Betalningsplan förfaller till betalning

Utlösaren Betalningsschema förfaller till betalning startar ett arbetsflöde när en betalningsplans förfallodatum infaller.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som börjar med utlösaren Betalningsplanen förfaller till betalning.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar en betalningspåminnelse per e-post när en betalningsplan förfaller

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande om betalningspåminnelse när betalningsplanen förfaller.

Testa utlösaren ”Betalning förfaller”

För att testa ett arbetsflöde som börjar med denna utlösare, skapa en testorder med betalningsvillkoret förfaller vid mottagande.Klicka på Skicka faktura, detta anger ett förfallodatum i betalningsplanen och utlöser arbetsflödet.

API-detaljer

Utlösaren Betalningsplanen förfaller till betalning gör det möjligt att vidta åtgärder med API-objekt Payment Schedule Graphql.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis