Utworzono zamówienie

Wyzwalacz Zamówienie utworzone uruchamia workflow, gdy zamówienie zostanie złożone przez klienta lub gdy wersja robocza zamówienia zostanie oznaczona jako opłacona i przekształcona w zamówienie.

Przekazywane dane

Do procesów workflow uruchamianych przez wyzwalacz Zamówienie utworzone przekazywane są poniższe dane.

Dane przekazywane do procesów workflow z wyzwalaczem.
Dane Opis
order Zamówienie, które zostało utworzone. Umożliwia dostęp do danych w obiekcie Zamówienie interfejsu API GraphQL Admin

Testowanie wyzwalacza

Aby przetestować aktywny workflow, który jest uruchamiany przez ten wyzwalacz, możesz:

Czynności

Ten wyzwalacz udostępnia zamówienie, umożliwiając użycie dowolnej czynności, która wymaga zamówienia, w tym:

Zamówienia umożliwiają dostęp do innych danych takich jak klient, więc mogą być używane wraz z czynnościami klienta. Obejmują one:

Zamówienia zawierają również listy danych, takich jak pozycje zamówienia. Używając czynności foreach, możesz przeglądać te listy w pętli i wykonywać czynności na każdej pozycji. Na przykład, możesz przeglądać pozycje w pętli i dodać tag do każdego produktu.

Przykład:

Przykład procesu workflow polegającego na aktualizacji uwagi klienta po utworzeniu zamówienia

W tym przykładowym workflow uwaga klienta jest aktualizowana po utworzeniu przez niego nowego zamówienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo