Ürün etiketleri ekle

Ürün etiketleri ekle işlemi, iş akışını tetikleyen ürüne bir etiket ekler.

Alanlar

Ürün etiketleri ekle işlemi aşağıdaki alanları içerir.

Ürün etiketleri ekle işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Etiketler Bir ürüne eklenen etiketler. Etiketler büyük/küçük harf duyarlıdır. Birden fazla etiket eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Etiketi yazıp ardından enter tuşuna basarak her etiketi ayrı ayrı girin.
  • Birden fazla etiketi virgüllerle ayırarak girin. Virgüller arasında boşluk olmamalıdır.

    Örneğin, etiketleri etiket1,etiket2,etiket3 şeklinde girip enter tuşuna basmak, işlemde başlangıçta etiket1,etiket2,etiket3 görüntülenmesiyle sonuçlanır. İşlem gerçekleştirildiğinde üç ayrı etiket eklenir: etiket1, etiket2 ve etiket3.

Tetikleyiciler

Ürün etiketleri ekle işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan (Ürün numarası), etiketlerin ekleneceği ürünü tanımlar. Ürün numarası varsayılan olarak ayarlanır ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere, ürünleri veya varyasyonları içeren tetikleyicilerle kullanılabilir:

Örnek

Mağazaya ürün ekli olduğunda etiket ekleyen iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, new arrival etiketi yeni oluşturulan tüm ürünlere eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için tagsAdd mutasyonunu inceleyin.

Yaygın sorunlar

Flow'da bir etiket eklendiği belirtiliyor ancak etiket Yöneticide mevcut değil.

Neden: Bir uygulama (çoğu durumda) veya Yönetici kullanıcı etiketin üzerine yazmış. Bunun nedeni birçok uygulamanın, Flow'la aynı etkinlikleri (ör. Sipariş oluşturuldu) kullanmasıdır. Genellikle Flow'un çalışması daha önce sona erer ve diğer uygulamalar, yeni etiketleri dikkate almayan düzenlemeler yapar.

Çözüm: En iyi çözüm, uygulamanın Flow'da, Flow çalıştırıldıktan sonra çağırabileceğiniz bir işleme sahip olmasıdır. Bu tür bir işlem kullanılamıyorsa etiketlerinizin üzerine yazmasını nasıl önleyebileceğinizi sormak için uygulama geliştiricisiyle iletişime geçmeniz gerekir. Sorunu uygulama geliştiricisiyle çözemiyorsanız Flow'a, etiket ekleme işlemini geciktirmek için bir "Wait" (Bekleme) adımı eklemeyi deneyebilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene