Distributionsorder är satt i vänteläge

Utlösaren Distributionsorder satt i vänteläge startar ett arbetsflöde när en distributionsorder är satt i vänteläge.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Distributionsorder placeras i vänteläge.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en tagg när en distributionsorder är satt i vänteläge

I det här exempelarbetsflödet läggs en tagg till i en order när distributionsordern är satt i väntreläge.

Testa utlösare för en distributionsorder som är i vänteläge

Denna utlösare gäller för tredjepartsdistributioner, inte för manuella distributionshändelser. Om du vill testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren, kontakta din tredjeparts distributionstjänst för att ta reda på hur du lägger en testorder.

API-uppgifter

Med utlösaren Distributionsorder placeras i vänteläge kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis