Harmonogram płatności jest wymagalny

Wyzwalacz Harmonogram płatności jest wymagalny uruchamia workflow w terminie płatności harmonogramu płatności.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Harmonogram płatności jest wymagalny mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykładowy workflow, który wysyła e-mail z przypomnieniem o płatności, gdy harmonogram płatności jest wymagalny

W tym przykładowym workflow e-mail z przypomnieniem o płatności jest wysyłany, gdy harmonogram płatności jest wymagalny.

Testowanie wyzwalacza Harmonogram płatności jest wymagalny

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, utwórz zamówienie testowe z warunkiem płatności Płatne po otrzymaniu faktury. Kliknięcie opcji Wyślij fakturę powoduje ustawienie terminu płatności dla harmonogramu płatności i uruchomienie workflow.

Szczegóły API

Wyzwalacz Harmonogram płatności jest wymagalny umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Harmonogram płatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo