POS Terminal (diskmodus for POS Go)

Når POS Go kombineres med POS Go Dock, går det fra å være en mobil POS til en dedikert betalingsterminal for diskbruk, kalt POS Terminal. POS Terminal kobles til en annen POS-enhet med WiFi eller Ethernet.

Krav

For å bruke POS Terminal må du oppfylle følgende krav:

 • har en POS Go-enhet
 • har en POS Dock
 • butikken din er basert i Australia, Canada, Irland, Storbritannia eller USA
 • du har Shopify Payments aktivert som butikkens betalingsleverandør
 • de fysiske detaljhandlene dine er basert i samme land som butikken din
 • tilgang til nettverket og internett med et WPA2 WiFi-nettverk eller en Ethernet-kabel
 • du kjører POS-versjon 8.16 eller nyere av Shopify POS-appen på en iOS-enhet
 • POS Go og iOS-enheten må begge være logget på samme POS-lokalisasjon og koblet til samme nettverk

Nettverkskrav for POS Terminal

POS Terminal kan bruke Wi-Fi eller en kablet Ethernet-tilkobling til nettverket og internett. Hvis du bruker en ruter, må du lese ruterens manual og konfigurere nettverket som nødvendig. For at POS Terminal skal fungere riktig må følgende krav være oppfylt:

 1. Tilkobling til lokalt nettverk

  • Shopify POS og POS Go må begge kobles til det samme lokale nettverket. Både WiFi og Ethernet støttes, så lenge de er satt opp før du parer de to enhetene.
 2. Internett

  • Det lokale nettverket må også ha en funksjonell Internett-tilkobling.
 3. Peer til Peer-kommunikasjon på nettverket

  • POS-enheten kobler seg til POS Go direkte ved å bruke IP-adressen under det lokale nettverket, og er kun i stand til å gjøre det når denne typen P2P-kommunikasjon ikke er blokkert i ruterinnstillingene. Når den er blokkert, vil ikke POS kunne pare med POS Go under skanning av QR-koden.
  • Kommunikasjon mellom enheter kan blokkeres på ulike måter:
   • Et alternativ som vises som en avmerkingsboks i ruterinnstillingene som «blokker klienter fra å nå en privat IP-adresse», som ikke skal være merket av, eller motsatt «tillat at gjester kan se hverandre og få tilgang til lokalnettverket», som skal være merket av.
   • Håndheve en brannmur eller IP-filtrering

- Kontakt nettverksadministratoren hvis du tror at P2P-kommunikasjon kan være deaktivert på det lokale nettverket.

 1. Åpne porter

  • Portnumre brukes i internettprotokollene til å spesifisere ulike tjenester. De er en del av adresseringsinformasjonen i nettverket, og de bidrar til å sende nettverksmeldinger til riktig applikasjon på en enhet. Følgende porter må ikke være blokkert: 4443, 8080, 27000 og 27001. Disse portene må være åpne på POS Go-enheten for å etablere en tilkobling til POS-enheten over det lokale nettverket.
 2. Lokal nettverkstillatelse for POS iOS

  • Shopify POS iOS ber om visse tillatelser når den installeres på enheten. Tillatelsen «Lokalt nettverk» kreves for å etablere en tilkobling til POS Go. Trykk på Shopify POS i listen fra Innstillinger-appen. Ved å tagge Shopify POS åpnes et skjermbilde som viser vekslebryteren for tilgang til det lokale nettverket.
 3. UPnP-ruterinnstilling (valgfritt)

  • UPnP-innstillingen (Universal Plug-n-Play) på ruteren tillater at enheter på nettverket kan oppdage hverandre. Ideelt sett bør denne være aktivert slik at POS kan finne den tilkoblede POS Go i nettverket og automatisk reparere tilkoblinger når det er mulig.

Docke POS Go

For å kunne bruke kundevisningsmodus må POS Go være docket i POS Go Dock.

Før POS Go settes i dokkingstasjonen, må du konfigurere POS Go.

Trinn:

 1. Hvis POS Go Case er i dokken, må du fjerne den.
 2. Koble POS Go Dock til en strømkilde som støtter USB-A.
 3. Valgfritt: Hvis du bruker en kablet tilkobling for data i stedet for WiFi, kobler du den ene enden av en Ethernet-kabel til Ethernet-inngangen på dokkingstasjonen, og den andre i ruteren.
 4. Sett POS Go i dokkingstasjonen. Skjermen viser en QR-kode og instruksjoner for å fullføre konfigurasjonen.

Fjerne POS Go fra dokken

Trekk POS Go opp fra dokken med litt kraft for å fjerne POS Go fra dokken.

Et bilde av POS Go som trekkes opp fra dokken av en hånd. Piler viser retningen det trekkes i.

Nettverksprioritet

POS Terminal prioriterer tilkobling gjennom Ethernet der det er mulig. Hvis du tidligere har konfigurert POS Terminal for WiFi, bytter POS Terminal til å bruke en Ethernet-tilkobling når den er koblet til dokkingstasjonen med en plugget Ethernet-kabel. Hvis du fjerner POS Go fra dokkingstasjonen, bytter den tilbake til WiFi-tilkoblingen.

Aktivere kundevisningsmodus

POS Terminal kan brukes som kunderettet visning med handlekurvinformasjon og betalingsstatus når den er dokket.

Trinn:

 1. Sett POS Go i dokkingstasjonen for å aktivere kundevisningsmodus.
 2. Koble til Wi-Fi.
 3. Logg på butikken og lokalisasjonen der du selger fysisk.
 4. Trykk på La oss komme i gang. En QR-kode vises på skjermen. Hvis du ikke ser QR-koden, kan du sveipe fra høyre mot venstre og trykke på Tilbakestill tilkoblingen til POS.
 5. Kontroller at POS-enheten er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som POS Go i enhetsinnstillingene.
 6. Logg på samme butikk og lokalisasjon i POS-appen som på POS Go. Konfigurer POS Go:

  1. Trykk på Mer > Innstillinger > Konfigurer maskinvare.
  2. Velg Kortleser > POS Terminal.
  3. Gå gjennom konfigurasjonsmeldingene, og trykk på Neste trinn for å gå gjennom dem.
 7. Skann QR-koden som vises på POS Go med kameraet på et nettbrett eller en smarttelefon for å fullføre konfigurasjonen.

 8. Når den er koblet til, viser POS-enheten en melding om at den er koblet til POS Terminal.

 9. Trykk på Ferdig.

Godta betalinger med POS Terminal

Når du er i kundevisningsmodus, blir POS Terminal standardenhet for kreditt- og debettransaksjoner.

Trinn:

 1. Legg varer i handlekurven i POS-appen på POS-enheten og trykk på Betal.
 2. POS Terminals kunderettede visning ber kunden om å berøre, sveipe eller sette inn kortet. Hvis kunden ønsker å betale på en annen måte, kan du velge ønsket alternativ i POS-appen.
 3. Hvis du har aktivert tips, velger du kreditt/debet for kortbetalinger for POS Go fra tilgjengelige betalingsmåter for å be om kortbetaling.
 4. Når Shopify POS viser meldingen Betalingen er godkjent er transaksjonen fullført.

Åpne innstillinger på POS Terminal

Innstillingspanelet på POS Terminal viser informasjon om tilkoblingen, og lar deg gjøre følgende endringer i konfigurasjonen:

 • Endre nettverksinnstillingene.
 • Start en ny tilkobling til POS-enheten med en QR-kode.
 • Se nettverksstatusen og gjøre endringer i nettverksinnstillingene.

For å åpne innstillingspanelet sveiper du fra høyre mot venstre fra kanten av skjermen på POS Terminal.

Tilpasse venteskjermbildet i POS Terminal

Du kan velge et bilde som vises på venteskjermbildet i POS Terminal.

Trinn:

 1. Gå til Point of Sale > Innstillinger fra Shopify-administrator.
 2. Velg Redigeringsverktøy for skjermbilder i kundevisningsmodus i seksjonen Kundevisningsmodus.
 3. Velg Bilde, og visningsredigeringsverktøyet åpnes.
 4. Klikk på Legg til bilde og velg et bilde.
 5. Klikk på Lagre når et bilde er valgt. Det nye visningsbildet vises automatisk på alle POS Terminal-enheter på alle lokalisasjoner.

Vise godtatte kortmerkevarer i POS Terminal

Du kan vise godtatte betalingsmåter på venteskjermbildet.

Trinn:

 1. Gå til Point of Sale > Innstillinger fra Shopify-administrator.
 2. Velg Redigeringsverktøy for skjermbilder i kundevisningsmodus i seksjonen Kundevisningsmodus.
 3. Velg Betalingsalternativer.
 4. Merk eller fjern avmerkingen i boksen for å vise godtatte betalingsmåter.
 5. Klikk på Lagre. De godtatte betalingsmåtene vises automatisk på alle POS Terminal-enheter på alle lokalisasjoner.

Tilpasse meldingen etter betaling på POS Terminal

Du kan legge til en egendefinert melding etter betaling på POS Terminal når en transaksjon er fullført.

Trinn:

 1. Gå til Point of Sale > Innstillinger fra Shopify-administrator.
 2. Velg Redigeringsverktøy for skjermbilder i kundevisningsmodus i seksjonen Kundevisningsmodus.
 3. Velg Melding etter betaling.
 4. Skriv inn en egendefinert melding i tekstboksen.
 5. Klikk på Lagre. Den egendefinerte meldingen vises automatisk på alle POS Terminal-enheter på alle lokalisasjoner.

Feilsøking

Hvis tilkoblingen mislykkes, vil POS Terminal fortsatt vise «Velkommen»-skjermbildet. Hvis du opplever tilkoblingsproblemer mellom POS Terminal og POS-appen, kan du prøve følgende feilsøkingstrinn for å koble dem til på nytt:

 1. Sørg for at du kjører nyeste versjon av POS-appen på POS-enheten. Versjon 8.16 eller nyere er påkrevd.
 2. Sørg for at begge enheter er koblet til samme nettverk.

  • Hvis både POS Terminal og nettbrettet er koblet til med WiFi, må de være på samme WiFi-nettverk.
  • Hvis POS Terminal er koblet til med Ethernet, må den være koblet til samme nettverk som POS-enheten gjennom ruteren.
 3. Sørg for at du er logget på samme butikk og lokalisasjon på begge enheter.

 4. Begge enheter kobles fra når POS-enheten låses, startes på nytt eller du lukker POS-appen på POS-enheten. Tilkoblingen bør starte automatisk så lenge POS-appen kjører og vises på skjermen.

Ytterligere feilsøking

POS mistet tilkoblingen til POS Terminal, og det vises ingen QR-kode

Sveip fra høyre mot venstre på POS Terminal for å åpne innstillingspanelet, og trykk deretter på Tilbakestill tilkobling til POS for å tvinge QR-koden til å vises på skjermen.

Listen over varer er for lang til å bli vist på POS Terminal-displayet

Bruk én finger til å rulle listen opp og ned for å vise alle varer i handlekurven.

POS og POS Terminal er på samme nettverk, men kobler ikke til

Hvis du allerede har sjekket at begge enheter er på samme nettverk, har tilgang til internett og at lokalisasjonene er de samme på POS Go og POS-enhetene, og skanning av QR-koden fortsatt ikke fungerer, må du gå gjennom nettverkskravene for å sikre at nettverket oppfyller kravene.

Du kan også prøve å midlertidig koble begge enheter til et annet nettverk, som et WiFi-hotspot på en smarttelefon. Hvis tilkoblingen lykkes på et annet nettverk, er dette et tegn på at nettverket ikke er konfigurert til å tillate at POS og POS Terminal kan kommunisere med hverandre.

Kunne ikke koble til POS Go på grunn av feilmeldingen «Nettverket ble blokkert av en DNS-feil.»

Hvis du ser feilmeldingen «Nettverket ble blokkert av en DNS-feil», er det sannsynlig at DNS-leverandøren blokkerer oppslag av lokale IP-adresser. Endre nettverksinnstillingene slik at de bruker en av følgende kjente DNS-leverandører som ikke blokkerer oppslag av lokale IP-adresser:

 • Endre DNS på ruteren. Denne metoden unngår endring av DNS-innstillingene på hver enkelt enhet. Eksempler på instruksjoner for endring av DNS-innstillinger på ruteren er tilgjengelig her.
 • Endre DNS på enheten. På iPad kan dette gjøres ved å gå til Innstillinger > WiFi og trykke på knappen i ved siden av WiFi-nettverket du vil konfigurere. Under DNS trykker du på Konfigurer DNS og velger Manuell. Trykk på Legg til server og legg til en av følgende servere én etter én og trykk deretter på Lagre når du har lagt til serverne:
  • 1.1.1.1
  • 1.0.0.1
  • 8.8.8.8
  • 8.8.4.4

Jeg har koblet fra POS Go og måtte logge på butikken på nytt

Dette er med hensikt. POS GO konverteres til en leser i stedet for et mobilt salgspunkt. Du kan logge på POS igjen, men hvis du dokker på nytt logges du ut.

Vanlige spørsmål

Hvilke betalingsmåter kan jeg godta med POS Terminal?

Alle store kreditt- og debetkortmerker aksepteres: Visa, Mastercard, AMEX, Discover, Diner's Club og Interac (Canada).

POS Terminal kan behandle betalinger fra tap, chip eller sveip-kort og digitale lommebøker, som Apple Pay og Google Pay.

Vil betalingssatser, utbetalinger eller rapportering bli påvirket?

Nei. Betalinger på POS Terminal behandles fortsatt gjennom Shopify Payments, som betyr at priser, utbetalinger og rapportering forblir de samme.

Kan jeg bruke POS Terminal uten en Ethernet-tilkobling?

Ja. Hvis butikken din ikke har Ethernet tilgjengelig, kan du bruke POS Terminal med en WiFi-tilkobling. Dette alternativet gir fortsatt økt pålitelighet når POS Terminal er koblet til nettbrettet over WiFi fremfor Bluetooth.

Hvordan bruker jeg POS Go-strekkodeskanneren når den er dokket?

Når POS Go er dokket, kan ikke strekkodeskanneren brukes. Dokking av enheten forvandler den til en dedikert betalingsterminal for et diskoppsett. Dette betyr at kun kunderettede funksjoner er tilgjengelige.

Kan jeg kjøre POS-appen integrert på POS Go når den er dokket?

Nei. Når POS Go er dokket, er bare kunderettede funksjoner tilgjengelig. Når den fjernes fra dokkingstasjonen deaktiveres kundevisningsmodus, og du kan logge på butikken og bruke den som en mobil POS-enhet.

Er POS Terminal sikkert?

Ja. POS Terminal følger bransjestandarder for sikkerhet ved betalingsbehandling. Alle Shopify-kortlesere er PCI-godkjent og følger beste praksis for EMV, som betyr at kortholderdata er sikre og betalinger krypteres.

Når POS Go er dokket, har man ikke tilgang til butikkdata og POS-funksjoner. Fjerning fra dokkingstasjonen deaktiverer kundevisningsmodus, og krever en personalpålogging for å bruke Shopify POS.

Kan jeg fortsatt bruke andre kortlesere med POS?

Ja. Du kan ha flere kortlesere koblet til POS, inkludert POS Terminal, Tap og chip og WisePad 3. I kassen blir du bedt om å velge hvilken kortleser du ønsker å bruke for å ta betalt.

Må jeg koble til USB-kabelen?

Det er ikke påkrevd å koble til USB-kabelen, men det anbefales sterkt for å sikre at POS Terminal er fulladet og klar til å godta betalinger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis