Lägg till personal för Point of sale

Du kan använda Shopify-administratören eller Shopify POS-appen för att lägga till eller ta bort personal som har åtkomst till Shopify POS om du är butiksägare eller om du har behörigheten Hantera Point of Sale-personal.

Du kan ha två typer av personal med åtkomst till Shopify POS:

 1. POS-appen endast för personal som har åtkomst till Shopify POS, men inte har åtkomst till din Shopify-administratör. POS-appen endast för personal är endast tillgängliga för handlare som använder Shopify POS Pro.
 2. Personal som har både Point of sale-åtkomst och Shopify-administratörsåtkomst, inklusive POS-kanalen.

All personal med åtkomst till Point of sale (POS) behöver ett unikt fyrsiffrigt personligt identifieringsnummer (PIN) för att komma åt POS.

Inloggningskrav för Shopify-POS

Personalkonton behöver ha följande 13 behörigheter för att kunna logga in på Shopify POS med ett Shopify ID eller inloggningsuppgifter:

 • Start (Hem)
 • Ordrar
 • Redigera ordrar
 • Orderutkast
 • Produkter
 • Presentkort
 • Kunder
 • Rapporter
 • Marknadsföring
 • Rabatter
 • App- och kanalåtkomst
 • Hantera inställningar
 • Hantera platser

Du måste också välja Ge Point of sale-åtkomst till denna personal i avsnittet Point of sale-åtkomst för att ge personal åtkomst till Shopify POS.

Om du väljer denna behörighet kan din personal logga in på din Shopify-administratör och logga in på POS utan en PIN-kod. Personal med begränsade administratörsbehörigheter och personal för endast POS-appen kan inte logga in på Shopify POS utan butiksägaren eller ett personalkonto med nödvändiga behörigheter.

När personal anger sin PIN och hanterar en försäljning, kopplas deras namn till den ordern. Du kan se vilken medarbetare som hanterade en order i orderns detaljvy i Shopify POS och i orderns tidslinje i Shopify-administratören.

Innan du lägger till personal kan du skapa POS-roller som ger din Point of Sale-personal behörighet till specifika aktiviteter som krävs för att driva din butik personligen. En standardroll som heter Kollega skapas för alla Point of Sale-personalkonton men du kan använda eller skapa ytterligare POS-roller för att hantera din Point of Sale-personal.

Du kan lägga till Point of Sale-personal på tre sätt:

Om du använder Shopify POS Pro kan du lägga till personal endast för POS-appen från Point of sale-kanalen i Shopify-administratören eller inifrån Shopify POS.

Behörighet för Point of sale kan ges till personal som har tillgång till Shopify-administratören med hjälp av Shopify-administratören antingen från Point of Sale-kanalen eller på sidan Användare och behörigheter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis