Sipariş meta alanını güncelle

Sipariş meta alanını güncelle işlemi, iş akışını tetikleyen ürüne bir meta alan ekler veya bu siparişte mevcut bir meta alanı günceller.

Alanlar

Sipariş meta alanını güncelle işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Sipariş meta alanını güncelle işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Meta alan ad alanı Gereklidir. Meta alan ad alanı, meta alan grubu için bir kapsayıcıdır. Meta alanlarının bir ad alanı kapsamında gruplandırılması, meta alanlarınızın diğerleriyle çakışmasını önler.
Anahtar Gereklidir. Bir anahtar, meta alan değerinin bir tanımlayıcısıdır.
Değer Gereklidir. Değer, meta alanında saklanan bilgilerdir. Değer, meta alanın türünden bağımsız olarak her zaman bir dize olarak saklanır.
Tür Meta alan değerinin veri türü.

Tetikleyiciler

Sipariş meta alanını güncelle işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan, Sipariş numarası, meta alanı eklenecek siparişi tanımlar. Sipariş numarası varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Sipariş meta alanını güncelle işlemi, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Sipariş oluşturulduğunda sipariş meta alanı ekleyen iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, yeni oluşturulan tüm siparişlere sipariş meta alanı eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için MetafieldInput giriş nesnesini inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene