Müşteri meta alanını güncelle

Müşteri meta alanını güncelle işlemi, iş akışını tetikleyen müşteriye bir meta alan ekler veya bu müşteride mevcut bir meta alanı günceller.

Alanlar

Müşteri meta alanını güncelle işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Müşteri meta alanını güncelle işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Meta alan ad alanı Gereklidir. Meta alan ad alanı, meta alan grubu için bir kapsayıcıdır. Meta alanlarının bir ad alanı kapsamında gruplandırılması, meta alanlarınızın diğerleriyle çakışmasını önler.
Anahtar Gereklidir. Bir anahtar, meta alan değerinin bir tanımlayıcısıdır.
Değer Gereklidir. Değer, meta alanında saklanan bilgilerdir. Değer, meta alanın türünden bağımsız olarak her zaman bir dize olarak saklanır.
Tür Meta alan değerinin veri türü.

Tetikleyiciler

Müşteri meta alanını güncelle işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan, Müşteri kimliği, müşteriyi meta alan eklemek için tanımlar. Müşteri kimliği varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Müşteri meta alanını güncelle, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Müşteri oluşturulduğunda müşteri meta alanı ekleyen iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, yeni oluşturulan tüm müşterilere bir müşteri meta alanı eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için MetafieldInput giriş nesnesini inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene