Sådan forsøger du workflowkørsler i Shopify Flow igen

Et nyt manuelt forsøg kan hjælpe dig med at udføre fejlfinding for workflowet og rette problemer med tidligere kørsler i Shopify Flow. En enkeltstående kørsel eller kørsler fra samme workflow kan forsøges igen, når de problemer, der påvirker de oprindelige kørsler, er blevet adresseret.

Overvejelser i forbindelse med at forsøge en kørsel igen

 • Et workflow kan stadig ikke køre eller venter (skal vente, indtil kørslen gennemføres eller har fejl)
 • Hvis du vil forsøge en kørsel igen, skal det tilknyttede workflow være aktivt. Du kan gøre dette ved at gå til workflowets oversigtsside og klikke på Aktivér.
 • Workflowets udløser skal matche den udløser, som blev anvendt i den oprindelige kørsel. Det er ikke muligt at udføre nye forsøg, hvis en udløser er blevet ændret og ikke længere matcher med den oprindelige kørsel.
 • Nye manuelle forsøg anvender de samme udløserdata som den oprindelige kørsel (f.eks.: id’et for den ressource, der startede workflowet).
 • Nye manuelle forsøg henter de nyeste data fra Hent data-handlingerne og bruger opdaterede data i betingelser og handlinger.

Forsøg en kørsel fra siden Kørselsoplysninger igen

 1. Se oplysningerne om en kørsel ved at klikke på linket i workflowets fejlmeddelelse eller ved at gå til kørslen i Flow-appen.
 2. Udfør fejlfinding for kørslen og workflowet. Identificer de trin, der ikke opførte sig som forventet, og kontrollér deres konfiguration i workfloweditoren. Bekræft, at alle administratorressourcer, der anvendes af kørslen, har de forventede attributter. Få mere at vide om Fejlfinding af Flow-fejl.
 3. Løs de identificerede problemer i workflowet og ressourcerne.
 4. Gå tilbage til siden med kørselsoplysninger og vælg valgmuligheden Forsøg kørsel igen. Følg prompterne.
 5. Når en kørsel er blevet forsøgt igen, vises der et banner øverst på siden med kørselsoplysningerne, som indeholder et link, hvor du kan se kørslerne, der er forsøgt igen.

Forsøg kørsler fra oversigtssiden Workflow

 1. Åbn Flow-appen, og vælg et workflow på workflowlisten for at gå til oversigtssiden med workflows.
 2. Se oplysningerne om kørslerne for at fastslå, hvad der er gået galt eller medførte uventede resultater, og bekræft, at alle de kørsler, der skal forsøges igen, oplevede samme problem.
 3. Udfør fejlfinding af kørsler og workflows. Identificer de trin, der ikke opførte sig som forventet, og kontrollér deres konfiguration i workfloweditoren. Bekræft, at alle administratorressourcer, der anvendes af kørslen, har de forventede attributter. Få mere at vide om Fejlfinding af Flow-fejl.
 4. Løs de identificerede problemer i workflowet og ressourcerne.
 5. I workflowoversigten skal du vælge alle de kørsler, der påvirkes af problemet, som skal forsøges igen manuelt. Vælg derefter Forsøg kørsler igen i handlingsmenuen, og følg prompterne.
 6. Opdater siden for at opdatere listen over de seneste kørsler for at se de nye kørsler. Klik på ikonet Se i kolonnen over nye forsøg for at se de nye forsøg, der er knyttet til en specifik kørsel.

Sådan ser du status for nye forsøg

Fra oversigtssiderne Nylige kørsler og Workflow

Kolonnen Nye forsøg indikerer, om en kørsel er blevet forsøgt igen ved at vise et ikon. Hvis du klikker på ikonet, filtreres kørselslisten, så den viser de oprindelige kørsler og de nye forsøg.

Kolonnen Startet af indikerer, om der var en udløserhændelse, en manuel kørsel eller et nyt manuelt forsøg, der startede kørslen.

Fra siden Kørselsoplysninger

Der vises et banner på siden med kørselsoplysninger, som indeholder et link til at se den oprindelige kørsel og de nye forsøg på kørselslisten.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis