POS-terminal (disktilstand for POS Go)

Når POS Go kombineres med POS Go-docken, går den fra at være en mobil POS-enhed til en dedikeret betalingsterminal til diske kaldet POS Terminal. POS Terminal kan tilsluttes en anden POS-enhed med wi-fi eller Ethernet.

Betingelser

Hvis du vil bruge POS Terminal, skal du opfylde følgende krav:

 • har en POS Go-enhed
 • har en POS-dock
 • din butik ligger i Australien, Canada, Irland, Storbritannien eller USA
 • har aktiveret Shopify Payments som din butiks betalingsudbyder
 • dine fysiske detaillokationer ligger i samme land, som din butik er baseret i
 • adgang til dit netværk og internet ved via et WPA2-wi-fi-netværk eller et Ethernet-kabel
 • du kører POS-version 8.16 eller nyere af Shopify POS-appen på en iOS-enhed
 • Både POS Go og iOS-enheden skal være logget ind på samme POS-lokation og have forbindelse til samme netværk

Netværkskrav for POS Terminal

POS Terminal kan bruge wi-fi- eller kabeltilsluttet Ethernet-forbindelse til dit netværk og internet. Hvis du bruger en router, skal du kontrollere routerens brugervejledning og konfigurere netværksopsætningen som påkrævet. Hvis POS Terminal skal fungere korrekt, skal du opfylde følgende krav:

 1. Forbindelse til lokalt netværk

  • Shopify POS og POS Go skal begge have forbindelse til samme lokale netværk. Både wi-fi og Ethernet understøttes, så længe de er opsat inden parringen af de to enheder.
 2. Internet

  • Det lokale netværk skal også have en fungerende internetforbindelse.
 3. P2P-kommunikation på netværket

  • POS-enheden opretter direkte forbindelse til POS Go via dens IP-adresse under det lokale netværk. Den kan kun gøre dette, når denne type P2P-kommunikation ikke blokeres i routerens indstillinger. Hvis denne type kommunikation blokeres, kan POS ikke parres med POS Go under trinnet med scanning af QR-koden.
  • Kommunikationen mellem enheder kan blive blokeret på flere forskellige måder:
   • En mulighed, der vises som et afkrydsningsfelt i routerindstillingerne som “blokerer klienter i at nå private IP-adresser” (bør ikke markeres), eller det modsatte “giv gæster mulighed for at se hinanden og tilgå lokalt netværk” (bør markeres).
   • Håndhævelse af en firewall eller IP-filtrering

- Kontakt din netværksadministrator, hvis du mener, at P2P-kommunikation er deaktiveret på dit lokale netværk.

 1. Åbne porte

  • Portnumre bruges til at specificere forskellige tjenester i internetprotokoller. De indgår i adressering af oplysninger i netværket og hjælper med at videresende netværksmeddelelser til den korrekte applikation på en enhed. Følgende porte må ikke blokeres: 4443, 8080, 27000 og 27001. Disse porte skal være åbne på POS Go-enheden for at kunne oprette forbindelse til POS-enheden over det lokale netværk.
 2. Tilladelse til lokalt netværk for POS Go

  • Shopify POS-appen til iOS kræver visse tilladelser, når den installeres på enheden for første gang. Tilladelsen “Lokalt netværk” er påkrævet for at kunne oprette forbindelse til POS Go. Tryk på Shopify POS på listen i appen Indstillinger. Hvis du trykker på Shopify POS, åbnes en skærm, som viser til/fra-knappen for tilladelsen “Lokalt netværk”.
 3. Indstilling for UPnP-router (valgfrit)

  • Routerens indstilling UPnP (Universal Plug-n-Play) giver enheder på netværket tilladelse til at finde hinanden. Denne indstilling bør ideelt set aktiveres, så POS kan finde den parrede POS Go-enhed på netværket for automatisk at reparere forbindelser, når det er muligt.

Brug af POS Go i docken

Hvis du vil bruge visningstilstanden for kunder, skal POS Go være sat i POS Go-docken.

Du skal opsætte POS Go, inden du sætter POS Go i docken.

Trin:

 1. Hvis POS Go-etuiet sidder i docken, skal du fjerne det.
 2. Slut POS Go-docken til en strømkilde, som understøtter USB-A.
 3. Valgfrit: Hvis du bruger kabeltilslutning til data i stedet for wi-fi, skal du sætte den ene ende af Ethernet-kablet i Ethernet-porten på docken og den anden ende i routeren.
 4. Sæt POS i docken. Skærmen viser en QR-kode og en vejledning til fuldførelse af opsætningen.

Fjernelse af POS Go fra docken

For at fjerne POS Go fra docken skal du trække POS Go opad med kraft fra docken.

Billede af POS Go, der bliver trukket op fra docken af en hånd. Pilene viser kraftens retning opad.

Netværksprioritet

POS Terminal prioriterer at oprette forbindelse via Ethernet, når det er muligt. Hvis du tidligere har konfigureret POS Terminal til wi-fi, vil POS Terminal skifte til at bruge en Ethernet-forbindelse, når den sættes i en dock med et tilsluttet Ethernet-kabel. Hvis du fjerner POS Go fra docken, skifter den tilbage til wi-fi-forbindelse.

Sådan aktiverer du visningstilstanden for kunder

Når POS Terminal er sat i docken, kan den bruges til kundevendt visning med oplysninger om indkøbskurven og betalingsstatus.

Trin:

 1. På POS Go: Kontrollér, at du er logget ind på samme butik og lokation, som du bruger med din POS-enhed, som f.eks. din iPad eller Android-tablet.
 2. Sæt POS Go i docken for at aktivere opsætningen af visningstilstanden for kunder. Der vises en QR-kode på skærmen.
 3. Tryk på Mere > Forbindelser > Opsæt hardware > Kortlæser > POS Terminal på din POS-enhed. Du skal sikre dig, at du er logget ind på POS, og at alle dine enheder er på det samme netværk, og at POS Go er i dock.
 4. Scan den QR-kode, der vises på POS Terminal, med kameraet på din tablet eller smartphone for at fuldføre opsætningen.
 5. Når din POS-enhed er blevet forbundet, viser den beskeden Har forbindelse til POS Terminal.

Sådan accepterer du betalinger med POS Terminal

POS Terminal bliver standardenheden til kredit- og debetkorttransaktioner, når den er i visningstilstanden for kunder.

Trin:

 1. Læg varer i indkøbskurven i POS-appen på din POS-enhed, og tryk på Betaling.
 2. POS Terminals købervendte visning giver kunden mulighed for at betale kontaktløst, bruge magnetstriben eller indsætte sit kort. Hvis kunden vil betale med en anden metode, skal du vælge kundens foretrukne løsning i POS-appen.
 3. Hvis du har drikkepenge aktiveret, skal du vælge kredit/debet for kortbetalinger for POS Go blandt de tilgængelige betalingsmetoder for at vise skærmbilledet for kortbetaling.
 4. Transaktionen er gennemført, når Shopify POS viser beskeden Betalingen blev godkendt.

Sådan tilgår du indstillingerne i POS Terminal

Indstillingspanelet i POS Terminal viser oplysninger om din forbindelse og giver dig mulighed for at foretage følgende ændringer af opsætningen:

 • Skift dine netværksindstillinger.
 • Start en genoprettelse af forbindelsen til POS-enheden via en QR-kode.
 • Se din netværksstatus, og foretag ændringer af netværksindstillingerne.

Swipe fra højre mod venstre fra kanten af skærmen på POS Terminal for at åbne indstillingspanelet.

Sådan tilpasser du standbyskærmen på POS Terminal

Du kan vælge et billede, der skal vises på standbyskærmen på POS Terminal.

Trin:

 1. Gå til Point of Sale > Indstillinger i Shopify-administratoren.
 2. Vælg Skærmeditor for visningstilstand for kunder i afsnittet Visningstilstand for kunder.
 3. Vælg billede. Visningseditoren åbnes derefter.
 4. Klik på Tilføj billede, og vælg et billede.
 5. Klik på Gem, når du har valgt et billede. Det nye visningsbillede vises automatisk på alle POS Terminal-enheder på alle lokationer.

Sådan viser du accepterede kortbrands på POS Terminal

Du kan vise de accepterede betalingsmetoder på standbyskærmen.

Trin:

 1. Gå til Point of Sale > Indstillinger i Shopify-administratoren.
 2. Vælg Skærmeditor for visningstilstand for kunder i afsnittet Visningstilstand for kunder.
 3. Vælg Betalingsmuligheder.
 4. Markér eller fjern markeringen af afkrydsningsfeltet for at vise dine accepterede betalingsmetoder.
 5. Klik på Gem. De accepterede betalingsmetoder vises automatisk på alle POS Terminal-enheder på alle lokationer.

Sådan tilpasser du beskeder efter betaling, der vises på POS Terminal

Du kan tilføje en tilpasset besked efter betaling, der skal vises på POS Terminal, når en transaktion er blevet gennemført.

Trin:

 1. Gå til Point of Sale > Indstillinger i Shopify-administratoren.
 2. Vælg Skærmeditor for visningstilstand for kunder i afsnittet Visningstilstand for kunder.
 3. Vælg Besked efter betaling.
 4. Skriv en tilpasset besked i tekstfeltet.
 5. Klik på Gem. Den tilpassede besked vises automatisk på alle POS Terminal-enheder på alle lokationer.

Fejlfinding

Hvis forbindelsen mislykkes, fortsætter POS Terminal med at vise skærmen “Velkommen”. Hvis du har problemer med at oprette forbindelse mellem POS Terminal og POS-appen, kan du prøve følgende fejlfindingstrin for at genoprette forbindelsen:

 1. Kontroller, at du bruger den nyeste version af POS-appen på din POS-enhed. Version 8.16 eller nyere er påkrævet.
 2. Kontrollér, at begge enheder er forbundet til samme netværk.

  • Hvis både POS Terminal og din tablet er forbundet til wi-fi, skal de bruge samme wi-fi-netværk.
  • Hvis POS Terminal er forbundet via Ethernet, skal den være forbundet til samme netværk som POS-enheden via din router.
 3. Kontrollér, at du er logget ind på samme butik og lokation på begge enheder.

 4. Parringen af begge enheden ophæves, når din POS-enhed bliver låst eller genstarter, eller når du lukker POS-appen på din POS-enhed. Forbindelsen bør automatisk blive genoprettet, så længe POS-appen kører, og den vises på skærmen.

Yderligere fejlfinding

Min POS mistede forbindelsen til POS Terminal, og der vises ingen QR-kode

Swipe fra højre mod venstre på POS Terminal for at vise indstillingspanelet. Tryk derefter på Nulstil forbindelse i POS for at tvinge QR-koden til at blive vist på skærmen.

Listen over varer er for lang til at blive vist på POS Terminal-displayet

Brug en finger til at rulle op og ned på listen for at vise alle varer i indkøbskurven.

Min POS og POS Terminal bruger samme netværk, men vil ikke oprette forbindelse

Hvis du allerede har bekræftet, at begge enheder bruger samme netværk, har adgang til internettet, og at lokationerne er de samme på din POS Go og POS-enhed, og du stadig ikke kan scanne QR-koden, skal du gennemgå netværkskravene for at kontrollere, at dit netværk opfylder kravene.

Du kan også prøve at tilslutte begge enheder til et andet netværk midlertidigt, som f.eks. et wi-fi-hotspot på en smartphone. Hvis der kan oprettes forbindelse på et andet netværk, er dette et tegn på, at dit primære netværk muligvis ikke er sat op til at tillade kommunikation mellem POS og POS Terminal.

Kunne ikke oprette forbindelse til POS Go på grund af fejlen “Netværket blev blokeret af en DNS-fejl”.

Hvis du oplever fejlen "Netværket blev blokeret af en DNS-fejl", blokerer din DNS-udbyder sandsynligvis den lokale IP-oversættelse. Skift dine netværksindstillinger for at bruge en af følgende kendte DNS-udbydere, der ikke blokerer lokal IP-oversættelse:

 • Sådan ændrer du DNS på routeren. Hvis du bruger denne metode, behøver du ikke at ændre DNS-indstillingerne på hver enkelt enhed. Du kan finde eksempler på vejledning til at ændre DNS-indstillingerne på din router her.
 • Skift DNS på enheden. iPads: Gør dette ved at gå til Indstillinger > Wi-Fi, og tryk derefter på knappen i ud for det wi-fi-netværk, du vil konfigurere. Tryk på Konfigurer DNS under DNS, og vælg Manuelt. Tryk på Tilføj server, og tilføj alle følgende servere én ad gangen. Tryk derefter på Gem, når du har tilføjet serverne:
  • 1.1.1.1
  • 1.0.0.1
  • 8.8.8.8
  • 8.8.4.4

Jeg fjernede min POS Go fra docken og skulle logge ind på min butik igen

Dette er meningen. POS Go konverteres til en kortlæser i stedet for et mobilt kassesystem. Du kan logge ind på POS igen, men du bliver logget af, så snart du sætter enheden i dock.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke betalingsmetoder kan jeg acceptere med POS Terminal?

Alle større kredit- og debetkortbrands accepteres: Visa, Mastercard, AMEX, Discover, Diner’s Club og Interac (Canada).

POS Terminal kan behandle betalinger fra kontaktløse betalinger, betalinger med chip eller betalinger med magnetstribe samt digitale tegnebøger, som f.eks. Apple Pay og Google Pay.

Vil det påvirke mine satser, udbetalinger eller rapporter?

Nej. Betalinger i POS Terminal behandles stadig via Shopify Payments, hvilket betyder, at alle satser, udbetalinger og rapporter ikke ændrer sig.

Kan jeg bruge POS Terminal uden en Ethernet-forbindelse?

Ja. Hvis din butik ikke er udstyret til Ethernet-forbindelse, kan du bruge POS Terminal med en wi-fi-forbindelse. Denne mulighed giver stadig større pålidelighed, da POS Terminal er forbundet med din tablet via wi-fi i stedet for Bluetooth.

Hvordan bruger jeg POS Go-stregkodescanneren, når den sidder i docken?

Du kan ikke bruge POS Go-stregkodescanneren, når den sidder i docken. Hvis du sætter enheden i dock, bliver den omdannet til en dedikeret betalingsterminal til en diskopsætning. Det betyder, at det kun er de kundevendte funktioner, der er tilgængelige.

Kan jeg køre POS-appen direkte fra POS Go, når den sidder i docken?

Nej. Når POS Go sidder i docken, er det kun de kundevendte funktioner, der er tilgængelige. Når POS Go fjernes fra docken, deaktiveres visningstilstanden for kunder, og du vil derefter kunne logge ind på din butik og bruge enheden som en mobil POS-enhed.

Er POS Terminal sikker at bruge?

Ja. POS Terminal overholder alle branchestandarder omkring sikkerhed ved betalingsbehandling. Alle Shopify-kortlæsere er PCI-kompatible og følger de bedste fremgangsmåder for EMV. Det betyder, at kortindehaverens data er beskyttet, og at betalingerne krypteres.

Du kan ikke tilgå butiksdata og POS-funktioner, når POS Go sidder i docken. Hvis du fjerner enheden fra docken, deaktiveres visningstilstanden for kunder, og en medarbejder vil skulle logge ind for at kunne tilgå Shopify POS.

Kan jeg stadig bruge andre kortlæsere med min POS?

Ja. Du kan parre flere kortlæsere med din POS, herunder POS Terminal, kontaktløs og chip og WisePad 3. Ved betaling bliver du bedt om at vælge den kortlæser, du vil bruge til betalingen.

Skal jeg tilslutte USB-kablet?

Du behøver ikke at tilslutte USB-kablet, men det anbefales kraftigt for at sikre, at din POS Terminal forbliver fuldt opladet, så den er klar til at acceptere betalinger når som helst.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis