Skapa eller ändra din PIN-kod för Shopify POS-appen

En Point of Sale-medarbetare måste logga in i Shopify POS-appen med ett användarnamn och lösenord för administratör, innan du kan använda Shopify POS-appen för att hantera försäljning.

När en medarbetare har loggat in måste de använda en PIN-kod för att få tillgång till Shopify kassasystem. Om du är butiksägare eller har behörigheten Hantera kassasystemspersonal kan du skapa och hantera PIN-koder. Endast butiksägaren kan hantera sin egen kontaktinformation, kassasystemsroll och PIN. Om du är en medarbetare som har tillgång till Shopify-admin kan du själv redigera din kontaktinformation.

Om du har glömt din PIN-kod eller behöver skapa en för första gången kan du skapa en i din Shopify-administratör. Du måste ha behörigheten Hantera kassasystemspersonal för att kunna ändra en personal-PIN.

Skapa eller ändra din PIN-kod

Innan du kan skapa eller ändra en PIN-kod för en medarbetare måste denne få behörigheten Åtkomst till kassasystem i sin personalprofil. Läs mer om att lägga till kassasystemspersonal.

Steg:

Medarbetaren kan använda sin nya PIN-kod för att låsa upp och komma åt Shopify POS-appen. Läs mer om att logga in på Shopify POS-appen.

Använd PIN-koder bestående av upp till 6 siffror

Du kan tilldela PIN-koder som består av 4, 5 eller 6 siffror. Uppdatera dina POS-enheter till minst följande versioner för att börja använda 5- eller 6-siffriga PIN-koder:

Uppdatera din kassasystemsenhet
Enhetstyp Kassasystemsappversion
iOS Version 8.12.0
Android Version 8.12.0
Shopify POS Go OS-version 2.0.15 och appversion 8.14.0

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis