkonton endast för POS-appen är endast tillgängliga för handlare som använder Shopify POS Pro.
 2. Personalkonton som har både Point of sale-åtkomst och Shopify-administratörsåtkomst, inklusive POS-kanalen.

All personal med åtkomst till Point of sale (POS) behöver ett unikt fyrsiffrigt personligt identifieringsnummer (PIN) för att komma åt POS.

Behörigheter för Shopify point of sale

Personalkonton behöver ha följande 13 behörigheter för att kunna logga in på POS med ett Shopify ID eller inloggningsuppgifter:

 • Start (Hem)
 • Ordrar
 • Redigera ordrar
 • Orderutkast
 • Produkter
 • Presentkort
 • Kunder
 • Rapporter
 • Marknadsföring
 • Rabatter
 • Appar och kanaler eller om din butik har Shopify Plus, Åtkomst till alla appar och kanaler
 • Inställningar
 • Hantera platser

Du måste även välja Ge Point of sale-åtkomst till denna personal i avsnittet Point of sale-åtkomst för att ge personal åtkomst till Shopify POS. Om den här behörigheten har valts kan din personal logga in på din Shopify-administratör samt logga in på POS utan en PIN-kod. Personal med begränsade administratörsbehörigheter och personal med endast POS-appen, kan inte logga in på Shopify POS utan att butiksägaren eller ett personalkonto med de 13 nödvändiga behörigheterna loggar in först.

När ett personalkonto anger sin PIN och hanterar en försäljning, kopplas deras namn till den ordern. Du kan se vilket personalkonto som hanterade en order i orderns detaljvy i Shopify POS och i orderns tidslinje i Shopify-administratören.

Innan du lägger till personalkonton kan du skapa POS-roller som ger din Point of Sale-personal behörighet till specifika aktiviteter som krävs för att driva din butik personligen. En standardroll som heter Kollega skapas för alla Point of Sale-personalkonton men du kan använda eller skapa ytterligare POS-roller för att hantera din Point of Sale-personal.

Du kan lägga till Point of Sale-personal på tre sätt:

Om du använder Shopify POS Pro kan du lägga till personalkonton endast för POS-appen från Point of sale-kanalen i Shopify-administratören eller inifrån Shopify POS.

Point of sale-behörigheter kan ges till personalkonton som har tillgång till Shopify-administratören med hjälp av Shopify-administratören antingen från Point of Sale-kanalen eller på sidan Planer och behörigheter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis