Fejlfinding af Flow-fejl og brugsgrænser

Dette dokument beskriver almindelige fejl og begrænsninger, årsagen til deres opståen og hvordan du løser dem. Der er to typer af fejl, som du kan støde på i Flow; permanente fejl og midlertidige fejl.

Fejl ved redigering af workflows

Når du redigerer et workflow, kan du opleve fejl, der forhindrer dig i at gemme workflowet. Følgende er almindelige fejl, som du kan støde på, når du redigerer et workflow:

Dataene blev ikke fundet

Når du føjer en ny handling til et workflow, kan du opleve en fejl, der siger Data not found, f.eks. Customer data not found. Denne fejl opstår, når de data, som er nødvendige for handlingen, ikke er tilgængelige. Hvis du f.eks. tilføjer en handling, der kræver et produkt-id, betyder denne fejl, at dit workflow ikke har leveret et brugbart produkt.

Normalt leveres disse data af en udløser eller handlingen "Hent data". Hvis du bruger "Hent data", er det et almindeligt problem, at handlingen kræver et enkelt element (kunden), men handlingen indeholder en liste (en liste over kunder). Hvis du vil kalde handlingen, skal du tilføje en For hver-handling, der kan loopes over listen og kalde handlingen for hvert punkt på listen.

Hvis du har problemer med udløserdata, kan du finde en udløser, der leverer de rigtige data, i dokumentationen for din handling.

Fejl, når et workflow kører

Når en workflowkørsel oplever en fejl, markeres workflowkørslen som mislykket. Fejlmeddelelsen vises i oplysningerne om workflowkørslen. Følgende er almindelige fejl, som du kan støde på, når en workflowkørsel mislykkes:

Midlertidige fejl

Midlertidige fejl opstår, når Flow ikke kan fuldføre en opgave. Disse fejl prøves igen, indtil de enten lykkedes eller når en timeoutgrænse. Hvis Flow f.eks. ikke kan kontakte en partner, når der køres en connectorhandling, vil Flow prøve opgaven igen flere gange, før der gives op.

Nye forsøg af workflowet prøves med forsinkelser, hvor forsinkelserne mellem hvert forsøg stiger i forhold til den forrige forsinkelse. Når et workflow oplever midlertidige fejl, forbliver det i kørende tilstand i lang tid, mens det forsøger at gennemføre opgaverne igen.

Workflowet fortsætter, når opgaven er forsøgt igen med succes. Hvis en gentaget opgave oplever en permanent fejl, så fejler workflowet.Hvert workflowafsnit har en kombineret øvre grænse for udførelse på 36 timer. Hvis et trin med midlertidige fejl ikke lykkes, før denne grænse nås, mislykkes workflowet.

Workflows med ventetrin er inddelt i afsnit, hvilket påvirker, hvordan timeoutbegrænsninger beregnes i et workflow. Hvert afsnit er en gruppe af opgaver, der udføres sammen, og hver har sin egen tidsbegrænsning på 36 timer.Hvis et workflow f.eks. har et ventetrin, der venter i en time, køres opgaverne før ventetrinnet sammen i ét afsnit, og opgaverne efter ventetrinnet køres sammen i et andet afsnit. Hvis et workflow har flere ventetrin, køres opgaverne mellem hvert ventetrin sammen i ét afsnit. Workflows uden et ventetrin anses for at være ét afsnit.

Lejlighedsvise og midlertidige fejl er almindelige. Hvis du imidlertid har et workflow, der konsekvent oplever den samme midlertidige fejl på tværs af flere kørsler, skal dit workflow muligvis konfigureres igen.

Trinnet har fået timeout

Step timed out fejl opstår normalt, når en opgave i workflowet forsøger at forespørge for mange data i ét afsnit. Denne fejl opstår ofte i workflows, der gentager over lister, især indlejrede lister, som er for store til, at de kan hentes på en rettidig måde.

Når et workflow oplever denne fejl, vises udløseren eller ventetrinnet som retrying.

Du kan løse dette ved at markere eventuelle betingelser, der tilgår lister og indlejrede lister for at sikre dig, at de er korrekte. Et almindeligt problem er, at en betingelse kontrollerer alle produkter i en butik i stedet for kun produkterne i en ordre.

Status for 5xx

De fleste Flow-handlinger omfatter at foretage HTTP-kald. Fra tid til anden kan netværksproblemer eller andre serverproblemer medføre fejl i HTTP-kald, så der returneres en fejlkode på mellem 500 og 599. Det er ikke et problem at se en forekomst af denne fejl, men gentagne forekomster kan indikere et problem med serveren, der håndterer opgaven, i stedet for med den måde, trinnet er konfigureret.

Denne type fejl ses oftest i handlingen Send HTTP-anmodning, men den kan ske på de fleste opgaver.

GraphQL er begrænset

Den samlede mængde arbejde, som udføres af et workflow, er begrænset af API-anmodningsgrænser, som delvist afgøres af dit abonnement. Normalt er disse begrænsninger ikke nået, medmindre et workflow er meget komplekst eller har en utilsigtet designfejl. Følgende er eksempler på scenarier, der kan føre til denne fejl:

  • Liquid eller betingelser i workflowet gentages over en liste med store mængder data, som f.eks. kontrol af metafeltværdier, der indeholder HTML.
  • Liquid eller betingelser i workflowet gentages over en stor liste, som f.eks. gentagelse over shop.orders i en stor butik.
  • Et workflow resulterer i en uendelig løkke, hvor workflowet hele tiden opretter nye workflowkørsler. Dette kan f.eks. ske, hvis workflowet bruger udløseren Kundetags er tilføjet og inkluderer handlingen Tilføj kundetags.

Hvis grænsen er nået, modtager du fejlen GraphQL throttled . Denne fejl kan påvirke andre workflows, når de forsøger at køre. Denne fejl bør derfor løses med det samme, hvis den opstår.

Permanente fejl

Permanente fejl er fejl, der opstår, når Flow ikke kan fuldføre en opgave, og opgaven ikke kan forsøges igen. Hvis Flow f.eks. ikke kan sende en mail, fordi mailadressen er ugyldig, prøves opgaven ikke igen. I stedet er workflowet mislykkedes.

Flow har ikke adgang til din Google Sheets-konto. Tilknyt din konto igen.

Google Sheets-connectoren kræver, at du knytter din Google-konto til Flow, så du har tilladelse til at skrive til regnearket. Denne fejl kan forekomme, når Flow ikke har tilladelse til at skrive til et regneark, enten fordi tilknytningen af kontoen til Flow er fjernet, eller fordi denne konto ikke har adgang til det pågældende regneark.

Du kan løse dette ved at sikre dig, at den konto, der bruges til connectoren, kan åbne regnearket og har redigeringsadgang. Hvis der er tilknyttet en forkert konto, kan du frakoble den og tilknytte en ny.

Trin:
  1. Åbn eller opret et nyt workflow.
  2. Tilføj en handling.
  3. Vælg Google Sheets-connectoren.
  4. Klik på Afbryd forbindelse, og klik derefter på Tilknyt.

Flow-handling modtaget med ugyldige egenskaber. Kunden accepterer ikke markedsføring.

Handlingen Send markedsføringsmail sender ikke mails til kunder, som ikke har accepteret at modtage dem, og mislykkes permanent, hvis workflowet forsøger at gøre det.

Du kan løse dette ved at tilføje en betingelse i workflowet, der kontrollerer kundens abonnementsstatus. Du kan sikre, at kunderne har accepteret at modtage markedsførings-e-mails, før de sender dem. Følg trinnene i Administration af mailabonnementslister.

Manglende ressource for [ressourcetype]

Denne fejl angiver, at en ressource, som customer eller order, blev slettet, før workflowet kunne hente sine data. Dette sker som oftest efter et ventetrin, men det er muligt, at dette også sker på udløseren, hvis ressourcen slettes meget hurtigt, efter forekomsten af udløserhændelsen.

Få en besked, når der opstår en fejl

Hvis fejl vil påvirke driften af din butik, kan du opsætte notifikationer, når der opstår en fejl. Der kan oprettes fejlmeddelelser som alle andre workflows, der bruger triggeren for workflow-fejl . Fejlnotifikationer er designet til at begrænse antallet af meddelelser, så du kun får én meddelelse pr. workflow-version.

Du kan bruge en af følgende skabeloner til at komme i gang:

Sådan forsøger du kørsler igen

I nogle tilfælde kan en workflowkørsel opleve en fejl eller ikke køre som forventet. Når du har udført fejlfinding og rettet problemer med det relaterede workflow, kan du forsøge tidligere kørsler igen manuelt for at rette resultaterne for tidligere kørsler med tilbagevirkende kraft. Få mere at vide om at forsøge workflowkørsler igen.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis