Shopify Flow

Shopify Flow er en platform til automatisering af e-handel, som giver dig mulighed for at automatisere opgaver og processer i din butik og i dine apps. Få mere at vide om Shopify Flow.

Workflowkomponenterne i Shopify Flow

Flow er en hændelsesbaseret funktion, der giver dig mulighed for at oprette automatiserede workflows. Det betyder, at Flow overvåger din butik for hændelser og giver dig mulighed for at oprette en automatiseret serie af handlinger, der foretages som reaktion på hændelserne.

For at oprette disse automatiseringer skal du opbygge et workflow ved hjælp af komponenterne udløsere, betingelser og handlinger.

Angiver komponenterne i et workflow, beskriver dem og giver eksempler.
Komponent i workflow Beskrivelse Eksempel
Udløser En udløser er en hændelse, der starter et workflow. Dette kan være noget, der sker i din butik eller i en app. Der oprettes en ny ordre i din butik.
Betingelse En betingelse afgør, om handlinger udføres, baseret på de betingelser, du har angivet. En betingelse er angivet til at kontrollere, om det samlede beløb, der betales for ordren, er over 200 USD.
Handling En handling er en ændring, der foretages i din butik eller i en app, hvis betingelsen er opfyldt. Hvis det samlede beløb, der betales for ordren, er over 200 USD, føjes der et tag til kontoen for den kunde, som har afgivet ordren.

Shopify Flow på organisationsniveau

Hvis du har adgang til Flow på organisationsniveau, kan du udføre følgende handlinger på tværs af alle butikker i en organisation ved hjælp af Flow:

  • opret og rediger workflows
  • eksportér workflows, og importér dem til én eller flere butikker

Dette giver brugere mulighed for at administrere workflows for alle butikker uden at skulle logge ind på hver enkelt butik individuelt.

Hvis du vil give brugere adgang til Flow for en bestemt butik, kan du give dem adgang til appen på butiksniveau i stedet for adgang til Flow på organisationsniveau.

Afinstallering af Flow-appen for en bestemt butik deaktiverer ikke automatisk dine workflows for denne butik, da Flow er tilgængelig på organisationsniveauet. Hvis du vil stoppe workflows i en specifik butik, skal du deaktivere disse workflows manuelt. Du kan enten gøre dette i din Shopify-administrator ved hjælp af Flow-appen, før du afinstallerer appen, eller i Shopify-organisationsadministratoren på siden Flow.

I dette afsnit

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis