Konfigurere og bruke POS Go

Belast POS Go

Du kan lade POS Go ved hjelp av USB-C-kabelen som følger med. For å lade leseren kobler du den lille enden av USB-kontakten til POS Go. Deretter kobler du den store enden inn i en telefonlader eller en datamaskin.

Det tar 2–3 timer å lade POS Go fullt med et veggadapter. Når POS Go er fulladet bør batteriet vare i en hel salgsdag.

LED-lampen på POS Go har følgende visningsstatuser:

Statuslamper for batterinivå på POS Go
Grønn LED Fulladet
Blå LED (pulserende) Lader
Avslått LED 21 % – 99 % belastet
Gul LED 10 % – 20 % belastet
Rød LED 1 % – 9 % ladet

Slå POS Go av og på

Trykk og slipp strømknappen for å slå på POS Go. Statuslyset slås på.

For å slå av POS Go trykker du på og holder inne av/på-knappen. Når du blir bedt om det, trykker du på Strøm av.

Sett opp POS Go

 1. Lad opp POS Go og slå den på.
 2. Velg landet du bruker POS Go i.
 3. Velg WiFi-nettverket. Angi passordet, trykk på Bli med og trykk deretter på Koble til. POS Go ser automatisk etter oppdateringer og installerer dem.
 4. Logg på Shopify POS.

Gjennomfør et salg med POS Go

 1. Legg til produkter i kundens handlekurv.
 2. Valgfritt: Legg til en kunde i handlekurven.
 3. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Gå til kassen.
 4. Be kunden om å berøre, sveipe eller sette inn kortet.
 5. Når transaksjonen er vellykket kan kunden fjerne kortet sitt.
 6. Velg om du vil gi en kvittering samt leveringsmetode.

Bruke den integrerte strekkodeskanneren

Du kan skanne produkter, bestillingskvitteringer og gavekort med POS Go. Trykk på enten venstre eller høyre skanneknapp for å aktivere den innebygde skanneren.

Skanne produkter

Trykk og hold venstre eller høyre skanneknapp på enheten inne, og fokuser den på strekkoden du ønsker å skanne. Når du har skannet en strekkode viser POS-appen produktinformasjon og legger varen i handlekurven.

Du kan skanne flere av samme vare ved å enten skanne samme strekkode flere ganger, eller skanne en strekkode én gang og manuelt justere antallet ved hjelp av knappene + og -.

Sjekk prisen på en vare ved å skanne strekkoden, kontrollere prisen og deretter trykke på Tøm handlekurv for å fjerne varen fra handlekurven og fjerne produktinformasjonen.

Skanne en bestillingskvittering

Skann strekkoden på bestillingskvitteringen for å hente opp skjermbildet med bestillingsdetaljer. Du kan også trykke på søkefeltet og skanne en bestillingskvittering for å vise opplysningene.

Skann et gavekort for å sjekke saldoen

Sjekk saldoen på et gavekort ved å skanne strekkoden på gavekortet. Kortet med saldoinformasjon vises på skjermen.

Bruk et gavekort i kassen ved å velge betalingsalternativet Gavekort og følge beskjedene på skjermen.

Bruke en WiFi-skriver med POS Go

Kvitteringsskrivere bruker generelt usikrede WiFi-nettverk under konfigurasjonsprosessen. Av sikkerhetsårsaker kan ikke POS Go kobles til usikrede nettverk, og kan derfor ikke brukes til å konfigurere nye skrivere. POS Go kan kobles til en skriver som er konfigurert med en separat enhet, som et iPad- eller Android-nettbrett.

Gå gjennom listen over støttede kvitteringsskrivere her for å sikre at skriveren din er kompatibel med POS Go.

Før du kommer i gang må du sørge for at du har installert POS-appen på iPad eller Android-nettbrett.

Trinn:

 1. Trykk på Mer > Tilkobling fra et iPad- eller Android-nettbrett.
 2. Trykk på Konfigurer maskinvare > Kvitteringsskriver.
 3. Følg instruksjonene for å velge kvitteringsskriver og fullføre konfigurasjonen.
 4. Trykk på Mer > Tilkobling fra POS Go. I løpet av noen få øyeblikk vises kvitteringsskriveren som tilkoblet, og du kan skrive ut etiketter.

Automatiske oppdateringer for POS Go

For å oppfylle PCI-krav starter POS Go automatisk på nytt én gang i døgnet. For øyeblikket er dette som standard angitt til kl. 02.00 i din lokale tid.

Når enheten starter på nytt enten automatisk eller manuelt må du angi en PIN-kode for et personalmedlem for å låse opp enheten før den ser etter programvareoppdateringer. Hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer vil enheten automatisk laste dem ned og installere dem. Det kan hende du får muligheten til å utsette en oppdatering, men generelt anbefales det at du godtar oppdateringen slik at du alltid har den nyeste versjonen. Noen oppdateringer kan utsettes, men for å sikre at du alltid har den nyeste versjonen bør du godta alle programvareoppdateringer.

Hvis batterinivået er for lavt eller enheten ikke kan koble til WiFi-nettverket, viser POS Go en advarsel. Følg instruksjonene på disse skjermbildene, så fortsetter oppdateringen.

Du kan bekrefte operativsystemversjonen din på POS Go. Fra POS Go trykker du på Mer > Innstillinger > Enhetsinnstillinger > System > Om > OS-versjon.

Fabrikkinnstillinger tilbakestiller POS Go

Det kan ta rundt 30 minutter før en full tilbakestilling til fabrikksinnstillinger og konfigurering av enheten er fullført.

For å tilbakestille POS Go til fabrikkinnstillinger må du sikre at enheten er slått på, og deretter trykke på alle tre knappene (strøm, venstre skanneknapp, høyre skanneknapp) på enheten samtidig og holde dem inne i rundt fem sekunder. Dialogboksen «Bekreft tilbakestilling til fabrikkinnstillinger» vises.

Ved å holde alle tre knapper nede i rundt 14 sekunder tvinges enheten til å tilbakestille til fabrikkinnstillinger.

Når du har tilbakestilt enheten til fabrikkinnstillinger, følger du konfigurasjonsprosessen på nytt. Du må konfigurere enhetens WiFi-tilkobling, laste ned oppdateringer og logge på butikken på nytt.

Finn enhetsnavnet

Du kan endre enhetsnavnet ved å gå til Mer > Innstillinger > Enhetsinnstillinger > System > Enhetsnavn.

Når du bruker POS GO i dockingstasjonen, vises enhetsnavnet under tilkoblingsprosessen og på skjermbilder for tilkoblingsstatus. Hvis du endrer enhetsnavnet påvirker det ikke mobilt salg.

WiFi-innstillinger

Du kan endre Wifi-innstillingene ved å gå til Mer > Innstillinger > Enhetsinnstillinger > Nettverk og internett.

Nettverket som POS Go er koblet til vises med et grønt avkrysningsmerke. Nettverk som er innenfor rekkevidde vises også. Trykk på Annet … for å koble til et nettverk som ikke står i listen. POS Go krever WPA2-sikkerhet for å koble til et nettverk.

Trykk på Kjør helsesjekk for å teste nettverkstilkoblingen

Trykk på i ved siden av et nettverk for å fullføre følgende oppgaver:

 • se nettverksinformasjon
 • glem et nettverk
 • rediger detaljer om tilkoblingen, for eksempel IP-adresse, nettverksmaske og DNS

Juster lysstyrken på skjermen

Du kan justere lysstyrken på skjermen til POS Go ved å gå til Mer > Innstillinger > Enhetsinnstillinger > Skjerm.

I seksjonen Lysstyrke kan du justere glidebryteren for å angi lysstyrken på skjermen.

Du kan aktivere Automatisk lysstyrke slik at POS Go automatisk justerer lysstyrken på skjermen basert på omgivelsenes lysnivå.

Trykk på Skjermlås og velg hvor lang tid det skal ta før skjermen låses.

Trykk på Mørk/lys modus og velg enten mørk eller lys visningsmodus.

Juster lyden

POS Go spiller av lyd under vanlige operasjoner som skanning av strekkoder eller bruk av en berøringsbasert betalingsmåte.

Volumet til disse lydene kan justeres ved å gå til Mer > Innstillinger > Enhetsinnstillinger > Lyd. Bruk glidebryteren til å justere volumet. Hvis du setter glidebryteren til null, slås lyden av.

Juster tilgjengelighetsfunksjonene

POS Go har tilgjengelighetsfunksjoner, som du finner ved å gå til Mer > Innstillinger > Enhetsinnstillinger > Tilgjengelighet.

Følgende tilgjengelighetsfunksjoner finnes:

 • Tekst til tale
 • Skjermforstørrelse
 • Fargekorrigering

Tekst til tale

Trykk på Skjermleser og veksle Aktiver skjermleser når hodetelefoner er koblet til for å aktivere skjermleseren.

Når hodetelefoner kobles til POS Go, vil enheten lese skjerminnholdet høyt i hodetelefonene. Du kan gjøre en L-bevegelse på berøringsskjermen for å endre tekst-til-tale-innstillingene, som volum, hastighet og aktivere skjermpersonvern, som fjerner visueller på skjermen samtidig som navigasjon fungerer som normalt.

For å forhindre at enheten leser høyt kan du koble fra hodetelefonene.

Skjermforstørrelse

Når du aktiverer Skjermforstørrelse for POS Go, kan du gjøre følgende for å justere forstørrelsen på skjermen:

 • trykk på skjermen tre ganger for å forstørre, og trykk deretter på skjermen tre ganger igjen for å tilbakestille visningen til normal visning
 • dra med to fingre for å bla
 • knip to fingre for å justere forstørrelsen

Du kan ikke forstørre det virtuelle tastaturet med denne funksjonen.

Fargekorrigering

Du kan justere hvordan farger vises på POS Go ved å aktivere én eller begge følgende alternativer:

 • Inverter farger: Velg dette alternativet for å vise skjermbilder med inverterte farger i forhold til den normale visningen.
 • Fargefilter: Velg dette alternativet for å justere visningen slik at det ikke viser bestemte farger.

Feilsøking

Hvis du har problemer med enheten, kan du følge følgende feilsøkingstrinn. Du kan også rapportere et problem.

POS Go slås ikke på

Hvis POS Go ikke svarer når du trykker på strømknappen for å vekke eller slå på enheten, kan det hende batteriet er helt tomt. Koble enheten til en strømkilde i noen timer slik at den lader. Bruk USB-kabelen som ble levert med POS Go når det er mulig. En LED-ladeindikator lyser rett over skjermen. Når LED-lampen er rød er batterinivået svært lavt, og enheten lader. Andre farger indikerer at batteriet ikke er på et kritisk lavt nivå, og at enheten lader eller er fulladet. Hvis LED-lyset ikke lyser etter å ha koblet til enheten, og POS Go fortsatt ikke svarer, bør du prøve en annen lader. Hvis den fortsatt ikke svarer, må du rapportere problemet for å få ytterligere hjelp.

Feilmeldingen «Kan ikke koble til leseren»

Hvis du trykker på strømknappen og låser enheten i betaling, vises feilmeldingen «Kan ikke koble til leseren» når du låser opp enheten igjen. Trykk på Tilbake til betalingsalternativene og velg ønsket betalingsmåte for å fortsette betalingsprosessen.

Feil PIN-kode ved betaling

Hvis en kunde bruker et kort som krever PIN-kode kan POS Go slutte å svare dersom feil PIN-kode angis tre ganger. Den anbefalte løsningen er å starte enheten på nytt. For å starte enheten på nytt holder du strømknappen nede i 2–3 sekunder og trykker deretter på Start på nytt. Når du har startet på nytt og angitt PIN-koden for et personalmedlem bør du kunne fortsette betalingen.

Tilkoblingsproblemer med POS Go

Tilkoblingsstatusen til POS Go med maskinvare for detaljhandel, Shopify-kontoen, Bluetooth og WiFi kan kontrolleres i enhetens innstillinger under Mer > Tilkobling.

Hvis du gjør en endring i Shopify-administrator som ikke vises i POS, kan du manuelt synkronisere POS med administrator for å forsøke å løse problemet.

Trinn:

 1. Trykk på Mer for å åpne POS-menyen, og trykk deretter på Tilkobling.
 2. Trykk på Datasynkronisering. Dette skjermbildet viser synkroniseringsstatus for følgende butikkdata:

  • Enhet
  • Steder
  • Produkter og lagerbeholdning
  • Personale
  • Butikkinnstillinger
 3. Gjør en av følgende, avhengig av synkroniseringsstatusen som vises:

  • Trykk på Oppdater alle for å synkronisere alle data.
  • Trykk på Oppdater under butikkdataene du vil synkronisere manuelt på nytt for å synkronisere bestemte butikkdata.

Ytterligere feilsøkingstips før du sender en rapport til Shopify-brukerstøtte

 • Aldri blås inn i chipsporet, da spyttpartikler kan korrodere chipens kontaktpunkter.
 • Ikke bruk limprodukter, som klistrelapper eller teip, da dette kan etterlate seg rester som kan fange opp støv.
 • Bruk en boks med trykkluft for å løsne eventuelt smuss i chipsporet.
 • Bruk isopropanol og tynne bomullspinner for å rengjøre kontaktene i chipsporet på en skånsom måte.

Problemet mitt er ikke dekket her

Hvis en omstart ikke løser problemet kan du prøve en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger må du følge konfigurasjonsprosessen på nytt.

Hvis du har et problem som ikke løses med en omstart eller tilbakestilling til fabrikkinnstillinger må du rapportere problemet.

Rapportere problemer

Hvis du har problemer med POS Go eller må starte den på nytt eller tilbakestille den ofte for at den skal fungere, kan du rapportere problemet til Shopify-brukerstøtte.

Trinn:

 1. Trykk på Mer for å åpne POS-menyen, og trykk deretter på Støtte > Rapporter en feil.
 2. Legg ved en kort beskrivelse av problemet, og trykk på Send. Det kan hende Shopify-brukerstøtte tar kontakt med deg for å få ytterligere informasjon.

Hvis du av en eller annen grunn ikke kan sende en feilrapport eller har et problem som haster, trykker du på > > Støtte > Kontakt støtte på POS Go.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis