Her bir

Her bir işlemi, ilgili işlem Her ürün için şu işlemi gerçekleştir: seçeneğiyle bağlı olduğunda listede tüm ürünlerde işlem gerçekleştirir. Bu işlem, siparişteki satır öğeleri gibi listelerde veya aşağıdaki işlemlerden birini kullanarak verileri alan iş akışlarında çalışır:

Her bir işlemini ekledikten sonra aşağıdaki seçeneklerden birini veya ikisini de seçin:

  • Tek bir işlem veya koşul eklemek için Ardından'a tıklayın. Her ürün için şu işlemi gerçekleştir: tarafından tüm işlemler yapıldıktan sonra bu işlem gerçekleştirilir.
  • Her ürün için şu işlemi gerçekleştir: seçeneğine tıklayarak Al işlemi tarafından döndürülen listedeki tüm girişlere bir işlem ekleyin.

Örneğin haftada bir kez çalışan iş akışı oluşturdunuz. İş akışı, o hafta içinde oluşturulan siparişleri almak ve siparişlere etiket eklemek için Sipariş verilerini al işlemini kullanır. Tüm etiketler uygulandıktan sonra, etiketlemenin tamamlandığını belirten bir e-posta gönderilir.

Geçen hafta verilen siparişlerin listesini alan, her siparişe etiket ekleyen ve ardından e-posta gönderen bir iş akışı örneği.

Her bir işlemini kullanmakla ilgili hususlar

Her bir işlemini kullanmadan önce aşağıdaki hususları inceleyin:

Her ürün için şu işlemi gerçekleştir: işleminden hemen sonra yalnızca bir koşul veya işlem gelebilir. Bu işlemden sonra birden fazla ek koşul ekleyebilirsiniz, ancak her seçenek yalnızca tek bir koşul veya işleme neden olabilir.

Örneğin, Her bir işlemini kullanan bir iş akışı oluşturdunuz. Her ürün için şu işlemi gerçekleştir: seçeneğine tıklayıp bir koşul ekleyin. Bu koşulda ve bunu takip eden her koşulda, Ardından Aksi halde seçeneklerine yalnızca bir işlem veya koşul eklenebilir.

Her işlem şunu gerçekleştir: işleminden sonra birden fazla koşul kullanan bir iş akışı örneği.

Alanlar

Her bir işlemi aşağıdaki alanları içerir.

Her bir işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
List Gerekli. İşlem gerçekleştirecek ürünlerin listesi. Bu, Al işlemi tarafından döndürülen liste veya bir tetikleyicinin döndürdüğü liste (ör. Sipariş oluşturuldu tetikleyicisinin döndürdüğü satır öğeleri listesi) olabilir.

Tetikleyiciler

Her bir işlemi tüm iş akışlarında kullanılabilir.

İş akışlarını izleme

Bir iş akışı çalıştıktan sonra Shopify Flow Faaliyet sayfasında bu iş akışının performansını inceleyebilirsiniz. Her bir işlemi içeren iş akışlarında aşağıdakiler geçerlidir:

  • Durum ve İşlem bölümleri Her bir işlemi tarafından yapılan tüm işlemlere uygulanır.
  • Çalıştırma ayrıntıları bölümü (iş akışının önizlemesi dahil), yalnızca Her bir işleminin gerçekleştirdiği son işleme uygulanır.

Örnek

Her gün 17:00'da, gönderilmemiş siparişlerin listesini alan ve alınan her siparişe bir etiket ekleyen iş akışı örneği.

Bu örnek iş akışında, her gün saat 17:00'de, gönderilmemiş siparişlerin bir listesi alınır. Listedeki her siparişe Expedite shipping etiketi eklenir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene