Aktualizuj metapole klienta

Czynność Aktualizuj metapole klienta polega na dodaniu metapola do klienta, który uruchamia workflow, lub aktualizacji metapola już istniejącego dla takiego klienta.

Na tej stronie

Pola

Czynność Aktualizuj metapole klienta zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Aktualizuj metapole klienta.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.
Wartość Wymagane. Wartość jest informacją, która ma być zapisana w metapolu. Wartość jest zawsze przechowywana jako ciąg znaków, niezależnie od typu metapola.
Typ Typ danych wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Aktualizuj metapole klienta ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID klienta identyfikuje klienta, do którego ma zostać dodane metapole. ID klienta jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Aktualizuj metapole klienta może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład workflow, który dodaje metapole klienta po utworzeniu klienta

W tym przykładowym workflow metapole klienta jest dodawane do wszystkich nowo utworzonych klientów.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo