Analysverktyg för Shopify POS

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Analysskärmen i Shopify POS gör att du kan granska din butiks dagliga försäljningsrapport och få inblick i nettoomsättning, genomsnittligt ordervärde och genomsnittligt antal artiklar per order. Daglig försäljningsrapport jämför dagens försäljning med försäljning som gjordes samma dag förra veckan.

På den här sidan

Daglig försäljningsrapport

Rapporten jämför dagens försäljning med försäljningen som skedde samma dag förra veckan. Om du vill navigera till den dagliga försäljningsrapporten från Shopify POS trycker du på > Analysverktyg.

Följande termer finns i rapporten:

Definition av termerna i den dagliga försäljningsrapporten för POS
Villkor Beskrivning
Nettoförsäljning Den totala dagliga försäljningen minus returer och andra avdrag. Detta värde jämförs med värdet från samma dag förra veckan.
Genomsnittligt ordervärde Det genomsnittliga monetära värdet för en kundorder. Detta värde jämförs med värdet från samma dag förra veckan.
Artiklar per order Genomsnittligt antal varor i en kundorder. Detta värde jämförs med värdet från samma dag förra veckan.
Topprodukter efter nettoomsättning De tre vanligaste produktvarianterna som säljs idag. Antal sålda enheter och den totala försäljningen listas också.
Topprodukttyper efter nettoomsättning Dagens topp tre sålda produkttyper. Antal sålda enheter och total försäljning listas också.
Toppmedarbetare vid kassan efter nettoförsäljning De tre medarbetare som presterade bäst idag. Antalet behandlade ordrar och den totala försäljningen listas också.
Nettobetalningar efter typ Dagens nettobetalningar efter typ. Den totala nettobetalningen är också listad.

Ruta för daglig försäljning

Det finns tre rutor högst upp i rapporten som visar Nettoförsäljning, Genomsnittligt ordervärde och Artiklar per order. Klicka på en ruta för att visa en mer detaljerad rapport.

Du kan välja följande datumintervall:

Definition av termerna i den dagliga försäljningsrapporten för POS
Villkor Beskrivning
I dag Det aktuella datumet.
I går Det föregående datumet.
Veckan hittills Den aktuella veckan, från måndag till aktuellt datum.
Månaden hittills Den aktuella månaden, från det första datumet i månaden till det aktuella datumet.
Kvartalet hittills Innevarande kvartal, från det första kvartalet till det aktuella datumet. Tidpunkterna för kvartalen är:
  • K1: 1 januari – 31 mars
  • K2: 1 april – 30 juni
  • K3: 1 juli – 30 september
  • K4: 1 oktober – 31 december
Året hittills Innevarande år, från den första januari till det aktuella datumet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis