Analysverktyg för Shopify POS

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Analysskärmen i Shopify POS gör att du kan granska din butiks dagliga försäljningsrapport och få inblick i nettoomsättning, genomsnittligt ordervärde och genomsnittligt antal artiklar per order. Daglig försäljningsrapport jämför dagens försäljning med försäljning som gjordes samma dag förra veckan.

Obs! Du kan kontrollera vilken av dina medarbetare som kan komma åt Analysskärmen med hjälp av roller och behörighetsinställningar. Aktivera Visa analys för enhetens plats för att ge personal åtkomst till den dagliga försäljningsrapporten.

Daglig försäljningsrapport

Rapporten kommer att jämföra dagens försäljning med försäljningen som skedde samma dag förra veckan. Om du vill navigera till den dagliga försäljningsrapporten från Shopify POS trycker du på > Analysverktyg.

Följande termer finns i rapporten:

Definition av termerna i den dagliga försäljningsrapporten för POS
Villkor Beskrivning
Nettoförsäljning Den totala dagliga försäljningen minus returer och andra avdrag. Detta värde jämförs med värdet från samma dag förra veckan.
Genomsnittligt ordervärde Det genomsnittliga monetära värdet för en kundorder. Detta värde jämförs med värdet från samma dag förra veckan.
Artiklar per order Genomsnittligt antal varor i en kundorder. Detta värde jämförs med värdet från samma dag förra veckan.
Topprodukter efter nettoomsättning De tre vanligaste produktvarianterna som säljs idag. Antal sålda enheter och den totala försäljningen listas också.
Topprodukttyper efter nettoomsättning Dagens topp tre sålda produkttyper. Antal sålda enheter och total försäljning listas också.
Toppmedarbetare efter nettoomsättning De tre medarbetare som presterade bäst idag. Antalet behandlade ordrar och den totala försäljningen listas också.
Nettoomsättning per betalningstyp Dagens nettoomsättning för varje betalningsmetod. Den totala nettoomsättningen för idag finns också listad.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis