Flow hatalarını giderme ve kullanım sınırları

Bu belgede yaygın hatalar, sınırlar, bunların neden ortaya çıktığı ve nasıl giderilebilecekleri açıklanmaktadır. Flow'da karşılaşabileceğiniz iki tür hata vardır: Kalıcı hatalar ve geçici hatalar.

İş akışları düzenlenirken oluşan hatalar

Bir iş akışını düzenlerken iş akışını kaydetmenizi engelleyen hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bir iş akışını düzenlerken karşılaşabileceğiniz yaygın hatalardan bazıları şunlardır:

Veriler bulunamadı

Bir iş akışına yeni bir işlem eklerken Data not found" ifadesinin yer aldığı bir hatayla (örneğin, Customer data not found) karşılaşabilirsiniz. Bu hata, işlem için gerekli verilere ulaşılamıyorsa ortaya çıkar. Örneğin, ürün numarası gerektiren bir işlem ekliyorsanız bu hata, iş akışınızın kullanılabilir bir ürün sağlamadığı anlamına gelir.

Bu veriler genellikle bir tetikleyici veya "Veri al" işlemi tarafından sağlanır. "Veri al" işlemini kullanıyorsanız sık karşılaşılan bir sorun, eylemin tek bir öğeyi (müşteri) gerektirmesi ancak eylemin bir liste (müşteri listesi) sağlamasıdır. İşlemi çağırmak için, liste üzerinde döngü oluşturmak üzere bir For each işlemi eklemeniz ve işlemi listedeki her bir öğe için çağırmanız gerekir.

Tetikleyici verileriyle ilgili sorunlar için, doğru verileri sağlayan bir tetikleyici bulmak üzere işleminizin belgelerine bakın.

Bir iş akışı çalışırken oluşan hatalar

Bir iş akışı çalıştırması bir hatayla karşılaştığında, iş akışı çalıştırması başarısız olarak işaretlenir. Hata mesajı, iş akışı çalıştırma ayrıntılarında görüntülenir. Bir iş akışı çalıştırması başarısız olduğunda karşılaşabileceğiniz yaygın hatalardan bazıları şunlardır:

Geçici hatalar

Geçici hatalar, Flow bir görevi tamamlayamadığında oluşan geçici hatalardır. Bu hatalar oluştuğunda işlem başarılı olana veya bir zaman aşımı sınırına ulaşılana kadar yeniden denenir. Örneğin, Flow bir bağlayıcı işlemi yürütürken bir iş ortağıyla iletişime geçemezse görevden vazgeçmeden önce işlemi tamamlamayı, bir defadan fazla dener.

Yeniden denemeler, sonraki her deneme arasındaki gecikme süresi öncekinden fazla olacak şekilde yayılır. Genellikle, bir iş akışında geçici hatalar oluştuğunda, iş akışı görevleri yeniden denerken uzun bir süre boyunca çalışır durumda kalır.

Bir görev başarıyla yeniden denendiğinde iş akışı devam eder. Bir görev yeniden denendiğinde kalıcı bir hatayla karşılaşılırsa iş akışı başarısız olur. Her iş akışı bölümünün, toplam 36 saatlik üst yürütme sınırı vardır. Geçici hatalarla karşılaşılan bir adım bu sınıra ulaşılmadan önce başarıyla tamamlanamazsa iş akışı başarısız olur.

Bekleme adımlarına sahip iş akışları bölümlere ayrılır ve bu, iş akışında zaman aşımı sınırlarının hesaplanma şeklini etkiler. Her bölüm, birlikte yürütülen bir görevler grubundan oluşur ve her birinin kendi 36 saatlik sınırı vardır. Örneğin, bir iş akışında bir saat beklemeyi gerektiren bir bekleme adımı varsa bekleme adımından önceki görevler bir bölümde, bekleme adımından sonraki görevler ise başka bir bölümde birlikte yürütülür. Bir iş akışında birden fazla bekleme adımı varsa her bekleme adımı arasındaki görevler tek bir bölümde, birlikte yürütülür. Bekleme adımı olmayan iş akışları tek bölüm olarak kabul edilir.

Ara sıra oluşan geçici hatalara sık rastlanır. Bununla birlikte, birden fazla çalıştırmada aynı geçici hatayla tutarlı bir şekilde karşılaşan bir iş akışınız varsa iş akışının yeniden yapılandırılması gerekebilir.

Adım zaman aşımı

Step timed out hataları, genellikle iş akışındaki bir görev bir bölümde çok fazla veri sorgulamaya çalıştığında ortaya çıkar. Bu hata sıklıkla, özellikle makul bir zamanda alınamayacak kadar büyük olan iç içe geçmiş listelerdeki yinelenen iş akışlarında ortaya çıkar.

Bir iş akışı bu hatayla karşılaştığında tetikleyici veya bekleme adımı retrying olarak görüntülenir.

Bu sorunu çözmek için, listelere ve iç içe geçmiş listelere erişen tüm koşulları kontrol ederek doğru olduklarından emin olun. Yaygın bir sorun, bir koşulun yalnızca siparişteki ürünler yerine mağazadaki tüm ürünleri kontrol etmesidir.

5xx durumu

Flow eylemlerinin çoğu HTTP çağrıları yapılmasını içerir. Bazen ağ iletişimi veya diğer sunucu sorunları, HTTP çağrılarının başarısız olmasına ve 500 ile 599 arasında bir hata kodu döndürülmesine neden olabilir. Bu hatayla bir defa karşılaşılması bir sorun olmamakla birlikte sorunun tekrarlanması, adımın nasıl yapılandırıldığından ziyade, görevi gerçekleştiren sunucuyla ilgili bir sorun olduğunu gösterebilir.

Bu hata türü, en sık HTTP Talebi Gönder işlemi sırasında görülür ancak birçok işlemde ortaya çıkabilir.

GraphQL Kısıtlandı

Bir iş akışı tarafından yapılan işin toplam hacmi, kısmen planınız tarafından belirlenen API hız sınırı tarafından sınırlandırılır. Genellikle, bir iş akışı çok karmaşık olmadığı veya istenmeyen bir tasarım hatası bulunmadığı sürece bu sınırlara ulaşılmaz. Aşağıda bu hataya neden olabilecek senaryoların örnekleri verilmiştir:

  • HTML içeren meta alan değerlerinin kontrol edilmesi gibi büyük miktarda veri içeren bir liste üzerindeki iş akışı döngüsünde yer alan liquid veya koşullar.
  • Büyük bir mağazada shop.orders üzerinde döngü oluşturma gibi, büyük bir liste üzerindeki iş akışı döngüsünde yer alan liquid veya koşullar.
  • İş akışının, yeni iş akışı çalıştırmaları oluşturmaya devam ettiği sonsuz bir döngüyle sonuçlanan bir iş akışı. Örneğin, iş akışı Müşteri etiketleri eklendi tetikleyicisini kullanıyor ve Müşteri etiketleri ekle işlemini içeriyorsa bu durum ortaya çıkabilir.

Zaman sınırına ulaşılırsa bir GraphQL throttled hatası alırsınız. Bu hata çalıştırılmaya çalışılan diğer iş akışlarını etkileyebileceğinden, bu hata oluşursa hemen çözülmelidir.

Kalıcı hatalar

Kalıcı hatalar, Flow'un bir görevi tamamlayamadığı ve görevin yeniden denenemediği hatalardır. Örneğin, e-posta adresi geçersiz olduğundan Flow e-posta gönderemiyorsa görevi yeniden denemez. Bunun yerine, iş akışı başarısız olur.

Flow'un Google E-Tablolar hesabınıza erişim izni yok. Lütfen hesabınızı yeniden bağlayın.

Google E-Tablolar bağlayıcısı, sayfaya yazma iznine sahip olması için Google hesabınızı Flow'a bağlamanızı gerektirir. Bu hata, hesabın Flow ile bağlantısının kaldırılmış olması veya hesabın söz konusu tabloya erişememesi nedeniyle, Flow'un bir e-tabloya yazma izni olmadığında ortaya çıkar.

Bu sorunu çözmek üzere, bağlayıcı için kullanılan hesabın sayfayı açabildiğinden ve düzenleme erişimine sahip olduğundan emin olun. Yanlış bir hesap bağlanmışsa bu hesabın bağlantısını kesip yeni bir hesap bağlayabilirsiniz.

Adımlar:
  1. Yeni bir iş akışı açın veya oluşturun.
  2. Bir işlem ekleyin.
  3. Google E-Tablolar bağlayıcısını seçin.
  4. Önce Bağlantıyı kes'e, ardından Bağlan'a tıklayın.

Flow işlemi geçersiz özelliklerle alındı. Müşteri pazarlamayı kabul etmiyor.

Pazarlama e-postası gönder işlemi, bu e-postaları almayı kabul etmeyen müşterilere e-posta göndermez ve iş akışı bunu yapmaya çalışırsa kalıcı olarak başarısız olur.

Bu sorunu çözmek için iş akışına, müşterilerin abonelik durumunu kontrol eden bir koşul ekleyin. E-postaları göndermeden önce, müşterilerin pazarlama e-postaları almayı kabul ettiğinden emin olabilirsiniz. E-posta abone listesi yönetimi sayfasındaki adımlarını uygulayın.

[Kaynak türü] için eksik kaynak

Bu hata, customer veya order gibi bir kaynak, iş akışı verileri alamadan önce silinirse ortaya çıkar. Bu çoğu zaman bir bekleme adımından sonra ortaya çıkar, ancak tetikleyici olay gerçekleştikten sonra kaynak çok hızlı bir şekilde silinirse tetikleyicide gerçekleşmesi de mümkündür.

Bir hata oluştuğunda bildirim alma

Hatalar mağaza operasyonlarınızı etkileyecekse bir hata oluştuğunda gönderilecek bildirimler ayarlayabilirsiniz. Hata bildirimleri, İş akışında hata oluştu tetikleyicisi kullanılarak, diğer iş akışlarıyla benzer şekilde oluşturulabilir. Hata bildirimleri, gereksiz bildirimleri sınırlandıracak şekilde tasarlanmıştır; bu nedenle her iş akışı sürümü için yalnızca bir bildirim alırsınız.

Başlamak için aşağıdaki şablonlardan birini kullanabilirsiniz:

Çalıştırmaları yeniden deneme

Bazı durumlarda, bir iş akışı çalıştırmasında bir hatayla karşılaşılabilir veya iş akışı beklendiği gibi çalışmayabilir. İlgili iş akışında hata giderme işlemi gerçekleştirdikten ve sorunları çözdükten sonra, geçmiş çalıştırmaların sonucunu geriye dönük olarak düzeltmek için geçmiş çalıştırmalar manuel olarak yeniden denenebilir. İş akışı çalıştırmalarını yeniden deneme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene