Hent data for faktureringsforsøg for abonnementer

Hvis du har workflows, der kræver data om faktureringsforsøg for abonnementer, kan du bruge handlingen Hent for faktureringsforsøg for abonnementer til at hente ordreoplysninger fra din butik.

Konfiguration

Felter

Handlingen Hent data faktureringsforsøg for abonnementer indeholder følgende felter, der bruges til at oprette forespørgslen:

Felter, der bruges i handlinger af typen “Hent data”.
Felt Beskrivelse
Sortér data efter Påkrævet. De parametre, som de data der returneres af søgeforespørgslen, sorteres efter.
Det maksimale antal resultater Påkrævet. Det maksimale antal resultater, der kan returneres af den valgte søgeforespørgsel. Du kan returnere op til 100 ad gangen.
Forespørgsel Påkrævet. Vælg mellem almindelige forespørgsler, eller vælg Avanceret for at oprette din egen.

Forespørgselsstreng

Dette er et eksempel på en forespørgsel, der henter faktureringsforsøg for abonnementer, som er blevet oprettet inden for de seneste tre dage:

created_at:>'{{ createdAt | date_minus: "3 day" }}'

Variablen created_at er et filter, der er tilgængeligt i forespørgslen for faktureringsforsøg for abonnementer, og som kan bruges til at vælge specifikke fejlmeddelelser for faktureringsforsøg for abonnementer.

Når du forespørger om data, er det brugbart at vide:

  • Liste over tilgængelige faktureringsforsøg for abonnementer - Forespørgsler skal følge en bestemt syntaks
  • Du kan finde navnene på alle forespørgselsfelter for forespørgsler i udviklerdokumenterne for QueryRoot-objektet.
  • Værdierne for forespørgselsfeltet er ikke altid dokumenteret. I nogle tilfælde kan du finde værdierne ved at kigge i API-dokumenterne. Du kan ofte også finde feltværdierne i webadresserne i administratoren, når du filtrerer. Hvis du f.eks. gerne vil finde værdier for ordreforespørgsler, skal du filtrere siden Ordrer i administratoren og derefter tjekke webadressen.
  • Du kan køre eller teste en forespørgsel i din butik ved hjælp af Shopify GraphiQL-appen.
  • Vær opmærksom på, hvad der sker, hvis forespørgslen mislykkes. API’en returnerer ofte alle resultater (i stedet for ingen).

Returnerede data

Alle handlinger af typen Hent data returnerer en liste over 0-100 ressourcer. Du kan bruge disse data på forskellige måder afhængigt af dit brugsscenarie:

  • Hvis du f.eks. skal håndtere hvert listeelement enkeltvis, f.eks. ved at tilføje et tag for hvert element, kan du bruge handlingen For each.
  • Hvis du skal bruge aggregerede data, f.eks. optællinger af returnerede resultater, kan du bruge handlingerne Antal eller Sum.
  • Hvis du skal sende listen ud, f.eks. ved at sende en mail med alle elementerne, kan du bruge de returnerede data direkte i efterfølgende handlinger.

Hvis du vil tilgå de returnerede data i trin, der følger denne handling, skal du bruge variablen med navnet Hent data for faktureringsforsøg for abonnementer, som er en liste over faktureringsforsøg for abonnementer. Du kan både bruge denne variabel i betingelser og handlinger. Du kan f.eks. sende listen over faktureringsforsøg for abonnementer i handlingen Send intern mail på følgende måde:

{% for getSubscriptionBillingAttemptData_item in getSubscriptionBillingAttemptData %}
  {{getSubscriptionBillingAttemptData_item.errorMessage}}
{% endfor %}

Eksempel

I dette eksempel er et workflow planlagt til at køre hver søndag kl. 9.00. Handlingen Hent data for faktureringsforsøg for abonnementer bruges til at indsamle data for faktureringsforsøg for abonnementer, der er oprettet inden for den seneste uge. Hvis de har en fejlmeddelelse, skal du sende faktureringsforsøgene via mail.

API-reference

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis