Ürün varyasyonu meta alanını güncelle

Ürün varyasyonu meta alanını güncelle işlemi, iş akışını tetikleyen ürün varyasyonuna bir meta alanı ekler veya bu ürün varyasyonunda mevcut bir meta alanı günceller.

Alanlar

Ürün varyasyonu meta alanını güncelle işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Ürün varyasyonu meta alanını güncelle işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Meta alan ad alanı Gereklidir. Meta alan ad alanı, meta alan grubu için bir kapsayıcıdır. Meta alanlarının bir ad alanı kapsamında gruplandırılması, meta alanlarınızın diğerleriyle çakışmasını önler.
Anahtar Gereklidir. Bir anahtar, meta alan değerinin bir tanımlayıcısıdır.
Değer Gereklidir. Değer, meta alanında saklanan bilgilerdir. Değer, meta alanın türünden bağımsız olarak her zaman bir dize olarak saklanır.
Tür Meta alan değerinin veri türü.

Tetikleyiciler

Ürün varyasyonu meta alanını güncelle işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli alanlar içerir. Ürün numarası ve Ürün varyasyon numarası alanları, meta alan eklemek için ürün ve ürün varyasyonlarını tanımlar. Ürün numarası ve ürün varyasyon numarası varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Ürün varyasyonu meta alanını güncelle işlemi aşağıdaki tetikleyicilerle başlatan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Envanter adedi sıfıra eşit veya sıfırdan düşük olduğunda ürün varyasyonu meta alanı ekleyen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, envanter adedi sıfırdan az veya sıfıra eşit olduğunda ürün varyasyonuna ürün varyasyonu meta alanı eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için MetafieldInput giriş nesnesini inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene