Utworzono grupę planów sprzedaży

Wyzwalacz Utworzono grupę planów sprzedaży uruchamia workflow po utworzeniu grupy planów sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą planów sprzedaży.

Przekazywane dane

Poniższe dane są przekazywane do procesów workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono grupę planów sprzedaży.

Dane przekazywane do procesów workflow z wyzwalaczem.
Dane Opis
grupa planów sprzedaży Grupa planów sprzedaży, która została utworzona. Umożliwia dostęp do danych w obiekcie Grupa planów sprzedaży interfejsu API GraphQL Admin

Testowanie wyzwalacza

Aby przetestować aktywny workflow, który jest uruchamiany przez ten wyzwalacz, możesz:

  • Utwórz grupę planów sprzedaży z aplikacji subskrypcyjnej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo