POS Terminal (POS Go ‑laitteen työtasotila)

Kun POS Go -laite yhdistetään POS Go Dock -telakan kanssa, se muuttuu mobiili-POS:stä työtasolle sijoitetuksi maksupäätteeksi, josta käytetään nimitystä POS Terminal. POS Terminal muodostaa yhteyden toiseen POS-laitteeseen WiFi- tai Ethernet-yhteydellä.

Vaatimukset

Voit käyttää POS Terminal -laitetta, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 • sinulla on POS Go -laite
 • sinulla on POS Dock -telakka
 • kauppasi sijaitsee Australiassa, Kanadassa, Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa
 • olet aktivoinut Shopify Paymentsin kauppasi maksupalveluiden tarjoajaksi
 • fyysiset kauppapaikkasi sijaitsevat samassa maassa, jossa kauppasi on
 • pääsy verkkoon ja Internetiin käyttämällä WPA2 WiFi -verkkoa tai Ethernet-kaapelia
 • sinulla on käytössä Shopify POS -sovelluksen POS-versio 8.16 tai uudempi iOS-laitteella
 • POS Go- ja iOS-laitteen on oltava kirjautuneena samaan POS-sijaintiin ja yhdistettynä samaan verkkoon

POS Terminal -laitteen verkkovaatimukset

POS Terminal voi käyttää WiFi-yhteyttä tai langallista Ethernet-yhteyttä muodostaessaan yhteyden verkkoon ja Internetiin. Jos käytät reititintä, tutustu reitittimen ohjeisiin ja määritä verkkoasetukset uudelleen tarvittaessa. Jotta POS Terminal voi toimia oikein, seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

 1. Paikallinen verkkoyhteys

  • Sekä Shopify POS:n että POS Go -laitteen on oltava yhdistettynä samaan paikalliseen verkkoon. Sekä Wi-Fi- että Ethernet-yhteyttä tuetaan, kunhan ne on määritetty ennen kahden laitteen välisen pariliitoksen muodostamista.
 2. Internet

  • Paikallisessa verkossa on myös oltava toimiva Internet-yhteys.
 3. Vertaisviestintä verkossa

  • POS-laite muodostaa yhteyden POS Go -laitteeseen suoraan käyttämällä paikallisen verkon IP-osoitetta. Se voi tehdä näin vain silloin, kun tällaista P2P-viestintää ei ole estetty reitittimen asetuksissa. Kun viestintä on estetty, POS ei voi muodostaa laitepariyhteyttä POS Go -laitteen kanssa QR-koodin skannausvaiheen aikana.
  • Laitteiden välinen viestintä voidaan estää useilla tavoilla:
   • Käyttämällä valintaa, joka näkyy reitittimen asetuksissa ”estä asiakkaita pääsemästä yksityiseen IP-osoitteeseen” -valintaruutuna, joka ei saa olla valittuna, tai päinvastaisena ”salli vieraiden nähdä toisensa ja päästä paikalliseen verkkoon” -valintaruutuna, jonka pitää olla valittuna.
   • Pakottamalla palomuuri tai IP-suodatus

- Ota yhteyttä verkon ylläpitäjään, jos P2P-viestintä voi mielestäsi olla deaktivoituna paikallisessa verkossasi.

 1. Avoimet portit

  • Portin numeroita käytetään Internet-protokollissa eri palveluiden määrittelemiseen. Ne ovat osa verkon osoitetietoja, ja ne auttavat ohjaamaan verkkoviestit laitteen oikeaan sovellukseen. Seuraavia portteja ei saa estää: 4443, 8080, 27000 ja 27001. Näiden porttien on oltava avoinna POS Go -laitteella, jotta POS-laitteeseen voi muodostaa yhteyden paikallisen verkon kautta.
 2. POS iOS -laitteen paikallisen verkon käyttöoikeus

  • Shopify POS:n iOS-sovellus pyytää tiettyjä käyttöoikeuksia, kun se asennetaan ensimmäistä kertaa laitteeseen. Yhteyden muodostaminen POS Go -laitteen kanssa edellyttää ”Paikallinen verkko” -käyttöoikeutta. Napauta Asetukset-sovelluksessa luettelossa näkyvää Shopify POS:ää. Shopify POS:n napauttaminen avaa näytön, jossa näkyy paikallisen verkon käyttöoikeuden vaihtokytkin.
 3. UPnP-reitittimen asetus (valinnainen)

  • Reitittimen UPnP (Universal Plug-n-Play) -asetus sallii verkossa olevien laitteiden löytää toisensa. Ihannetapauksessa asetus aktivoidaan, jotta POS voi löytää pariksi liitetyn POS Go -laitteen verkosta ja yhteydet voidaan korjata mahdollisuuksien mukaan automaattisesti.

POS Go -laitteen telakointi

Pos Go -laitteen on oltava telakoituna POS Go Dock -telakassa, jotta asiakkaan näyttötilaa voi käyttää.

Ennen kuin asetat POS Go -laitteen telakkaan, sinun on määritettävä POS Go.

Vaiheet:

 1. Jos POS Go -kotelo on telakassa, irrota se.
 2. Liitä POS Go Dock -telakka virtalähteeseen, jossa on USB-A-tuki.
 3. Valinnaista: jos käytät langallista yhteyttä WiFi-yhteyden sijaan, liitä Ethernet-kaapelin toinen pää telakan Ethernet-porttiin ja toinen pää reitittimeen.
 4. Aseta POS Go telakkaan. Näytössä näkyy QR-koodi ja ohjeet asennuksen suorittamiseksi loppuun.

POS Go -laitteen poistaminen telakasta

Poista POS Go telakasta vetämällä POS Go -laitetta voimalla ylöspäin telakasta.

Kuva POS Go -laitteesta, jota vedetään ylös telakasta kädellä. Nuolet osoittavat, että voima suuntautuu ylöspäin.

Verkon prioriteetti

POS Terminal priorisoi yhteyden muodostamisen Ethernetin kautta, jos se on mahdollista. Jos olet aiemmin määrittänyt POS Terminal -laitteen käyttämään WiFi-yhteyttä, POS Terminal vaihtaa käyttämään Ethernet-yhteyttä, kun se liitetään telakkaan Ethernet-kaapelilla. Jos poistat POS Go -laitteen telakasta, se vaihtaa taas käyttämään WiFi-yhteyttä.

Asiakkaan näyttötilan aktivointi

POS Terminal -laitetta voidaan käyttää asiakkaalle näkyvänä näyttönä, jossa näkyvät ostoskorin tiedot ja maksun tila, kun se on telakoituna.

Vaiheet:

 1. Aktivoi asiakkaan näyttötila lisäämällä POS-myyntipiste telakointiasemaan.
 2. Luo yhteys Wi-Fi-verkkoon.
 3. Kirjaudu sisään kauppaan ja sijaintiin, jossa myyt henkilökohtaisesti.
 4. Napauta Mennään. Näytössä näkyy QR-koodi. Jos et näe QR-koodia, pyyhkäise oikealta vasemmalle ja napauta Palauta yhteys POS-myyntipisteeseen.
 5. Varmista POS-laitteesi asetuksista, että se on yhdistetty samaan WiFi-verkkoon kuin POS-myyntipistelaitteesi.
 6. Kirjaudu POS-sovelluksessasi samaan kauppaan ja sijaintiin kuin POS-myyntipisteesi. Määritä POS Go -myyntipiste:

  1. Napauta Lisää > Asetukset > Määritä laitteisto.
  2. Valitse Kortinlukija > POS-pääte.
  3. Tarkista asennuskehotteet ja siirry niiden läpi napauttamalla Seuraava vaihe.
 7. Viimeistele asennus skannaamalla POS Go -laitteessa näkyvä QR-koodi tabletin tai älypuhelimen kameralla.

 8. Kun yhteyden muodostus onnistui, POS-laite näyttää viestin Yhdistetty POS Terminal -laitteeseen.

 9. Napauta Valmis.

Maksujen hyväksyminen POS Terminal -laitteella

Kun POS Terminal on asiakkaan näyttötilassa, siitä tulee luotto- ja pankkitapahtumien oletuslaite.

Vaiheet:

 1. Lisää tuotteita ostoskoriin POS-laitteellasi POS-sovelluksessa ja napauta Kassa.
 2. POS Terminal -laitteen ostajalle näkyvässä näytössä asiakasta kehotetaan näyttämään korttiaan lähimaksua varten, pyyhkäisemään sitä tai asettamaan se laitteeseen. Jos asiakas haluaa maksaa muulla tavalla, valitse tapa POS-sovelluksessa.
 3. Jos olet aktivoinut tipit, valitse POS Go -laitteen korttimaksuja varten Credit/Debit käytettävissä olevista maksutavoista, jotta korttimaksua voi pyytää.
 4. Kun Shopify POS -sovellus näyttää maksun hyväksymisestä kertovan viestin, myyntitapahtuma on valmis.

Asetusten käyttö POS Terminal -laitteessa

POS Terminal -laitteen asetuspaneelissa näkyvät yhteyttä koskevat tiedot. Voit tehdä sen kautta seuraavat muutokset asennukseen:

 • Muuta verkon asetuksia.
 • Käynnistä POS-laitteeseen uudelleenyhdistäminen QR-koodin avulla.
 • Tarkastele verkon tilaa ja tee muutoksia verkkoasetuksiin.

Pääset asetuspaneeliin pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle POS Terminal -laitteen näytön reunasta alkaen.

POS Terminal -laitteen valmiustilanäytön mukauttaminen

Voit valita kuvan, joka näkyy POS Terminal -laitteen valmiustilanäytössä.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Point of Sale > Asetukset.
 2. Valitse Asiakkaan näyttötila -osiossa Asiakkaan näyttötilan näyttöeditori.
 3. Valitse Kuva, niin näyttöeditori avautuu.
 4. Klikkaa Lisää kuva ja valitse kuva.
 5. Kun kuva on valittu, klikkaa Tallenna. Uusi näyttökuva näkyy automaattisesti kaikissa POS Terminal -laitteissa kaikissa sijainneissa.

Hyväksyttyjen korttibrändien näyttäminen POS Terminal -laitteessa

Voit näyttää hyväksytyt maksutavat valmiustilanäytössä.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Point of Sale > Asetukset.
 2. Valitse Asiakkaan näyttötila -osiossa Asiakkaan näyttötilan näyttöeditori.
 3. Valitse Maksuvaihtoehdot.
 4. Valitse valintaruutu tai poista valinta näyttääksesi hyväksytyt maksutavat.
 5. Klikkaa Tallenna. Hyväksytyt maksutavat näkyvät automaattisesti kaikissa POS Terminal -laitteissa kaikissa sijainneissa.

Maksun jälkeisen viestin mukauttaminen POS Terminal -laitteessa

Voit lisätä mukautetun maksun jälkeisen viestin, joka näkyy POS Terminal -laitteessa, kun tapahtuma on valmis.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Point of Sale > Asetukset.
 2. Valitse Asiakkaan näyttötila -osiossa Asiakkaan näyttötilan näyttöeditori.
 3. Valitse Julkaise maksuviesti.
 4. Kirjoita tekstiruutuun mukautettu viesti.
 5. Klikkaa Tallenna. Mukautettu viesti näkyy automaattisesti kaikissa POS Terminal -laitteissa kaikissa sijainneissa.

Vianmääritys

Jos yhteys katkeaa, POS Terminal -laitteessa näkyy edelleen ”Tervetuloa”-näyttö. Jos POS Terminal -laitteen ja POS-sovelluksen välillä ilmenee yhteysongelmia, yritä muodostaa yhteys uudelleen seuraavien vianmääritysohjeiden mukaan:

 1. Varmista, että käytät POS-laitteellasi POS-sovelluksen uusinta versiota. Versio 8.16 tai uudempi vaaditaan.
 2. Varmista, että molemmat laitteet on yhdistetty samaan verkkoon.

  • Jos sekä POS Terminal että tabletti on yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä, niiden on oltava samassa Wi-Fi-verkossa.
  • Jos POS Terminal on yhdistetty Ethernet-yhteydellä, sen on oltava yhdistettynä samaan verkkoon kuin POS-laite reitittimen kautta.
 3. Varmista, että olet kirjautunut sisään samaan kauppaan ja sijaintiin molemmilla laitteilla.

 4. Molemmat laitteet poistavat pariliitoksen, kun POS-laitteesi lukkiutuu tai käynnistyy uudelleen tai kun suljet POS-sovelluksen POS-laitteellasi. Yhteyden pitäisi muodostua automaattisesti uudelleen, jos POS-sovellus on käynnissä ja näkyy näytössä.

Muu vianmääritys

POS menetti yhteyden POS Terminal -laitteeseen, eikä QR-koodia näy

Tuo asetuspaneeli esiin pyyhkäisemällä POS Terminal -laitteessa oikealta vasemmalle. Napauta sitten Palauta yhteys POS-laitteeseen, jotta QR-koodi tulee näkyviin näyttöön.

Tuotteiden luettelo on liian pitkä näytettäväksi POS Terminal -laitteen näytössä

Vieritä luetteloa yhdellä sormella ylös- ja alaspäin, niin näet kaikki ostoskorissa olevat tuotteet.

POS ja POS Terminal ovat samassa verkossa, mutta ne eivät muodosta yhteyttä

Jos QR-koodin skannaaminen epäonnistuu edelleen, vaikka olet jo varmistanut, että molemmat laitteet ovat samassa verkossa ja niillä on Internet-yhteys ja että sijainnit ovat samat POS Go- ja POS-laitteessa, tarkista verkkovaatimuksista, että verkkosi täyttää vaatimukset.

Voit myös yrittää yhdistää molemmat laitteet väliaikaisesti toiseen verkkoon, kuten älypuhelimen Wi-Fi-tukiasemaan. Jos yhteys onnistuu eri verkossa, tämä osoittaa, että verkkoa ei ehkä ole määritetty sallimaan POS:n ja POS Terminal -laitteen välistä viestintää.

POS Go -laitteeseen ei voitu muodostaa yhteyttä ”DNS-virhe esti verkon” -virheen vuoksi

Jos saat ”DNS-virhe esti verkon” -virheilmoituksen, DNS-palveluntarjoajasi todennäköisesti estää paikallisen IP-määrityksen. Muuta verkkoasetuksiasi käyttämään jotakin seuraavista tunnetuista DNS-palveluntarjoajista, jotka eivät estä paikallista IP-määritystä:

 • Vaihda reitittimen DNS. Tällä tavalla vältetään DNS-asetusten muuttaminen jokaisessa laitteessa. Esimerkkiohjeita reitittimen DNS-asetusten muuttamisesta on saatavilla täältä.
 • Vaihda laitteen DNS. Voit tehdä sen iPadeissa siirtymällä kohtaan Asetukset > Wi-Fi ja napauttamalla sitten i-painiketta määritettävän Wi-Fi-verkon vierestä. Napauta DNS-kohdassa Määritä DNS ja valitse Manuaalinen. Napauta Lisää palvelin, lisää jokainen seuraavista palvelimista yksi kerrallaan ja napauta sitten Tallenna, kun olet lisännyt palvelimet:
  • 1.1.1.1
  • 1.0.0.1
  • 8.8.8.8
  • 8.8.4.4

Poistin POS Go -laitteeni telakasta ja jouduin kirjautumaan uudelleen sisään kauppaani

Tämä on tarkoituksella näin. POS Go -laite muuntuu lukijaksi mobiilimyyntipisteen sijaan. Voit kirjautua sisään POS:ään uudelleen, mutta jos telakoit laitteen uudelleen, sinut kirjataan ulos.

Usein kysyttyä

Mitä maksutapoja voin hyväksyä POS Terminal -laitetta käytettäessä?

Kaikki tärkeimmät luotto- ja pankkikorttibrändit hyväksytään: Visa, Mastercard, AMEX, Discover, Diner's Club ja Interac (Kanada).

POS Terminal voi käsitellä maksuja lähimaksu-, siru- tai magneettijuovakorteista ja digitaalisista lompakoista, kuten Apple Paysta ja Google Paysta.

Vaikuttaako tämä maksujeni hintoihin, tulomaksuihini tai raportointiini?

Ei. POS Terminal -laitteen maksut käsitellään edelleen Shopify Payments -palvelun kautta. Hinnat, tulomaksut ja raportointi pysyvät siis ennallaan.

Voinko käyttää POS Terminal -laitetta ilman Ethernet-yhteyttä?

Kyllä. Jos kaupassasi ei ole Ethernet-yhteyttä, voit käyttää POS Terminal -laitetta Wi-Fi-yhteydellä. Myös tämä vaihtoehto lisää luotettavuutta, kun POS Terminal -laite on yhdistetty tablettitietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä Bluetoothin sijaan.

Miten käytän POS Go -laitteen viivakoodinlukijaa, kun se on telakoituna?

Kun POS Go -laite on telakoituna, viivakoodinlukijaa ei voi käyttää. Laitteen telakointi muuntaa sen työtasoon sijoitetuksi maksupäätteeksi. Tämä tarkoittaa, että käytettävissä on vain asiakkaille näkyviä toimintoja.

Voinko käyttää POS-sovellusta natiivisti POS Go -laitteella, kun se on telakoituna?

Et. Kun POS Go on telakoituna, käytettävissä on vain asiakkaille näkyviä toimintoja. Kun se poistetaan telakasta, asiakkaan näyttötila deaktivoituu. Voit sitten kirjautua sisään kauppaasi ja käyttää sitä mobiili-POS-laitteena.

Onko POS Terminal turvallinen?

Kyllä. POS Terminal -laite on alan maksunkäsittelyn turvallisuusstandardien mukainen. Kaikki Shopify-kortinlukijat ovat PCI-vaatimusten ja EMV:n parhaiden käytäntöjen mukaisia, joten kortinhaltijan tiedot ovat turvassa ja maksut salataan.

Kun POS Go -laite on telakoituna, kaupan tietoja ja POS-toimintoja ei voi käyttää. Kun se poistetaan telakasta, asiakkaan näyttötila deaktivoituu ja henkilöstön on kirjauduttava sisään Shopify POS:n käyttämiseksi.

Voinko edelleen käyttää muita kortinlukijoita POS-laitteeni kanssa?

Kyllä. POS:n voi yhdistää laitepariksi monien kortinlukijoiden kanssa, mukaan lukien POS Terminal, Tap & Chip ja WisePad 3. Sinua kehotetaan kassalla valitsemaan, mitä kortinlukijaa haluat käyttää maksussa.

Täytyykö minun liittää USB-kaapeli?

USB-kaapelin liittäminen ei ole pakollista mutta se on erittäin suositeltavaa, jotta POS Terminal pysyy varmasti aina täyteen ladattuna ja valmiina hyväksymään maksuja.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi