Tidsplaner, Hent data og Looping

I de fleste tilfælde kan du oprette et workflow med at knytte flere betingelser og handlinger til en udløser, der begynder at køre, når der sker en hændelse. I nogle brugsscenarier kan du opleve, at der ikke findes en udløser til dine behov, at du skal køre den på et bestemt tidspunkt, at du skal arbejde med en liste over data.

Eksempel: Du vil gerne have en daglig oversigt over ikke-klargjorte ordrer. Du kan bruge denne gruppe funktioner til at køre et workflow, som kører hver dag på et bestemt tidspunkt, der henter disse ordrer og derefter sender en oversigt over dem til dig.

I dette dokument kan du få mere at vide om udløseren Planlagt tidspunkt, Hent data-handlingerne og For each-handlingen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du bedst bruger disse funktioner, kan du udforske flere eksempler og skabeloner, som anvender disse udløsere og handlinger. Du kan også se denne videoforklaring.

Udløseren Planlagt tidspunkt

I stedet for at starte et workflow på baggrund af en hændelse starter udløseren Planlagt tidspunkt et workflow på et bestemt tidspunkt og en bestemt dato, som du angiver. Du kan også planlægge, at workflowet skal starte hver time, hver dag, hver uge eller hver måned. Da workflowet kører efter en tidsplan, skal du bruge en handling for at hente de data, der skal bruges, som f.eks. kunde-, ordre- eller produktdata. Du kan gøre dette ved at bruge handlingerne Hent data.

Handlingerne Hent data

De fleste handlinger ændrer noget i din butik (f.eks. at føje tags til en kunde) eller sender en kommando til en app (f.eks. for at give appen besked på at sende en pushmeddelelse til en kunde).

Handlingerne Hent data henter data i din butik, så de kan bruges i Flow. Disse handlinger kalder et sæt af filtre, så du f.eks. kun se resultater for noget, der er blevet opdateret inden for den seneste dag. Handlingen returnerer en liste over data, der matcher disse data. Handlingen Hent data kalder f.eks. Ordreforespørgsel i Admin API’en og returnerer en liste over ordrer, der matcher din forespørgsel.

Følgende handlinger henter oplysninger fra din butik, så du kan bruge disse data i dit workflow. Du kan se flere oplysninger om, hvordan du filtrerer data, og hvilke data der returneres, i hver handling:

Liquid-tags

Når du bruger handlingen Hent data med datoer, kan du bruge Liquid-taggene date_minus og date_plus til at ændre datoerne i forespørgslen. Du kan f.eks. bruge følgende Liquid til at beregne en dato fem dage før den planlagte kørsel af et workflow:

{{ scheduledAt | date_minus: "5 days" }}

Du kan få mere at vide om brugen af disse tags i dokumentationen om Liquid-variabler.

Loops

Når du bruger handlingen Hent data, får du en liste over data, der matcher din forespørgsel. Du kan bruge handlingen For each til at gentage handlingen for denne liste. Du skal bruge betingelser og handlinger, der kun gælder for netop denne vare, for hvert For each-gentagelse.

Du kan f.eks. oprette et workflow, der indeholder handlingen Hent ordredata. Du kan derefter bruge For each-handlingen til at føje et tag til hver ordre.

Eksempel på et workflow, der henter en liste over ordrer hver uge og føjer et tag til hver hentede ordre.

Sammenlægningshandlinger

Når du arbejder med lister, kan det være, at du gerne vil tælle antallet af varer, så du kan bruge det i efterfølgende Betingelser og Handlinger. Du kan f.eks. vælge at kontrollere, om der er flere end 0 resultater, inden du udsender en mail. Flow leverer disse handlinger for at udføre beregninger af listedata i et workflow:

  • Antal – returnerer antallet af poster på en liste
  • Sum – lægger værdierne for poster sammen på en liste

Kendte begrænsninger

  • Handlingerne Hent data og For each kan kun køre med lister, der indeholder op til 100 varer.
  • Udløseren Planlagt tidspunkt kan køre op til hvert 10. minut.
  • Hvert loop må kun indeholde én handling pr. gentaget loop.

I dette afsnit

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis