Hent data om klargøringsordrer

Du kan bruge handlingen Hent data om klargøringsordrer, når du vil hente oplysninger om klargøringsordrer fra din butik.

Konfiguration

Felter

Handlingen Hent data om klargøringsordrer indeholder følgende felter, der bruges til at oprette forespørgslen:

Felter, der bruges i handlinger af typen “Hent data”.
Felt Beskrivelse
Sortér data efter Påkrævet. De parametre, som de data der returneres af søgeforespørgslen, sorteres efter.
Det maksimale antal resultater Påkrævet. Det maksimale antal resultater, der kan returneres af den valgte søgeforespørgsel. Du kan returnere op til 100 ad gangen.
Forespørgsel Påkrævet. Vælg mellem almindelige forespørgsler, eller vælg Avanceret for at oprette din egen.

Forespørgselsstreng

Dette er et eksempel på en forespørgsel, der henter klargøringsordrer, der i øjeblikket er afventende:

status:ON_HOLD

Variablen status er et filter, der er tilgængeligt i Klargøringsordreforespørgsel, og som kan bruges flere gange eller kombineres med andre variabler.

Når du forespørger om data, er det brugbart at vide:

  • Liste over tilgængelige filtre for klargøringsordrer - Forespørgsler skal følge en bestemt syntaks
  • Du kan finde navnene på alle forespørgselsfelter for forespørgsler i udviklerdokumenterne for QueryRoot-objektet.
  • Værdierne for forespørgselsfeltet er ikke altid dokumenteret. I nogle tilfælde kan du finde værdierne ved at kigge i API-dokumenterne. Du kan ofte også finde feltværdierne i webadresserne i administratoren, når du filtrerer. Hvis du f.eks. gerne vil finde værdier for ordreforespørgsler, skal du filtrere siden Ordrer i administratoren og derefter tjekke webadressen.
  • Du kan køre eller teste en forespørgsel i din butik ved hjælp af Shopify GraphiQL-appen.
  • Vær opmærksom på, hvad der sker, hvis forespørgslen mislykkes. API’en returnerer ofte alle resultater (i stedet for ingen).

Returnerede data

Alle handlinger af typen Hent data returnerer en liste over 0-100 ressourcer. Du kan bruge disse data på forskellige måder afhængigt af dit brugsscenarie:

  • Hvis du f.eks. skal håndtere hvert listeelement enkeltvis, f.eks. ved at tilføje et tag for hvert element, kan du bruge handlingen For each.
  • Hvis du skal bruge aggregerede data, f.eks. optællinger af returnerede resultater, kan du bruge handlingerne Antal eller Sum.
  • Hvis du skal sende listen ud, f.eks. ved at sende en mail med alle elementerne, kan du bruge de returnerede data direkte i efterfølgende handlinger.

Hvis du vil tilgå de returnerede data i trin, der følger denne handling, skal du bruge variablen med navnet Hent data om klargøringsordrer, som er en liste over klargøringsordrer. Du kan både bruge denne variabel i betingelser og handlinger. Du kan f.eks. sende listen over klargøringsordrer i handlingen Send intern mail på følgende måde:

{% for fulfillment_order in GetFulfillmentOrderData %}
- Order: {{ fulfillment_order.order.name }} Location: {{ fulfillment_order.assignedLocation.name }}
{% endfor %}

Triggere

Du kan bruge denne handling alle workflow, herunder udløseren Planlagt tid. I et workflow, der bruger udløseren Planlagt tid, starter workflowet på et tidspunkt, som du har angivet, i stedet for som følge af et event. Da der ikke er nogen specifik hændelse i din butik eller fra en app, der starter workflowet, inkluderes der ikke nogen data automatisk.

Eksempel

Eksempel på et workflow, der gentages én gang om dagen, kontrollerer afventende klargøringsordrer og sender en mailoversigt

I dette eksempel på et workflow er der planlagt et workflow til at køre hver dag kl. 16:34. Handlingen Hent data om klargøringsordrer bruges til at indsamle data for tilbageholdte ordrer. Der sendes en liste over de afventende ordrer via mail til personer, der arbejder for din butik.

API-reference

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis