Opprett eller endre PIN-kode for Shopify POS-appen

Før du kan bruke Shopify POS-appen til å behandle salg, må et personalmedlem med Point of Sale-tilgang logge inn på appen med et administratorbrukernavn og -passord.

Etter innlogging må alle personalmedlemmer bruke en PIN-kodde for å logge inn på Shopify POS. Hvis du er butikkeier eller har tillatelsen Administrere Point of Sale-personale kan du opprette og administrere PIN-koder. Bare butikkeieren kan administrere sin egen kontaktinformasjon, POS-rolle og PIN-kode. Hvis du er et personalmedlem og har tilgang til Shopify-administrator, kan du redigere din egen kontaktinformasjon.

Hvis du har glemt PIN-koden eller må opprette en for første gang, kan du generere en i Shopify-administrator. Du må ha tillatelsen Administrere Point of Sale-personale for å endre en personal-PIN-kode.

Opprett eller endre PIN-kode

Før du kan opprette eller endre en PIN-kode for et personalmedlem, må personalmedlemmet tildeles tillatelsen Tilgang til Point of Sale i personalprofilen. Finn ut mer om å legge til Point of Sale-personale.

Trinn:

Personalmedlemmet kan bruke den nye PIN-koden sin til å låse opp og få tilgang til Shopify POS-appen. Finn ut mer om innlogging i Shopify POS-appen.

Bruke PIN-koder på inntil 6 siffer

Du kan tilordne PIN-koder som er 4, 5 eller 6 siffer lange. For å begynne å bruke fem- eller sekssifrede PIN-koder må du oppdatere POS-enhetene til minst følgende versjoner:

Oppdater POS-enheten din
Enhetstype POS-appversjon
iOS Versjon 8.12.0
Android Versjon 8.12.0
Shopify POS Go Operativsystemversjon 2.0.15 og appversjon 8.14.0

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis